Reacties

Reacties kunnen worden verstuurd via het contactformulier op deze website en worden hieronder geplaatst. Mocht u niet willen dat uw reactie geplaatst wordt op de site, dan kunt u dit in uw reactie vermelden. De reacties zullen eventueel voorzien worden van commentaar door mij. Vermeld bij de reactie uw naam (of nick name), levensovertuiging en eventueel een e-mailadres. Het kan zijn dat ik niet meteen reageer op reacties vanwege drukte. Ik streef ernaar om in ieder geval binnen een maand gereageerd te hebben. 

Mello schreef op 28 juli 2011:

Beste Bart.

Dank voor uw antwoord.

Ik wist niet dat beide teksten bij elkaar zouden komen. 

Het is waar dat het eerst om de etymologie gaat en bij de 2e gaat het hierom: U zei

Wat u met uw tweede reactie bedoelt, is mij niet duidelijk. Het is nodig om het atheïsme intellectueel te verdedigingen omdat veel gelovigen menen dat er goede redenen zijn om te geloven in het bestaan van God of goden. 

 In mijn 2e stuk gaat het om de mens in het geheel waarbij in God geloven is de mens in het geheel zien.

Als de 1e dimentie besproken  wordt dan gaat men voorbij aan de mens en de boodschap van het verhaal ongeacht of degene die dat doet gelovig is of niet. In de prachtige uitleg die ik hier vind gaat om de eerste dimentie.

Mocht u niet begrijpen wat ik bedoel dan is dat gebrek aan kennis waar het geloof over gaat.

 In uw teksten zie ik de ontevredenheid over gelovigen die alleen de 1e dimentie bespreekbaar maken waarbij ze aan het verhaal, de boodschaap en de betekenis ervan voorbij gaan.

Hartelijk dank voor het gesprek.

Mello

 

Reactie:

Beste Mello,

Het is mij nog steeds niet geheel duidleijk wat u bedoelt. Om de mens als een geheel te zien, hoef je niet in God te geloven. In het Oude Testament wordt de mens ook als geheel gezien; het idee dat de lichaam en ziel/geest gescheiden zijn, is een heidens invloed op het christendom en jodendom geweest.  Met 'eerste dimensie' lijkt u te doelen op de letterlijke betekenis van Genesis. In mijn vertaling en uitleg van dat Bijbelboek wijs ik er juist op dat Genesis zeer veel symboliek bevat, en je het dus zeker niet (alleen) letterlijk moet lezen.

Met vriendelijke groet,

Bart Klink 

 

Sharon schreef op 12 juli 2011:

Dag Bart,

- God is zo almachtig dat hij in zijn alwetendheid zijn almacht al heeft besloten. Zo groot is Hij.

- Vele goden zijn er (geweest), want satan wil op allerlei manieren God nadoen. De God, JAHWEH, de God van Israël, het volk wat althoos en nog wordt vervolgd om Hem. Echter Ik ben die Ik ben bestaat al van het begin en nog altijd. Hij is onveranderlijk, zijn beeld heeft geen beeld en kan dus ook geen beeld zijn van de mens. Zelfs wetenschap zegt dat we geboren zijn met het geloof in God, maar vaak door onze maatschappij/cultuur het geloof verliezen op den duur. We zijn gemaakt met een leegte die alleen God kan vullen.

- Evolutie en de theorie van het ontstaan der wereld op de wijze de evolutietheorie ons vertelt, is hypothetisch. Darwin heeft nooit bewijs gevonden dat de schepping zoals deze vandaag de dag is, is gemuteerd uit eencellig leven in miljarden jaren. Zelfs de evolutionisten zeggen dat hun theorie aan bewijs schort. De theorie is nog altijd gebouwd op veronderstellingen, en als je wel gelooft dat er empirisch bewijs is, moet je de zaak eens grondig onderzoeken. Ga naar de bibliotheek, lees alle boeken die je over de evolutietheorie kan vinden en je zult zien dat nog niks bewezen is. Maar veel mensen geloven erin, want dan willen ze liever dan geloven in een God. 

- Zoveel goden zijn er niet meer, de meeste natuurgodsdiensten zijn wel uitgeroeid. Jodendom, Christendom, Islam zijn de meest grote godsdiensten... gek dat ze allemaal gerelateerd zijn. Het jodendom is net als het christendom.

- Doorzoek natuur, geschiedenis, wetenschap en Bijbel en je zult Gods aanwezigheid zien. Dit alles ademt Zijn Plan.

- Het godsbeeld in de bijbel is niet veranderd. Jezus heeft dan wel met Zijn bloed een weg gemaakt naar de Vader, maar God is nog altijd zo rechtvaardig en strikt als in het OT. De wet blijft! Alleen de wet leert ons dat wij schuldig zijn, Gods genade nodig hebben en ons bestaan is het doel om Zijn liefde te ontvangen. En dat het geloof in God verandert, is voorspeld in Openbaringen: Jezus zegt, als ik terugkom, zal ik dan nog geloof vinden op aarde. De afvalligheid van het christendom is al 2000 jaar geleden voorspeld. Wonderlijk heh dat dat ook gebeurt.

- In de Bijbel staan wetenschapsvoorbeelden die men niet wist in die tijd. Pas duizenden jaren later wist men bijvoorbeeld over onzichtbare bacteriën. Men snapte niet dat God Mozes opdroeg om uitwerpselen onder de grond te begraven, geen seks als je ongesteld bent en geen varkensvlees e.d. Deze voorschriften kunnen we nu wetenschappelijk onderbouwen, maar toen kon men dat absoluut niet weten! Zo ver was de wetenschap der mensheid niet. Wonderlijk dat er dan wel van deze voorschriften te vinden zijn! En als men spreekt over de wederkomst van Christus, zegt de Bijbel dat het dan zowel dag als nacht is, wonderlijk als je beseft dat we tot de middeleeuwen overtuigd waren van een platte aarde.

- Als God het product is van de menselijke geest, hoe kan de Bijbel zoveel wijsheden bevatten die de menselijk geest op dat moment gewoon niet kon weten? Dit is logisch inconsistent. De menselijk geest kan nooit instaat zijn geweest om deze wijsheden voor we de wijsheid maar hadden ontdekt op te hebben getekend. Onmogelijk.

- Het geloof in God - de zekerheid in mijn hart. Ik heb een tijd lang alles met verstand benaderd en geloven in God kon ik niet. Ik heb een tijd lang er niets van willen weten. Uiteindelijk kon ik geen atheist worden. Ik wilde wel, maar God liet mij niet los. Al die dingen in de Bijbel vond ik objectief gezien niet gek klinken. De Bijbel is het boek der boeken, en elke dag verbaas ik me wat je er in kunt lezen, of je het nu letterlijk neemt of niet. het ontstaan van de Bijbel is een wonder. Zoveel schrijvers die in zoveel jaren na elkaar zo een ontzettend samenhangend boek konden schrijven. Niets kan ik vinden wat tegenspreekt. Ik werd er stil van. Ik heb een studie gedaan in boekwetenschap en het is een magisch boek, laat dat een feit zijn, overlevering, ontstaan, verkoop, impact... geen filosofieboek kan daar aan tippen, ook geen Origin of Species. Op een gegeven moment gaan deze boeken mij zwaar vervelen, maar de Bijbel blijft een boek vol inspiratie en nieuwe dingen die je kunt ontdekken. Het houdt niet op! Op school had ik de hoogste cijfers voor filosofie. Ik vond het razend interessant en het leek allemaal zo wijs. Nu denk ik dat het een fractie is van de wijsheid die God heeft. We weten nog zo weinig. De wetenschap staat voor zoveel raadsels. Elke nieuwe hypothese leidt tot zoveel meerdere na onderzoek. Het geloof in God - empirisch onbewijsbaar. Godzijdank heeft God de waarheid niet vastbesloten in de empirie! Blinden kunnen Hem zien. Doven kunnen Hem horen. Stomme kunnen met Hem spreken.

- Als je denkt dat het christendom je niet verder brengt, wees gerust, het Verlichtingsdenken is ook verduisterd. De wetenschap brengt ons geen waarheden. De maatschappij op brokstukken van het christendom brengt ons geen verbetering. De maatschappij is een zootje. Lees de kranten en je wordt verdrietig van wat er allemaal gaande is. De natuur laten we naar de filistijnen gaan en ja, daar heeft de wetenschap, wat zogenaamd zoveel goeds moest brengen ons goed bij geholpen.

- Retorische middelen zijn al in de oudheid als onbetrouwbaar bestempeld. Argumentaties zijn soms op het oog zo feitelijk en betrouwbaar, maar het retorische doel zegt al dat ze bevooroordeeld zijn. Vaak heeft de persuasieve lading en het retorische jasje alles wat de grond onder je voeten doet verdwijnen. Probeer niet in de welsprekendheid de waarheid te vinden en zeker niet het wel of niet bestaan van God.

Kortom beste Bart, als ik vraag naar jouw zekerheid zeg ik, God houdt van je en wil je leren kennen. Misschien heb jij Hem losgelaten, maar Hij laat jou niet los. Je weet zoveel van Zijn woord. Je familie kent Hem. Zoekt en Gij zult vinden, het is waar, ik heb het zelf ondervonden. Misschien dat Nietzsche zegt: God is dood, maar zover ik weet ligt de filosoof in zijn graf en God is springlevend. Hij leeft en is net zo hoorbaar en voelbaar als de wind. Maar laat je niet overstemmen door al de dwaasheden van de mensheid. Wij mensen zijn zo nietig en dwaas, weten zo weinig en maken zo'n puinhoop van de wereld. 

Je hoeft niet op deze mail te antwoorden. Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. God leeft en wil je leren kennen. Stel je zelf voor Hem open en je zult het zien, niet op de empirische wetenschappelijke redelijke manier maar ver boven alles uit. God raakt je diep in je hart en je ziel, je verstand hoeft alleen maar te knikken.

Veel liefs en ik ga voor je bidden dat je God leert kennen, iets mooiers is er niet! 

Sharon

 

Reactie:

Beste Sharon,

Het is mij niet geheel duidelijk wat u met deze lijst aan punten wilt. Het feit dat wij mogelijk van nature geneigd zijn in goden te geloven, zegt niet over het bestaan van die goden, en al helemaal niet dat ongelovigen een leegte ervaren door het gemis van die goden. Wat u over evolutie schrijft, is gebaseerd op onwetendheid. Ik heb evolutie bestudeerd op universitair niveau en weet dat de wereldwijde biologische gemeenschap het erover eens is dat evolutie een feit is, en op zeer goede gronden. Ook uw kennis van religie lijkt niet erg juist. Er zijn nog steeds honderden miljoenen mensen die in meerdere goden geloven (alleen het hindoeïsme heeft al bijna een miljard aanhangers!). Dat het godsbeeld in de Bijbel wel degelijk veranderd is, kan elke oudtestamenticus u vertellen. Een toegankelijk boek hierover is Karen Armstrongs Een geschiedenis van God. Ook staan in de Bijbel geen dingen die mensen niet door ervaring hadden kunnen weten, de wetenschap loopt de Bijbel niet vooruit. Er zijn trouwens ook moslims en hindoes dit dit beweren van hun heilige geschriften, wat net zo min overtuigend is. 

ik waardeer het dat u voor mij wilt bidden, maar velen zijn u al voorgegaan, zonder resultaat. God mag zich elk moment aan mij openbaren, ik sta daarvoor open. De vraag is of u ervoor open staat dat u er naast zit. 

Met vriendelijke groet,

Bart Klink 

Mello schreef op 11 juli 2011:

Beste Bart.

Hartelijk dank voor uw attente mail.

Met de betekenis van het woordje God bedoel ik wel de oorspronkelijke betekenis en niet hoe men hiermee omgaat.

Bij Adam wordt gekeken naarhet woordje aarde en aardbodem in het hebreeuws. Zo zien wij hoe men op de naam Adam kwam. Mijn vraag is hoe is men op het woordje God gekomen. Daar de Hindoeisten ook goden hadden is misschien daar de betekenis te vinden. 

Met vriendelijke groeten.

Mello

en:

De uitleg die ik in de site vindt beperkt zich tot het verhaal waardoor de meerwaarde wat de boodschap is niet aan de orde komt. Dat is jammer want als het toch geen meerwaarde heeft. Wat voor zin heeft het dan om in God te geloven? Op die manier het atheïsme of ongeloof verdedigen heeft ook geen zin. Athïst zijn is meer dan de meerwaarde niet zien of er aan voorbij gaan want anders is dat juist antireclame voor het atheïsme. Vandaar hieronder een andere uitleg over de schepping.

Het verhaal van Adam en Eva waarbij God hen schept is wel een van de meest veelzeggende verhalen. 

Aan de ene kant zien wij dat mannen en vrouwen dezelfde oorsprong hebben en daarom allebei evenveel recht op geluk. Het is wel een uitgangspunt van rechtvaardigheid wat betekent dat men in onrechtvaardige situaties verkeerde.

 Aan de andere kant zien wij God die man en vrouw schept. Het lijkt alsof het de eerste keer in de geschiedenis is dat een mensbeeld bestaat waarbij de mens een geheel is lichaam, geest en psyche. Tegenwoordig noemen wij dat wel een holistisch beeld.

De Bijbel zegt ook dat God de levensadem in de mens inblaast. God maakt de mens naar zijn beeld en gelijkenis. 

Tot die tijd had men een afhankelijke positie waarbij goden over het lot beslisten. Nu wordt gezegd dat God en mens onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De mens wordt vrij gemaakt. Daarom wordt ook gezegd “Ga en vermenigvuldigd u en onderwerp de dieren.”

Op moment dat men vrij gemaakt wordt wordt men ook verantwoordelijk gemaakt en eigen verantwoordelijk wordt erkend. 

De kracht van de natuur kan soms iets overweldigends zijn en de mens zodanig overstijgen dat er iets bijzonders bij de mens oproept. Iets groots wat haast bovennatuurlijks is.  Deze overweldigende en bovennatuurlijke kracht zag men als alles bepalend. Men was hier van afhankelijk totdat men evolueerde en de bewustzijn mee. Totdat men zag dat dat bovennatuurlijke een onderdeel van de mens zelf was. Maar waar gaat in het geloof om? Volgens sommigen gaat het om in God te geloven.

Anderen zeggen dat het gaat om de innerlijke kracht van de mens om van iets negatiefs om te zetten in iets positiefs, iets onrechtvaardigs in iets rechtvaardigs, van gevangenschap naar vrijheid, enz.  Deze innerlijke kracht is in al haar zuiverheid voor de mens onfeilbaar en absoluut duidelijk zichtbaar als de mens een spiegel voorgehouden wordt. Deze spiegel noemen wij God.

Mello 

 

Reactie:

Beste Mello,

In uw eerste reactie doelt u dus op de etymologie van ons woord 'God'. Daar is de nodige informatie over te vinden in de Etymologiebank.  In het Hebreeuws is het meestgebruikte woord voor God Elohiem, wat de meervoudsvorm is van Eloha. Dit is weer verwant aan de woorden el en il, die in de Semitische talen algemene termen zijn voor (een) god.

Wat u met uw tweede reactie bedoelt, is mij niet duidelijk. Het is nodig om het atheïsme intellectueel te verdedigingen omdat veel gelovigen menen dat er goede redenen zijn om te geloven in het bestaan van God of goden.  

Met vriendelijke groet,

Bart Klink 

Sharon schreef op 1 juli 2011:

Hallo Bart Klink,

Ik heb een aantal vragen. Hoe kan ik zeker weten dat God niet bestaat? Hoe kan ik ervan overtuigd worden? Hoe kan ik met mijn verstand bewijzen dat God er niet is? Hoe kan ik bewijzen dat alleen wat ik zie, hoor, ruik en voel bestaat, alles wat je niet waarneemt, is er niet? Kun je mij daarin helpen, want geen theorie kan mij overtuigen. Ik kan niet die weloverwogen keuze maken als jij. 

Ik hoop dat je me kunt helpen, dat ik zekerheid kan vinden, dank je!

 

Reactie:

Beste Sharon,

Als je zekerheid zoekt, vrees ik dat ik je teleur moet stellen: die zekerheid is er niet. Religies menen vaak dat ze zekerheid kunnen bieden, maar als je kritisch kijkt, is dat een illusie. Mijn inziens kun je – en moet je – altijd kritisch blijven kijken naar je eigen overtuigingen. De twijfel die daarbij hoort, wapent je tegen het blind worden voor de argumenten van anderen en fundamentalisme. Het enige wat je kunt doen, is kijken naar wat het meest waarschijnlijk is gezien de argumenten voor en tegen, niet of je met 100% zekerheid kunt weten of iets wel of niet zo is. Op deze site geef ik een aantal argumenten waarom ik denk dat goden niet bestaan en leg ik uit waarom de argumenten van gelovigen niet sterk zijn. Kan ik uitsluiten dat goden bestaan? Nee, maar voor mij zijn de argumenten voor het bestaan van goden zo zwak en de argumenten tegen zo sterk, dat ik kan zeggen dat goden hoogstwaarschijnlijk niet bestaan. Dat is atheïsme. 

Met vriendelijke groet,

Bart Klink 


 

 

Bert schreef op 14 juni 2011:

 

Beste Bart Klink,

Allereerst wil ik mijn respect naar u betuigen, ik vind dat u iedereen erg netjes en respectvol beantwoord. Hier kan ik en kunnen veel mensen ongetwijfeld iets van leren. 

In veel antwoorden van u zie ik dat als iemand het bestaan van God aan u kan bewijzen u hier altijd voor open staat. Ik zal u uit de droom helpen: Niemand, maar dan ook niemand kan u dit bewijzen (en volgens mij bent u zich dit wel degelijk bewust:) ). Ieder persoon op aarde, ieder boek op aarde kan schrijven of zeggen wat hij/zij wil, het is geen bewijs dus zult u dit niet aanvaarden. God is niet zichtbaar, dus laten zien kan ik Hem niet. God maakt geen geluiden, dus laten horen kan ik Hem ook niet. God kun je wel voelen, maar ook dat kan ik u niet laten voelen. Door in de Bijbel te lezen, te bidden en er ook echt voor OPEN te staan om Hem te leren kennen kunt u Hem vinden. Heeft u wel eens gebeden? Niet om maar z.s.m. antwoord te krijgen, en op een dwingende manier, maar eerlijk: God, ik geloof niet dat U er bent, of dat u bestaat, maar als U er bent, laat het mij alstublieft weten. Ik zeg dit niet om mijn geloof op te dringen, maar om u de weg te wijzen waar Hij te vinden is. U wilt namelijk erg graag dat mensen u hiervan overtuigen. Overtuigen hiervan kan geen enkel mens, dat kan alleen God zelf. Als u dus volhoud, ervoor open staat, en blijft bidden ZULT u reactie krijgen!

Er zijn miljoenen mensen die al jaren weten en getuigen dat God er (voor hen) is. Gelooft u die mensen niet? Of denkt u dat het gevoelens zijn die ergens uit voortkomen? De mensen zelf weten wel beter, die zijn er 100% zeker van dat het niet uit zichzelf komt, maar dat het van een 'hogere macht' komt. Ik heb blauwe ogen, het bewijs heeft u niet maar waarom zou ik liegen, u gelooft mij op mijn woord. Waarom zouden miljoenen mensen dan liegen?

Ik ben christelijk, ik weet, voel en beleef dat God bestaat, dagelijks. Niemand neemt mij dit af, zelfs al staat de hele wereld tegenover mij. Als je iets eenmaal zeker weet, weet je dit nu eenmaal zeker. U bent er niet zeker van of God bestaat, want u staat er voor open als iemand met de juiste argumentatie komt. Het atheisme blijft dus altijd een onzekerheid. Het houd alle opties open. Het lijkt mij verschrikkelijk om daarin te moeten leven, wat als die christen of die moslim WEL gelijk heeft..?

Stel... Er komt op het moment dat u dit zit te lezen een engel achter u staan, die zegt: BART KLINK, geloof in God! U zou het direct geloven. Maar de mensen om u heen niet. Misschien mensen die heel dichtbij u staan, maar wat verderweg niet meer. Dat kan alleen die engel, of God zelf.

Wat ik aan wil geven is dat geen mens u in uw hele leven ervan zal overtuigen dat God bestaat, tenzij Hij dit zelf doet. Dan zult u hetzelfde zeggen, niet die of gene heeft mij overtuigt maar God zelf! Staat u dus werkelijk open voor Zijn reactie zal Hij u antwoorden, echt waar. Dit kan op allerlei manieren, maar u zult het weten. Dit kunt u wegdrukken, afdoen als wat dan ook, maar u zult het weten. Ik wil absoluut mijn geloof niet aan u opdringen, maar als u benieuwd bent waar God dan wel te vinden is, probeer dan alstublieft te bidden. Al is het 1 minuut per dag.

Ik probeer even wat reactie bij u op te roepen, en ben ook erg benieuwd naar uw reactie's hierop!

Met vriendelijke groeten,

Bert

 

Reactie:

Beste Bert,

Als we de opeenbaringen mogen geloven, de Bijbel (of de Koran voor de moslims), laat God zich wel degelijk op wijzen zien die onmiskenbaar goddelijk zijn; denk alleen al aan de vele wonderverhalen. Waarom zien we dat nu niet meer? Volgens mij is dat geen toeval. De Bijbelse verhalen komen uit een tijd vol bijgeloof, mythen en legenden. De meeste mensen waren ongeletterd, weinig zullen er een kritische geest gehad hebben en wetenschap bestond nog niet. Die situatie is nu natuurlijk geheel anders, en nu laat God zich niet meer onmiskenbaar zien?  

Gebeden heb ik, vele malen; ik ben immers jarenlang oprecht christen geweest. Vaak had ik het idee dat ik echt in contact kwam met God, maar nu verklaar ik dat psychologisch. Ik heb simpelweg geen reden meer om te denken dat God bestaat buiten de hoofden van gelovigen. 

Dat er miljoenen mensen zijn die al jaren menen te weten en getuigen dat God bestaat, geloof ik uiteraard, maar dat zie ik niet als een bewijs voor het bestaan God. Juist omdat deze miljoenen gelovigen (totaal) verschillende dingen menen te weten en beweren over God, zie ik dit als een bewijs voor de opvatting dat God een illusie is. Dit probleem is extra groot omdat gelovigen geen betrouwbare manier hebben om te controleren of wat ze over God zeggen ook waar is. 

De zekerheid die u meent te hebben over het bestaan van God, hebben andere gelovigen ook over hun God of goden. Hier ontstaat dus meteen een wezenlijk probleem: niet iedereen kan gelijk hebben. Zeker omdat de menselijke geest feilbaar is en psychologen uitgebreid gedocumenteerd hebben hoe gemakkelijk wij iets geloven op onterechte gronden, lijkt mij een bescheidener houding gepast. Dit brengt inderdaad een onzekerheid met zich mee, maar dat weerhoudt mij er niet van om een goed en gelukkig leven te leiden. Ik denk dat het inherent is aan het volwassen leven in een complexe wereld. 

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

Anoniem schreef op 13 juni 2011:

 

Beste Bart Klink,

Hopelijk wordt u niet afgeschrikt door mijn e-mailadres. Ik heb een vraag over evolutie. Voor de werking van een systeem zijn vaak meerdere organen nodig. Bijvoorbeeld bij spieren en zenuwen. Iemand die wel spieren heeft, maar geen zenuwen, kan ze niet gebruiken. Andersom hebben de zenuwen ook geen nut zonder spieren. De evolutie van spieren en zenuwen moet dus tegelijk verlopen. Is er een website waar dit duidelijk beschreven staat. Het hoeft niet speciaal dit voorbeeld te zijn, ik bedoel meer de "tegelijk lopende evolutie van organen om een systeem te laten werken" in het algemeen.

Verder wil ik nog melden dat veel links op uw website (op de pagina LINKS -> websites/artikelen over evolutie en creationisme) niet werken. De website "Daarom evolutie!" is volgens mij verplaatst naar www.daaromevolutie.net

Iets dat ik nog even kwijt wil is: U schrijft dat u zelf vroeger christen was, maar er is een groot verschil tussen mensen die christelijk opgevoed zijn en hun geloof daarom als vanzelfsprekend ervaren, en mensen die écht christen zijn. Het oordeel hierover is niet aan ons, maar wees a.u.b. wel voorzichtig hiermee. In Mattheüs 7 wordt over dit onderwerp uitleg gegeven. Er staat dat je "aan de vruchten de boom kunt herkennen". Dat betekent dat bijv. mensen die kruistochten hebben gevoerd (slechte vruchten) géén christenen waren!

Nog een aantal links over schepping of evolutie die u toe zou kunnen voegen:

- http://www.scheppingofevolutie.nl/

- http://www.creatie.info/ (hier staan ook de 95 stellingen tegen de evolutietheorie)

- http://www.evolutie.eu/ (een wat misleidende naam, maar ook een uitgebreid overzicht van vermeende Bijbelse tegenstrijdigheden, zie http://www.evolutie.eu/index.php/Bijbel/contradicties.html)

- http://www.adventproductions.nl/video.php?cat=video%20on%20demand&sub=Ingrid%20Wijngaarde&subsub=ALL (van de zevendedagsadventisten, dus nu eens niet uit evangelische of reformatorische hoek, nu nog maar twee video's, maar het worden er meer)

Met vriendelijke groet,

Anoniem

 

Reactie:

Beste Anoniem,

Zo snel ben ik niet afgeschrikt door e-mailadressen, dus maakt u zich niet druk. De vraag die u stelt over de evolutie van spieren en zenuwen is een logische en veelgehoorde vraag, maar gebaseerd op een misverstand. 

De veronderstelling die aan deze vraag ten grondslag ligt, is dat spieren zonder zenuwen zinloos zijn, en zenuwen zonder spieren eveneens. Deze veronderstelling klopt niet, want er zijn genoeg zenuwen die niets met spieren te maken hebben, en bijvoorbeeld hartspiercellen kunnen werken zonder dat ze aangestuurd worden door zenuwen. De twee belangrijkste eiwitten die ervoor zorgen dat spiercellen kunnen contraheren (samentrekken), actine en myosine, komen ook voor in niet-spiercellen, zelfs in de cellen van planten. Deze eiwitten komen in alle eukaryotische cellen voor en zijn daar onderdeel van het cytoskelet en het celtransportsysteem. Spiercellen zijn dan ook ontstaan door specialisatie van eiwitten met een algemene functie. De genen die voor deze eiwitten coderen, zijn onderdeel van grotere genfamilies, ontstaan door genduplicatie. 

In algemene zin kun je zeggen dat evolutie werkt door aan te passen wat voor handen is. Een veelgebruikt mechanisme hiervoor is genduplicatie gevolgd door diversificatie: een gen heeft een overbodige kopie die (in de meeste gevallen) vrij is om te muteren, wat meestel resulteert in een defect gen (pseudogen), maar soms ook leidt tot nieuwe functies. Hierdoor ontstaan genfamilies: groepen van genen die op elkaar lijken, maar zich gespecialiseerd hebben in een andere richting. Hier is de afgelopen tijd gigantische veel onderzoek naar gedaan en over gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur. 

Een goede introductie tot de evolutie van orgaanstelsel is “The evolution of organ systems” van Andreas Schmidt-Rhaesa (Oxford UP, 2007). Hoofdstuk 5 gaat over spieren, hoofdstuk 6 over het zenuwstelsel. Een interessant artikel over de evolutie van synapsen (de verbindingplaatsen tussen zenuwcellen) is hier te vinden. Meer artikelen zijn te vinden in de databases met wetenschappelijke artikelen. 

Ik zal binnenkort een keer kijken naar de links. Bedankt voor het wijzen hierop!

Met vriendelijke groet, 

Bart Klinik 

Frank Cornelissen schreef op 12 juni 2011:

Dag Bart,

Ik wil weer even in het kort terugkomen op wat jij een tijdje geleden schreef:

"Genesis schetst een heel ander beeld van de mens dan de moderne wetenschap - en in het bijzonder de evolutiebiologie - dat doet. In Genesis staat de mens centraal, is de wereld er om hem en is hij het bewuste resultaat van een scheppingsact"

Waarom schetst Genesis een heel ander beeld dan de wetenschap dat doet?? Jij concludeert hieruit dat het centraal stellen van de mens in Genesis daardoor onhoudbaar is geworden. Dit vind ik erg kortzichtig, Bart.

Waarom vergelijk jij dus een verhaal met een ethische strekking met een wetenschappelijke versie van het ontstaan van de mens en de positie van de mens in de natuur ??

Ge(mis)bruik jij dan niet de wetenschap om een mythisch/ ethisch verhaal onderuit te halen?

Genesis is geschreven in een tijdvak waarin ook de Griekse filosofie de wending maakte van de natuur naar de mens en de ethiek. De tijd was kennelijk aangebroken om de mens centraal te stellen.

Christenen die het scheppingsverhaal gebruiken om de evolutietheorie onderuit te halen zijn net zo kortzichtig en begrijpen ook de strekking van het scheppingsverhaal niet.

In het scheppingsverhaal wordt in feite de wereldbeschouwing uiteen gezet, waarbinnen de ethiek van de verdere Tora begrepen moet worden.

Kortom: (natuur)wetenschap(evolutietheorie) versus Scheppingsverhaal is een schijnprobleem.

Het is geen tegenstelling. Ook uit je eigen interpretatie van het eerste scheppingsverhaal zou je dit eerlijkheidshalve moeten toegeven.

Met vriendelijke groet,

Frank Cornelissen

 

Reactie:

Beste Frank,

Mijn vertaling en uitleg van Genesis 1 staan inmiddels online. Daarin onderbouw ik wat ik schreef in mijn eerdere reactie aan u.

In uw reactie veronderstelt u dat het volstrekt evident is dat Genesis 1 een verhaal is met louter een ethische strekking, zonder dat verder te onderbouwen. In mijn stuk leg uit uitgebreid uit hoe deze mythe een bepaald wereldbeeld schetst. Natuurlijk heeft dit ethische implicaties (gebaseerd op de relatie tussen God, mens en de rest van de schepping), maar ik zie niet in waarom dit een ethische tekst zou zijn. Uiteraard zit er een hoop symboliek in dit verhaal (zie mijn exegese), maar dit verhaal gaat ook over de ontstaansgeschiedenis van de wereld, en in het bijzonder die van de mens. Zo is het verhaal in de mainstream joods-christelijke traditie altijd opgevat, zelfs door iemand als Augustinus. 

Dit is uiteraard geen geschiedenis is de moderne, wetenschappelijke zin des woords (wat ik ook aangeef in mijn stuk), maar wel degelijk een verklaring voor waarom de wereld er zo uitziet zoals zij doet en hoe zij zo gekomen is. Deze kant van de mythe is simpelweg niet houdbaar in het licht van de moderne wetenschap. Dit doet voor mij echter niets af aan de literaire waarde van de tekst, zoals ik ook nadrukkelijk in mijn stuk aangeef. 

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

 

Petra Hartman-Wagner schreef op 6 juni 2011:

ik ben zelf ook een atheiest.en  zou er graag meer over willen  weten,van andere atheisten...

 

Reactie:

Beste Petra Hartman-Wagner,

Volgens mij biedt deze site een goed beginpunt. Onder de links vindt u nog meer websites over atheïsme en aanverwante onderwerpen.  

Met vriendelijke groet,

Bart Klink 

Melle schreef op 4 juni 2011:

 

Beste persoon.

Ik kom niet de betekenis van het woordje God tegen. Wel dat er later op gekomen zal worden maar dan is de tekst op.

Wellicht kun u me hierbij helpen.

Met vriendelijke groeten.

Mello

 

 

Reactie:

Beste Mello,

Waarschijnlijk doelt u op de verwijzing in dit stuk naar de verschillende betekenissen die gelovigen aan het woord 'God' toekennen. Dat behandel ik hier. Ik zal deze verwijzing binnenkort wat anders formuleren.  

Met vriendelijke groet,

Bart Klink 

 

Katrien van Hecke schreef op 28 mei 2011:

Beste meneer Klink,

graag zou ik ons even voorstellen. Wij zijn een nieuwe afdeling binnen de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging Vlaanderen, 'Vrijzinnige Vrouwen'. Wij begeven ons op het snijvlak van feminisme en vrijzinnigheid. Om het thema 'hoofddoeken' konden we moeilijk heen. We hebben dan ook onze standpunten daarover samengesteld. 

U kunt de tekst vinden op:

http://www.h-vv.be/vrijzinnige-vrouwen-voor-hoofddoekenverbod

Als u die kunt onderschrijven, doen we een warme oproep om de eraan gekoppelde petitie te ondertekenen.

En misschien wilt u die oproep ook helpen verspreiden? Hoe meer weerklank we vinden met tekst en petitie, hoe verder onze stem in dit debat kan dragen.


Vriendelijke groeten,

Katrien Van Hecke

 

Reactie:

Beste Katrien van Hecke,

Bedankt voor het onder de aandacht brengen van deze petitie. Ofschoon ik me in veel van jullie argumenten kan vinden, ben ik er zelf nog niet geheel uit of ik voor een verbod in openbare instellingen zou pleiten. Ik neig ernaar dat niet voor te staan. De keuzevrijheid om een hoofddoek te dragen vind ik zwaar wegen, ook al is soms lastig te achterhalen in hoeverre deze keuze echt vrij is (zoals jullie ook al opmerken). Als een vrouw daadwerkelijk uit eigen vrijheid een hoofddoek wil dragen, moet zij dat mijns inziens kunnen, ook in openbare instellingen. Het is praktisch niet haalbaar om te gaan controleren in hoeverre deze keuze in vrijheid is gemaakt, en ik denk niet dat de overheid zich op dit gladde ijs zou moeten begeven.

Ik ben overigens wel een groot voorstander van een verbod op religieuze of anderszins ideologische uitingen (inclusief hoofddoek) voor mensen die nadrukkelijk namens de staat - en dus niet als persoon - optreden, zoals politieagenten of trouwambtenaren. 

Dit is een punt waarop atheïsten onderling kunnen verschillen. Mogelijk denken sommige lezers van mijn website hier anders over. 

Met vriendelijke groet,

Bart Klink 

Romy schreef op 25 mei 2011:

Goedenavond,

Ik moet voor school een opdracht maken, en het gaat over mensen die niet geloven. Ik zou hier graag wat vragen over willen stellen, als u dat goed vindt natuurlijk. Het zijn 7 vragen. Ik zou het erg fijn vinden als u ze in wilt vullen!


- Wat is uw kijk op het avondmaal?

- Wat is uw kijk op de doop?
- Wat is uw kijk op het huwelijk?
- Wat is uw kijk op jezus?
- Wat is uw kijk op god?
- Wat is uw kijk op de heilige geest?
- Wat is uw kijk op het leven van een christen?

Zou u er misschien ook bij willen vermelden wat u er raar, of kortzichtig aan vind?


Ik hoop dat ik u niet teveel tot last ben!


Groetjes, Romy. 

 

Reactie:

Beste Romy,

Hieronder zal ik kort ingaan op de vragen die je gesteld hebt.

Het avondmaal is een ritueel dat alleen betekenis heeft als je gelooft wat christenen geloven. Voor een atheïst heeft het dus geen of hooguit een culturele betekenis. Persoonlijk vind ik het een bizar ritueel.

Hetzelfde geldt voor de doop. Onder christenen bestaan er verschillende opvattingen over wat de doop precies is. Het is in ieder geval een inwijdingsritueel. Voor een atheïst heeft dit geen betekenis; iets vergelijkbaars binnen het atheïsme bestaat ook niet. Met het principe van kinderdoop heb ik enige moeite omdat het kind niet zelf heeft kunnen nadenken of het wel christen wil worden.

Het huwelijk is iets tussen twee mensen, waarvoor ze geheel vrij zouden moeten kunnen kiezen. Ook de keuze om te trouwen met iemand van hetzelfde geslacht (homohuwelijk) moet vrij zijn. Trouwen is overigens niet noodzakelijk om een leven lang gelukkig bij elkaar te blijven, of om samen kinderen op te voeden.

Ik denk dat Jezus een profeet is geweest die aan het begin van onze jaartelling verkondigde dat het eind der tijden snel zou komen, zoals er in die tijd meer waren.  Het is buitengewoon lastig om te bepalen wie Jezus precies was en wat hij gezegd heeft, omdat we nauwelijks betrouwbare historische informatie over hem hebben (de evangeliën zijn dat niet!).

Een atheïst denkt niet dat God of de Heilige Geest bestaat, dus ik weet niet wat je daar nog meer over wilt weten.

Ik denk dat christenen dwalen: ze geloven in dingen die niet waar zijn. In de meeste gevallen is deze dwaling onschuldig: de christen voelt zich er goed bij en niemand heeft er last van.  Pas wanneer christenen hun overtuiging gaan opdringen aan anderen, heb ik er moeite mee.

Hopelijk heb ik hiermee je vragen beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

 

Wie zijn er online?

We hebben 25 gasten en geen leden online

Geef je mening

Welke positie over het bestaan van god(en) onderschrijft u?

Bekende atheïsten

Christopher HitchensChristopher Hitchens, schrijver, journalist en literair criticus.

Citaat

What I have done is to show that it is possible for the way the universe began to be determined by the laws of science. In that case, it would not be necessary to appeal to God to decide how the universe began. This doesn't prove that there is no God, only that God is not necessary.

~ Stephen W. Hawking

Reacties

Reacties kunnen worden verstuurd via het contactformulier op deze website en worden hieronder geplaatst. Mocht u niet willen dat uw reactie geplaatst wordt op de site, dan kunt u dit in uw reactie vermelden. De reacties zullen eventueel voorzien worden van commentaar door mij. Vermeld bij de reactie uw naam (of nick name), levensovertuiging en eventueel een e-mailadres. Het kan zijn dat ik niet meteen reageer op reacties vanwege drukte. Ik streef ernaar om in ieder geval binnen een maand gereageerd te hebben. 

Mello schreef op 28 juli 2011:

Beste Bart.

Dank voor uw antwoord.

Ik wist niet dat beide teksten bij elkaar zouden komen. 

Het is waar dat het eerst om de etymologie gaat en bij de 2e gaat het hierom: U zei

Wat u met uw tweede reactie bedoelt, is mij niet duidelijk. Het is nodig om het atheïsme intellectueel te verdedigingen omdat veel gelovigen menen dat er goede redenen zijn om te geloven in het bestaan van God of goden. 

 In mijn 2e stuk gaat het om de mens in het geheel waarbij in God geloven is de mens in het geheel zien.

Als de 1e dimentie besproken  wordt dan gaat men voorbij aan de mens en de boodschap van het verhaal ongeacht of degene die dat doet gelovig is of niet. In de prachtige uitleg die ik hier vind gaat om de eerste dimentie.

Mocht u niet begrijpen wat ik bedoel dan is dat gebrek aan kennis waar het geloof over gaat.

 In uw teksten zie ik de ontevredenheid over gelovigen die alleen de 1e dimentie bespreekbaar maken waarbij ze aan het verhaal, de boodschaap en de betekenis ervan voorbij gaan.

Hartelijk dank voor het gesprek.

Mello

 

Reactie:

Beste Mello,

Het is mij nog steeds niet geheel duidleijk wat u bedoelt. Om de mens als een geheel te zien, hoef je niet in God te geloven. In het Oude Testament wordt de mens ook als geheel gezien; het idee dat de lichaam en ziel/geest gescheiden zijn, is een heidens invloed op het christendom en jodendom geweest.  Met 'eerste dimensie' lijkt u te doelen op de letterlijke betekenis van Genesis. In mijn vertaling en uitleg van dat Bijbelboek wijs ik er juist op dat Genesis zeer veel symboliek bevat, en je het dus zeker niet (alleen) letterlijk moet lezen.

Met vriendelijke groet,

Bart Klink 

 

Sharon schreef op 12 juli 2011:

Dag Bart,

- God is zo almachtig dat hij in zijn alwetendheid zijn almacht al heeft besloten. Zo groot is Hij.

- Vele goden zijn er (geweest), want satan wil op allerlei manieren God nadoen. De God, JAHWEH, de God van Israël, het volk wat althoos en nog wordt vervolgd om Hem. Echter Ik ben die Ik ben bestaat al van het begin en nog altijd. Hij is onveranderlijk, zijn beeld heeft geen beeld en kan dus ook geen beeld zijn van de mens. Zelfs wetenschap zegt dat we geboren zijn met het geloof in God, maar vaak door onze maatschappij/cultuur het geloof verliezen op den duur. We zijn gemaakt met een leegte die alleen God kan vullen.

- Evolutie en de theorie van het ontstaan der wereld op de wijze de evolutietheorie ons vertelt, is hypothetisch. Darwin heeft nooit bewijs gevonden dat de schepping zoals deze vandaag de dag is, is gemuteerd uit eencellig leven in miljarden jaren. Zelfs de evolutionisten zeggen dat hun theorie aan bewijs schort. De theorie is nog altijd gebouwd op veronderstellingen, en als je wel gelooft dat er empirisch bewijs is, moet je de zaak eens grondig onderzoeken. Ga naar de bibliotheek, lees alle boeken die je over de evolutietheorie kan vinden en je zult zien dat nog niks bewezen is. Maar veel mensen geloven erin, want dan willen ze liever dan geloven in een God. 

- Zoveel goden zijn er niet meer, de meeste natuurgodsdiensten zijn wel uitgeroeid. Jodendom, Christendom, Islam zijn de meest grote godsdiensten... gek dat ze allemaal gerelateerd zijn. Het jodendom is net als het christendom.

- Doorzoek natuur, geschiedenis, wetenschap en Bijbel en je zult Gods aanwezigheid zien. Dit alles ademt Zijn Plan.

- Het godsbeeld in de bijbel is niet veranderd. Jezus heeft dan wel met Zijn bloed een weg gemaakt naar de Vader, maar God is nog altijd zo rechtvaardig en strikt als in het OT. De wet blijft! Alleen de wet leert ons dat wij schuldig zijn, Gods genade nodig hebben en ons bestaan is het doel om Zijn liefde te ontvangen. En dat het geloof in God verandert, is voorspeld in Openbaringen: Jezus zegt, als ik terugkom, zal ik dan nog geloof vinden op aarde. De afvalligheid van het christendom is al 2000 jaar geleden voorspeld. Wonderlijk heh dat dat ook gebeurt.

- In de Bijbel staan wetenschapsvoorbeelden die men niet wist in die tijd. Pas duizenden jaren later wist men bijvoorbeeld over onzichtbare bacteriën. Men snapte niet dat God Mozes opdroeg om uitwerpselen onder de grond te begraven, geen seks als je ongesteld bent en geen varkensvlees e.d. Deze voorschriften kunnen we nu wetenschappelijk onderbouwen, maar toen kon men dat absoluut niet weten! Zo ver was de wetenschap der mensheid niet. Wonderlijk dat er dan wel van deze voorschriften te vinden zijn! En als men spreekt over de wederkomst van Christus, zegt de Bijbel dat het dan zowel dag als nacht is, wonderlijk als je beseft dat we tot de middeleeuwen overtuigd waren van een platte aarde.

- Als God het product is van de menselijke geest, hoe kan de Bijbel zoveel wijsheden bevatten die de menselijk geest op dat moment gewoon niet kon weten? Dit is logisch inconsistent. De menselijk geest kan nooit instaat zijn geweest om deze wijsheden voor we de wijsheid maar hadden ontdekt op te hebben getekend. Onmogelijk.

- Het geloof in God - de zekerheid in mijn hart. Ik heb een tijd lang alles met verstand benaderd en geloven in God kon ik niet. Ik heb een tijd lang er niets van willen weten. Uiteindelijk kon ik geen atheist worden. Ik wilde wel, maar God liet mij niet los. Al die dingen in de Bijbel vond ik objectief gezien niet gek klinken. De Bijbel is het boek der boeken, en elke dag verbaas ik me wat je er in kunt lezen, of je het nu letterlijk neemt of niet. het ontstaan van de Bijbel is een wonder. Zoveel schrijvers die in zoveel jaren na elkaar zo een ontzettend samenhangend boek konden schrijven. Niets kan ik vinden wat tegenspreekt. Ik werd er stil van. Ik heb een studie gedaan in boekwetenschap en het is een magisch boek, laat dat een feit zijn, overlevering, ontstaan, verkoop, impact... geen filosofieboek kan daar aan tippen, ook geen Origin of Species. Op een gegeven moment gaan deze boeken mij zwaar vervelen, maar de Bijbel blijft een boek vol inspiratie en nieuwe dingen die je kunt ontdekken. Het houdt niet op! Op school had ik de hoogste cijfers voor filosofie. Ik vond het razend interessant en het leek allemaal zo wijs. Nu denk ik dat het een fractie is van de wijsheid die God heeft. We weten nog zo weinig. De wetenschap staat voor zoveel raadsels. Elke nieuwe hypothese leidt tot zoveel meerdere na onderzoek. Het geloof in God - empirisch onbewijsbaar. Godzijdank heeft God de waarheid niet vastbesloten in de empirie! Blinden kunnen Hem zien. Doven kunnen Hem horen. Stomme kunnen met Hem spreken.

- Als je denkt dat het christendom je niet verder brengt, wees gerust, het Verlichtingsdenken is ook verduisterd. De wetenschap brengt ons geen waarheden. De maatschappij op brokstukken van het christendom brengt ons geen verbetering. De maatschappij is een zootje. Lees de kranten en je wordt verdrietig van wat er allemaal gaande is. De natuur laten we naar de filistijnen gaan en ja, daar heeft de wetenschap, wat zogenaamd zoveel goeds moest brengen ons goed bij geholpen.

- Retorische middelen zijn al in de oudheid als onbetrouwbaar bestempeld. Argumentaties zijn soms op het oog zo feitelijk en betrouwbaar, maar het retorische doel zegt al dat ze bevooroordeeld zijn. Vaak heeft de persuasieve lading en het retorische jasje alles wat de grond onder je voeten doet verdwijnen. Probeer niet in de welsprekendheid de waarheid te vinden en zeker niet het wel of niet bestaan van God.

Kortom beste Bart, als ik vraag naar jouw zekerheid zeg ik, God houdt van je en wil je leren kennen. Misschien heb jij Hem losgelaten, maar Hij laat jou niet los. Je weet zoveel van Zijn woord. Je familie kent Hem. Zoekt en Gij zult vinden, het is waar, ik heb het zelf ondervonden. Misschien dat Nietzsche zegt: God is dood, maar zover ik weet ligt de filosoof in zijn graf en God is springlevend. Hij leeft en is net zo hoorbaar en voelbaar als de wind. Maar laat je niet overstemmen door al de dwaasheden van de mensheid. Wij mensen zijn zo nietig en dwaas, weten zo weinig en maken zo'n puinhoop van de wereld. 

Je hoeft niet op deze mail te antwoorden. Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. God leeft en wil je leren kennen. Stel je zelf voor Hem open en je zult het zien, niet op de empirische wetenschappelijke redelijke manier maar ver boven alles uit. God raakt je diep in je hart en je ziel, je verstand hoeft alleen maar te knikken.

Veel liefs en ik ga voor je bidden dat je God leert kennen, iets mooiers is er niet! 

Sharon

 

Reactie:

Beste Sharon,

Het is mij niet geheel duidelijk wat u met deze lijst aan punten wilt. Het feit dat wij mogelijk van nature geneigd zijn in goden te geloven, zegt niet over het bestaan van die goden, en al helemaal niet dat ongelovigen een leegte ervaren door het gemis van die goden. Wat u over evolutie schrijft, is gebaseerd op onwetendheid. Ik heb evolutie bestudeerd op universitair niveau en weet dat de wereldwijde biologische gemeenschap het erover eens is dat evolutie een feit is, en op zeer goede gronden. Ook uw kennis van religie lijkt niet erg juist. Er zijn nog steeds honderden miljoenen mensen die in meerdere goden geloven (alleen het hindoeïsme heeft al bijna een miljard aanhangers!). Dat het godsbeeld in de Bijbel wel degelijk veranderd is, kan elke oudtestamenticus u vertellen. Een toegankelijk boek hierover is Karen Armstrongs Een geschiedenis van God. Ook staan in de Bijbel geen dingen die mensen niet door ervaring hadden kunnen weten, de wetenschap loopt de Bijbel niet vooruit. Er zijn trouwens ook moslims en hindoes dit dit beweren van hun heilige geschriften, wat net zo min overtuigend is. 

ik waardeer het dat u voor mij wilt bidden, maar velen zijn u al voorgegaan, zonder resultaat. God mag zich elk moment aan mij openbaren, ik sta daarvoor open. De vraag is of u ervoor open staat dat u er naast zit. 

Met vriendelijke groet,

Bart Klink 

Mello schreef op 11 juli 2011:

Beste Bart.

Hartelijk dank voor uw attente mail.

Met de betekenis van het woordje God bedoel ik wel de oorspronkelijke betekenis en niet hoe men hiermee omgaat.

Bij Adam wordt gekeken naarhet woordje aarde en aardbodem in het hebreeuws. Zo zien wij hoe men op de naam Adam kwam. Mijn vraag is hoe is men op het woordje God gekomen. Daar de Hindoeisten ook goden hadden is misschien daar de betekenis te vinden. 

Met vriendelijke groeten.

Mello

en:

De uitleg die ik in de site vindt beperkt zich tot het verhaal waardoor de meerwaarde wat de boodschap is niet aan de orde komt. Dat is jammer want als het toch geen meerwaarde heeft. Wat voor zin heeft het dan om in God te geloven? Op die manier het atheïsme of ongeloof verdedigen heeft ook geen zin. Athïst zijn is meer dan de meerwaarde niet zien of er aan voorbij gaan want anders is dat juist antireclame voor het atheïsme. Vandaar hieronder een andere uitleg over de schepping.

Het verhaal van Adam en Eva waarbij God hen schept is wel een van de meest veelzeggende verhalen. 

Aan de ene kant zien wij dat mannen en vrouwen dezelfde oorsprong hebben en daarom allebei evenveel recht op geluk. Het is wel een uitgangspunt van rechtvaardigheid wat betekent dat men in onrechtvaardige situaties verkeerde.

 Aan de andere kant zien wij God die man en vrouw schept. Het lijkt alsof het de eerste keer in de geschiedenis is dat een mensbeeld bestaat waarbij de mens een geheel is lichaam, geest en psyche. Tegenwoordig noemen wij dat wel een holistisch beeld.

De Bijbel zegt ook dat God de levensadem in de mens inblaast. God maakt de mens naar zijn beeld en gelijkenis. 

Tot die tijd had men een afhankelijke positie waarbij goden over het lot beslisten. Nu wordt gezegd dat God en mens onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De mens wordt vrij gemaakt. Daarom wordt ook gezegd “Ga en vermenigvuldigd u en onderwerp de dieren.”

Op moment dat men vrij gemaakt wordt wordt men ook verantwoordelijk gemaakt en eigen verantwoordelijk wordt erkend. 

De kracht van de natuur kan soms iets overweldigends zijn en de mens zodanig overstijgen dat er iets bijzonders bij de mens oproept. Iets groots wat haast bovennatuurlijks is.  Deze overweldigende en bovennatuurlijke kracht zag men als alles bepalend. Men was hier van afhankelijk totdat men evolueerde en de bewustzijn mee. Totdat men zag dat dat bovennatuurlijke een onderdeel van de mens zelf was. Maar waar gaat in het geloof om? Volgens sommigen gaat het om in God te geloven.

Anderen zeggen dat het gaat om de innerlijke kracht van de mens om van iets negatiefs om te zetten in iets positiefs, iets onrechtvaardigs in iets rechtvaardigs, van gevangenschap naar vrijheid, enz.  Deze innerlijke kracht is in al haar zuiverheid voor de mens onfeilbaar en absoluut duidelijk zichtbaar als de mens een spiegel voorgehouden wordt. Deze spiegel noemen wij God.

Mello 

 

Reactie:

Beste Mello,

In uw eerste reactie doelt u dus op de etymologie van ons woord 'God'. Daar is de nodige informatie over te vinden in de Etymologiebank.  In het Hebreeuws is het meestgebruikte woord voor God Elohiem, wat de meervoudsvorm is van Eloha. Dit is weer verwant aan de woorden el en il, die in de Semitische talen algemene termen zijn voor (een) god.

Wat u met uw tweede reactie bedoelt, is mij niet duidelijk. Het is nodig om het atheïsme intellectueel te verdedigingen omdat veel gelovigen menen dat er goede redenen zijn om te geloven in het bestaan van God of goden.  

Met vriendelijke groet,

Bart Klink 

Sharon schreef op 1 juli 2011:

Hallo Bart Klink,

Ik heb een aantal vragen. Hoe kan ik zeker weten dat God niet bestaat? Hoe kan ik ervan overtuigd worden? Hoe kan ik met mijn verstand bewijzen dat God er niet is? Hoe kan ik bewijzen dat alleen wat ik zie, hoor, ruik en voel bestaat, alles wat je niet waarneemt, is er niet? Kun je mij daarin helpen, want geen theorie kan mij overtuigen. Ik kan niet die weloverwogen keuze maken als jij. 

Ik hoop dat je me kunt helpen, dat ik zekerheid kan vinden, dank je!

 

Reactie:

Beste Sharon,

Als je zekerheid zoekt, vrees ik dat ik je teleur moet stellen: die zekerheid is er niet. Religies menen vaak dat ze zekerheid kunnen bieden, maar als je kritisch kijkt, is dat een illusie. Mijn inziens kun je – en moet je – altijd kritisch blijven kijken naar je eigen overtuigingen. De twijfel die daarbij hoort, wapent je tegen het blind worden voor de argumenten van anderen en fundamentalisme. Het enige wat je kunt doen, is kijken naar wat het meest waarschijnlijk is gezien de argumenten voor en tegen, niet of je met 100% zekerheid kunt weten of iets wel of niet zo is. Op deze site geef ik een aantal argumenten waarom ik denk dat goden niet bestaan en leg ik uit waarom de argumenten van gelovigen niet sterk zijn. Kan ik uitsluiten dat goden bestaan? Nee, maar voor mij zijn de argumenten voor het bestaan van goden zo zwak en de argumenten tegen zo sterk, dat ik kan zeggen dat goden hoogstwaarschijnlijk niet bestaan. Dat is atheïsme. 

Met vriendelijke groet,

Bart Klink 


 

 

Bert schreef op 14 juni 2011:

 

Beste Bart Klink,

Allereerst wil ik mijn respect naar u betuigen, ik vind dat u iedereen erg netjes en respectvol beantwoord. Hier kan ik en kunnen veel mensen ongetwijfeld iets van leren. 

In veel antwoorden van u zie ik dat als iemand het bestaan van God aan u kan bewijzen u hier altijd voor open staat. Ik zal u uit de droom helpen: Niemand, maar dan ook niemand kan u dit bewijzen (en volgens mij bent u zich dit wel degelijk bewust:) ). Ieder persoon op aarde, ieder boek op aarde kan schrijven of zeggen wat hij/zij wil, het is geen bewijs dus zult u dit niet aanvaarden. God is niet zichtbaar, dus laten zien kan ik Hem niet. God maakt geen geluiden, dus laten horen kan ik Hem ook niet. God kun je wel voelen, maar ook dat kan ik u niet laten voelen. Door in de Bijbel te lezen, te bidden en er ook echt voor OPEN te staan om Hem te leren kennen kunt u Hem vinden. Heeft u wel eens gebeden? Niet om maar z.s.m. antwoord te krijgen, en op een dwingende manier, maar eerlijk: God, ik geloof niet dat U er bent, of dat u bestaat, maar als U er bent, laat het mij alstublieft weten. Ik zeg dit niet om mijn geloof op te dringen, maar om u de weg te wijzen waar Hij te vinden is. U wilt namelijk erg graag dat mensen u hiervan overtuigen. Overtuigen hiervan kan geen enkel mens, dat kan alleen God zelf. Als u dus volhoud, ervoor open staat, en blijft bidden ZULT u reactie krijgen!

Er zijn miljoenen mensen die al jaren weten en getuigen dat God er (voor hen) is. Gelooft u die mensen niet? Of denkt u dat het gevoelens zijn die ergens uit voortkomen? De mensen zelf weten wel beter, die zijn er 100% zeker van dat het niet uit zichzelf komt, maar dat het van een 'hogere macht' komt. Ik heb blauwe ogen, het bewijs heeft u niet maar waarom zou ik liegen, u gelooft mij op mijn woord. Waarom zouden miljoenen mensen dan liegen?

Ik ben christelijk, ik weet, voel en beleef dat God bestaat, dagelijks. Niemand neemt mij dit af, zelfs al staat de hele wereld tegenover mij. Als je iets eenmaal zeker weet, weet je dit nu eenmaal zeker. U bent er niet zeker van of God bestaat, want u staat er voor open als iemand met de juiste argumentatie komt. Het atheisme blijft dus altijd een onzekerheid. Het houd alle opties open. Het lijkt mij verschrikkelijk om daarin te moeten leven, wat als die christen of die moslim WEL gelijk heeft..?

Stel... Er komt op het moment dat u dit zit te lezen een engel achter u staan, die zegt: BART KLINK, geloof in God! U zou het direct geloven. Maar de mensen om u heen niet. Misschien mensen die heel dichtbij u staan, maar wat verderweg niet meer. Dat kan alleen die engel, of God zelf.

Wat ik aan wil geven is dat geen mens u in uw hele leven ervan zal overtuigen dat God bestaat, tenzij Hij dit zelf doet. Dan zult u hetzelfde zeggen, niet die of gene heeft mij overtuigt maar God zelf! Staat u dus werkelijk open voor Zijn reactie zal Hij u antwoorden, echt waar. Dit kan op allerlei manieren, maar u zult het weten. Dit kunt u wegdrukken, afdoen als wat dan ook, maar u zult het weten. Ik wil absoluut mijn geloof niet aan u opdringen, maar als u benieuwd bent waar God dan wel te vinden is, probeer dan alstublieft te bidden. Al is het 1 minuut per dag.

Ik probeer even wat reactie bij u op te roepen, en ben ook erg benieuwd naar uw reactie's hierop!

Met vriendelijke groeten,

Bert

 

Reactie:

Beste Bert,

Als we de opeenbaringen mogen geloven, de Bijbel (of de Koran voor de moslims), laat God zich wel degelijk op wijzen zien die onmiskenbaar goddelijk zijn; denk alleen al aan de vele wonderverhalen. Waarom zien we dat nu niet meer? Volgens mij is dat geen toeval. De Bijbelse verhalen komen uit een tijd vol bijgeloof, mythen en legenden. De meeste mensen waren ongeletterd, weinig zullen er een kritische geest gehad hebben en wetenschap bestond nog niet. Die situatie is nu natuurlijk geheel anders, en nu laat God zich niet meer onmiskenbaar zien?  

Gebeden heb ik, vele malen; ik ben immers jarenlang oprecht christen geweest. Vaak had ik het idee dat ik echt in contact kwam met God, maar nu verklaar ik dat psychologisch. Ik heb simpelweg geen reden meer om te denken dat God bestaat buiten de hoofden van gelovigen. 

Dat er miljoenen mensen zijn die al jaren menen te weten en getuigen dat God bestaat, geloof ik uiteraard, maar dat zie ik niet als een bewijs voor het bestaan God. Juist omdat deze miljoenen gelovigen (totaal) verschillende dingen menen te weten en beweren over God, zie ik dit als een bewijs voor de opvatting dat God een illusie is. Dit probleem is extra groot omdat gelovigen geen betrouwbare manier hebben om te controleren of wat ze over God zeggen ook waar is. 

De zekerheid die u meent te hebben over het bestaan van God, hebben andere gelovigen ook over hun God of goden. Hier ontstaat dus meteen een wezenlijk probleem: niet iedereen kan gelijk hebben. Zeker omdat de menselijke geest feilbaar is en psychologen uitgebreid gedocumenteerd hebben hoe gemakkelijk wij iets geloven op onterechte gronden, lijkt mij een bescheidener houding gepast. Dit brengt inderdaad een onzekerheid met zich mee, maar dat weerhoudt mij er niet van om een goed en gelukkig leven te leiden. Ik denk dat het inherent is aan het volwassen leven in een complexe wereld. 

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

Anoniem schreef op 13 juni 2011:

 

Beste Bart Klink,

Hopelijk wordt u niet afgeschrikt door mijn e-mailadres. Ik heb een vraag over evolutie. Voor de werking van een systeem zijn vaak meerdere organen nodig. Bijvoorbeeld bij spieren en zenuwen. Iemand die wel spieren heeft, maar geen zenuwen, kan ze niet gebruiken. Andersom hebben de zenuwen ook geen nut zonder spieren. De evolutie van spieren en zenuwen moet dus tegelijk verlopen. Is er een website waar dit duidelijk beschreven staat. Het hoeft niet speciaal dit voorbeeld te zijn, ik bedoel meer de "tegelijk lopende evolutie van organen om een systeem te laten werken" in het algemeen.

Verder wil ik nog melden dat veel links op uw website (op de pagina LINKS -> websites/artikelen over evolutie en creationisme) niet werken. De website "Daarom evolutie!" is volgens mij verplaatst naar www.daaromevolutie.net

Iets dat ik nog even kwijt wil is: U schrijft dat u zelf vroeger christen was, maar er is een groot verschil tussen mensen die christelijk opgevoed zijn en hun geloof daarom als vanzelfsprekend ervaren, en mensen die écht christen zijn. Het oordeel hierover is niet aan ons, maar wees a.u.b. wel voorzichtig hiermee. In Mattheüs 7 wordt over dit onderwerp uitleg gegeven. Er staat dat je "aan de vruchten de boom kunt herkennen". Dat betekent dat bijv. mensen die kruistochten hebben gevoerd (slechte vruchten) géén christenen waren!

Nog een aantal links over schepping of evolutie die u toe zou kunnen voegen:

- http://www.scheppingofevolutie.nl/

- http://www.creatie.info/ (hier staan ook de 95 stellingen tegen de evolutietheorie)

- http://www.evolutie.eu/ (een wat misleidende naam, maar ook een uitgebreid overzicht van vermeende Bijbelse tegenstrijdigheden, zie http://www.evolutie.eu/index.php/Bijbel/contradicties.html)

- http://www.adventproductions.nl/video.php?cat=video%20on%20demand&sub=Ingrid%20Wijngaarde&subsub=ALL (van de zevendedagsadventisten, dus nu eens niet uit evangelische of reformatorische hoek, nu nog maar twee video's, maar het worden er meer)

Met vriendelijke groet,

Anoniem

 

Reactie:

Beste Anoniem,

Zo snel ben ik niet afgeschrikt door e-mailadressen, dus maakt u zich niet druk. De vraag die u stelt over de evolutie van spieren en zenuwen is een logische en veelgehoorde vraag, maar gebaseerd op een misverstand. 

De veronderstelling die aan deze vraag ten grondslag ligt, is dat spieren zonder zenuwen zinloos zijn, en zenuwen zonder spieren eveneens. Deze veronderstelling klopt niet, want er zijn genoeg zenuwen die niets met spieren te maken hebben, en bijvoorbeeld hartspiercellen kunnen werken zonder dat ze aangestuurd worden door zenuwen. De twee belangrijkste eiwitten die ervoor zorgen dat spiercellen kunnen contraheren (samentrekken), actine en myosine, komen ook voor in niet-spiercellen, zelfs in de cellen van planten. Deze eiwitten komen in alle eukaryotische cellen voor en zijn daar onderdeel van het cytoskelet en het celtransportsysteem. Spiercellen zijn dan ook ontstaan door specialisatie van eiwitten met een algemene functie. De genen die voor deze eiwitten coderen, zijn onderdeel van grotere genfamilies, ontstaan door genduplicatie. 

In algemene zin kun je zeggen dat evolutie werkt door aan te passen wat voor handen is. Een veelgebruikt mechanisme hiervoor is genduplicatie gevolgd door diversificatie: een gen heeft een overbodige kopie die (in de meeste gevallen) vrij is om te muteren, wat meestel resulteert in een defect gen (pseudogen), maar soms ook leidt tot nieuwe functies. Hierdoor ontstaan genfamilies: groepen van genen die op elkaar lijken, maar zich gespecialiseerd hebben in een andere richting. Hier is de afgelopen tijd gigantische veel onderzoek naar gedaan en over gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur. 

Een goede introductie tot de evolutie van orgaanstelsel is “The evolution of organ systems” van Andreas Schmidt-Rhaesa (Oxford UP, 2007). Hoofdstuk 5 gaat over spieren, hoofdstuk 6 over het zenuwstelsel. Een interessant artikel over de evolutie van synapsen (de verbindingplaatsen tussen zenuwcellen) is hier te vinden. Meer artikelen zijn te vinden in de databases met wetenschappelijke artikelen. 

Ik zal binnenkort een keer kijken naar de links. Bedankt voor het wijzen hierop!

Met vriendelijke groet, 

Bart Klinik 

Frank Cornelissen schreef op 12 juni 2011:

Dag Bart,

Ik wil weer even in het kort terugkomen op wat jij een tijdje geleden schreef:

"Genesis schetst een heel ander beeld van de mens dan de moderne wetenschap - en in het bijzonder de evolutiebiologie - dat doet. In Genesis staat de mens centraal, is de wereld er om hem en is hij het bewuste resultaat van een scheppingsact"

Waarom schetst Genesis een heel ander beeld dan de wetenschap dat doet?? Jij concludeert hieruit dat het centraal stellen van de mens in Genesis daardoor onhoudbaar is geworden. Dit vind ik erg kortzichtig, Bart.

Waarom vergelijk jij dus een verhaal met een ethische strekking met een wetenschappelijke versie van het ontstaan van de mens en de positie van de mens in de natuur ??

Ge(mis)bruik jij dan niet de wetenschap om een mythisch/ ethisch verhaal onderuit te halen?

Genesis is geschreven in een tijdvak waarin ook de Griekse filosofie de wending maakte van de natuur naar de mens en de ethiek. De tijd was kennelijk aangebroken om de mens centraal te stellen.

Christenen die het scheppingsverhaal gebruiken om de evolutietheorie onderuit te halen zijn net zo kortzichtig en begrijpen ook de strekking van het scheppingsverhaal niet.

In het scheppingsverhaal wordt in feite de wereldbeschouwing uiteen gezet, waarbinnen de ethiek van de verdere Tora begrepen moet worden.

Kortom: (natuur)wetenschap(evolutietheorie) versus Scheppingsverhaal is een schijnprobleem.

Het is geen tegenstelling. Ook uit je eigen interpretatie van het eerste scheppingsverhaal zou je dit eerlijkheidshalve moeten toegeven.

Met vriendelijke groet,

Frank Cornelissen

 

Reactie:

Beste Frank,

Mijn vertaling en uitleg van Genesis 1 staan inmiddels online. Daarin onderbouw ik wat ik schreef in mijn eerdere reactie aan u.

In uw reactie veronderstelt u dat het volstrekt evident is dat Genesis 1 een verhaal is met louter een ethische strekking, zonder dat verder te onderbouwen. In mijn stuk leg uit uitgebreid uit hoe deze mythe een bepaald wereldbeeld schetst. Natuurlijk heeft dit ethische implicaties (gebaseerd op de relatie tussen God, mens en de rest van de schepping), maar ik zie niet in waarom dit een ethische tekst zou zijn. Uiteraard zit er een hoop symboliek in dit verhaal (zie mijn exegese), maar dit verhaal gaat ook over de ontstaansgeschiedenis van de wereld, en in het bijzonder die van de mens. Zo is het verhaal in de mainstream joods-christelijke traditie altijd opgevat, zelfs door iemand als Augustinus. 

Dit is uiteraard geen geschiedenis is de moderne, wetenschappelijke zin des woords (wat ik ook aangeef in mijn stuk), maar wel degelijk een verklaring voor waarom de wereld er zo uitziet zoals zij doet en hoe zij zo gekomen is. Deze kant van de mythe is simpelweg niet houdbaar in het licht van de moderne wetenschap. Dit doet voor mij echter niets af aan de literaire waarde van de tekst, zoals ik ook nadrukkelijk in mijn stuk aangeef. 

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

 

Petra Hartman-Wagner schreef op 6 juni 2011:

ik ben zelf ook een atheiest.en  zou er graag meer over willen  weten,van andere atheisten...

 

Reactie:

Beste Petra Hartman-Wagner,

Volgens mij biedt deze site een goed beginpunt. Onder de links vindt u nog meer websites over atheïsme en aanverwante onderwerpen.  

Met vriendelijke groet,

Bart Klink 

Melle schreef op 4 juni 2011:

 

Beste persoon.

Ik kom niet de betekenis van het woordje God tegen. Wel dat er later op gekomen zal worden maar dan is de tekst op.

Wellicht kun u me hierbij helpen.

Met vriendelijke groeten.

Mello

 

 

Reactie:

Beste Mello,

Waarschijnlijk doelt u op de verwijzing in dit stuk naar de verschillende betekenissen die gelovigen aan het woord 'God' toekennen. Dat behandel ik hier. Ik zal deze verwijzing binnenkort wat anders formuleren.  

Met vriendelijke groet,

Bart Klink 

 

Katrien van Hecke schreef op 28 mei 2011:

Beste meneer Klink,

graag zou ik ons even voorstellen. Wij zijn een nieuwe afdeling binnen de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging Vlaanderen, 'Vrijzinnige Vrouwen'. Wij begeven ons op het snijvlak van feminisme en vrijzinnigheid. Om het thema 'hoofddoeken' konden we moeilijk heen. We hebben dan ook onze standpunten daarover samengesteld. 

U kunt de tekst vinden op:

http://www.h-vv.be/vrijzinnige-vrouwen-voor-hoofddoekenverbod

Als u die kunt onderschrijven, doen we een warme oproep om de eraan gekoppelde petitie te ondertekenen.

En misschien wilt u die oproep ook helpen verspreiden? Hoe meer weerklank we vinden met tekst en petitie, hoe verder onze stem in dit debat kan dragen.


Vriendelijke groeten,

Katrien Van Hecke

 

Reactie:

Beste Katrien van Hecke,

Bedankt voor het onder de aandacht brengen van deze petitie. Ofschoon ik me in veel van jullie argumenten kan vinden, ben ik er zelf nog niet geheel uit of ik voor een verbod in openbare instellingen zou pleiten. Ik neig ernaar dat niet voor te staan. De keuzevrijheid om een hoofddoek te dragen vind ik zwaar wegen, ook al is soms lastig te achterhalen in hoeverre deze keuze echt vrij is (zoals jullie ook al opmerken). Als een vrouw daadwerkelijk uit eigen vrijheid een hoofddoek wil dragen, moet zij dat mijns inziens kunnen, ook in openbare instellingen. Het is praktisch niet haalbaar om te gaan controleren in hoeverre deze keuze in vrijheid is gemaakt, en ik denk niet dat de overheid zich op dit gladde ijs zou moeten begeven.

Ik ben overigens wel een groot voorstander van een verbod op religieuze of anderszins ideologische uitingen (inclusief hoofddoek) voor mensen die nadrukkelijk namens de staat - en dus niet als persoon - optreden, zoals politieagenten of trouwambtenaren. 

Dit is een punt waarop atheïsten onderling kunnen verschillen. Mogelijk denken sommige lezers van mijn website hier anders over. 

Met vriendelijke groet,

Bart Klink 

Romy schreef op 25 mei 2011:

Goedenavond,

Ik moet voor school een opdracht maken, en het gaat over mensen die niet geloven. Ik zou hier graag wat vragen over willen stellen, als u dat goed vindt natuurlijk. Het zijn 7 vragen. Ik zou het erg fijn vinden als u ze in wilt vullen!


- Wat is uw kijk op het avondmaal?

- Wat is uw kijk op de doop?
- Wat is uw kijk op het huwelijk?
- Wat is uw kijk op jezus?
- Wat is uw kijk op god?
- Wat is uw kijk op de heilige geest?
- Wat is uw kijk op het leven van een christen?

Zou u er misschien ook bij willen vermelden wat u er raar, of kortzichtig aan vind?


Ik hoop dat ik u niet teveel tot last ben!


Groetjes, Romy. 

 

Reactie:

Beste Romy,

Hieronder zal ik kort ingaan op de vragen die je gesteld hebt.

Het avondmaal is een ritueel dat alleen betekenis heeft als je gelooft wat christenen geloven. Voor een atheïst heeft het dus geen of hooguit een culturele betekenis. Persoonlijk vind ik het een bizar ritueel.

Hetzelfde geldt voor de doop. Onder christenen bestaan er verschillende opvattingen over wat de doop precies is. Het is in ieder geval een inwijdingsritueel. Voor een atheïst heeft dit geen betekenis; iets vergelijkbaars binnen het atheïsme bestaat ook niet. Met het principe van kinderdoop heb ik enige moeite omdat het kind niet zelf heeft kunnen nadenken of het wel christen wil worden.

Het huwelijk is iets tussen twee mensen, waarvoor ze geheel vrij zouden moeten kunnen kiezen. Ook de keuze om te trouwen met iemand van hetzelfde geslacht (homohuwelijk) moet vrij zijn. Trouwen is overigens niet noodzakelijk om een leven lang gelukkig bij elkaar te blijven, of om samen kinderen op te voeden.

Ik denk dat Jezus een profeet is geweest die aan het begin van onze jaartelling verkondigde dat het eind der tijden snel zou komen, zoals er in die tijd meer waren.  Het is buitengewoon lastig om te bepalen wie Jezus precies was en wat hij gezegd heeft, omdat we nauwelijks betrouwbare historische informatie over hem hebben (de evangeliën zijn dat niet!).

Een atheïst denkt niet dat God of de Heilige Geest bestaat, dus ik weet niet wat je daar nog meer over wilt weten.

Ik denk dat christenen dwalen: ze geloven in dingen die niet waar zijn. In de meeste gevallen is deze dwaling onschuldig: de christen voelt zich er goed bij en niemand heeft er last van.  Pas wanneer christenen hun overtuiging gaan opdringen aan anderen, heb ik er moeite mee.

Hopelijk heb ik hiermee je vragen beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

Wie zijn er online?

We hebben 25 gasten en geen leden online

Geef je mening

Welke positie over het bestaan van god(en) onderschrijft u?

Bekende atheïsten

Christopher HitchensChristopher Hitchens, schrijver, journalist en literair criticus.

Citaat

What I have done is to show that it is possible for the way the universe began to be determined by the laws of science. In that case, it would not be necessary to appeal to God to decide how the universe began. This doesn't prove that there is no God, only that God is not necessary.

~ Stephen W. Hawking