Reacties

Reacties kunnen worden verstuurd via het contactformulier op deze website en worden hieronder geplaatst. Mocht u niet willen dat uw reactie geplaatst wordt op de site, dan kunt u dit in uw reactie vermelden. De reacties zullen eventueel voorzien worden van commentaar door mij. Vermeld bij de reactie uw naam (of nick name), levensovertuiging en eventueel een e-mailadres. Het kan zijn dat ik niet meteen reageer op reacties vanwege drukte. Ik streef ernaar om in ieder geval binnen een maand gereageerd te hebben. 

Arnoud Rop schreef op 8 februari 2010:

Beste Bart,

Met belangstelling heb ik je verhaal gelezen over biddende Haïtianen.

Het lijkt in je verhaal zo te zijn, dat mensen alleen geloven om met waarom-vragen bezig te zijn. Mijns inziens is dit een erg enge opvatting van geloof. Naast het feit, dat het onbewijsbaar is, waardoor je maar wat speculeert, ervaar ik mijn geloof in God absoluut niet in termen van 'het waarom'. God is voor mij gewoon een realiteit, die voorafgaat aan welke vraag dan ook.

De paradox van de atheïst is (althans eentje zoals jij) dat hij enerzijds compassie heeft met het leed, maar anderszijds moet leren daar totaal onverschillig onder te worden. Het afleren van vragen naar het waarom impliceert het afleren van pijn en verdriet. Dat is inderdaad een moeilijke opgave, zo niet een onmenselijke.

groeten,

Arnoud

 

Reactie:

Beste Arnoud,

Ik vrees dat je mijn stuk niet helemaal goed begrepen hebt. Ik schreef dat het een diep menselijke vraag is om de waaromvraag te stellen als je iets ergs overkomt. Een atheïst zal moeten accepteren dat die vraag onzinnig is. Voor een gelovige daarentegen is die vraag niet onzinnig (er is immers een God die deze wereld bestierd). Natuurlijk is een gelovige met meer bezig dan alleen deze vraag, maar in tijd van nood zal hij met deze vraag worstelen. Dit tref je dan ook op vele plaatsen in de Bijbel aan, het meest sprekend natuurlijk in het boek Job.

Ik snap ook niet waar je het op baseert dat een atheïst zou moeten leren “totaal onverschillig” te worden onder het leed. Juist niet! Juist omdat wij als mensen de enige zijn die er wat aan kunnen doen – er is immers geen God – is het aan ons om er zo veel mogelijk aan te doen, niet onverschillig te zijn dus. Het afleren van de waaromvraag leert dan ook helemaal niet het afleren van pijn en verdriet. Het tonen van mededogen en het helpen bij leed kun je altijd doen, ook als de oorzaak van dat leed volstrekt buiten de menselijke verantwoordelijkheid ligt. 

Met vriendelijke groet,

Bart Klink
 

Ankie schreef op 1 februari 2010:

Hallo Bart,

Naar aanleiding van je antwoord in september vorig jaar,wil ik toch nog even reageren.
De vertelling van Bram Vermeulen, 'In den beginne', is inderdaad gebaseerd op de vertalingen van Sumerische kleitabletten.   Maar wat zo jammer is, dat de meeste 'zich zelf respecterende wetenschappers'  hun nek niet uitsteken en even verder durven kijken dan hun eigen 'ingegraven putje' uit angst uitgesloten dan wel uitgelachen te worden door de rest van hun discipline?
De wetenschappelijke uitspraak:

" Alles wat niet onderzocht en bewezen is, is niet waar!  "

  is wel een beetje kort door de bocht wanneer blijkt dat er onderwerpen zijn waar gewoon geen 'officieel' onderzoek plaatsvindt, voor je het weet creëer je een soort intellectuele luiheid wat resulteert in een onvermogen van het verkennen van grenzen die voorbij de grenzen van desbetreffende wetenschap gaan.
 
Net als jij kwam ik in mijn jeugd al tot de slotsom dat het geloof in een God een prachtige manier is om jezelf voor de gek te houden, maar niet werkt voor mij.
Mijn zoon (natuurkundige), weet me te vertellen dat ik, dank zij mijn gereformeerde opvoeding, niet kan accepteren dat er alleen maar evolutie is en om die reden blijf zoeken naar een antwoord.
 
Ik ben me inderdaad gaan verdiepen in onderzoeken en uitkomsten van vertalingen van oude teksten. Tot mijn verbazing blijken er ondertussen heel veel kleitabletten doorgenomen en vertaald, de informatie die nu langzamerhand duidelijk wordt, is niet meer weg te poetsen.    De evolutietheorie lijkt  (wat de mens betreft)  niet een afdoende verklaring,  Sitchen is al lang niet meer de enige onderzoeker, er zijn inmiddels veel 'gestudeerden' uit verschillende hoeken, bezig met  kleitabletten en ook zij hebben ontzettend veel informatie en interessante antwoorden op hedendaagse vragen gevonden. (o.a. sterrekundige)
Daarnaast zijn er bewijzen in de vorm van archeologische vondsten, welke eerder verzwegen werden omdat ze niet strookten met de huidige kennis van de geschiedenis,  verder zijn er nog de Veda's.

Ik weet niet of jij je ooit hebt verdiept in deze materie, maar je doet jezelf echt tekort door de info ver weg te gooien en er vanuit te gaan, dat het 'niet kloppende verhalen' moeten zijn.   (nog niet zo lang geleden draaide de zon nog om de aarde ! , toch?)
Het zijn niet allemaal leuke antwoorden, vrij regelmatig moet ik aan de uitspraak van mijn moeder denken: ALLES TE WETEN MAAKT NIET GELUKKIG.

Niet dat ik de illusie heb veel te weten, maar nu ik de achtergronden van vele Bijbelverhalen (wat gewoon een soort uittreksels blijken van veel oudere geschriften) en andere, nog veel interessantere, soms kan begrijpen, dan bekruipt me het gevoel dat er beter het zwijgen toe gedaan wordt.

met vriendelijke groet,
Ankie.

 

Reactie:

Beste Ankie

De uitspraak "Alles wat niet onderzocht en bewezen is, is niet waar!" is geen wetenschappelijke en ik ken ook geen wetenschapper die dit beweert. Wetenschappers werken met waarschijnlijkheid: hoe waarschijnlijk is het dat opvatting X waar is gezien alle kennis die we hebben? Als de waarschijnlijkheid niet duidelijk is, moet er verder onderzoek gedaan worden.

De opvattingen van Sitchin zijn echter zeer onwaarschijnlijk. Er is geen enkele evidentie voor zijn buitenaardse wezens en astronomische ideeën. Ook zijn vertalingen van de Sumerische teksten blijken onjuist. Het wegmoffelen van bewijs lijkt mij een vorm van complotdenken. Al met al blijft er niet veel over van Sitchins opvattingen. Voor een evolutionair verleden van de mens is daarentegen zeer veel evidentie, onder andere in de vorm van vele fossiele overgangsvormen en de overeenkomsten in DNA tussen de mens en de andere apen.

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

Gauranga schreef op 28 januari 2010:

Kunnen jullie mij bewijzen of Plato heeft bestaan?

Heeft u ooit een aap zien veranderen in een mens? of is dat een theorie waar je in GELOOFT? 

 

Reactie:

Beste Gauranga,

Plato heeft de nodige boeken geschreven en een eigen school gesticht (Akademia), dus het lijkt mij vrij waarschijnlijk dat hij bestaan heeft.

De mens is een aap, dus hij kan niet veranderen in een aap. Waarschijnlijk doelt u op het evolutionarie verleden van de mens. Daarvan zijn vele overgangsvormen bekend. In een wetenschappelijke theorie hoe je niet te geloven, die moet je accepteren als het bewijs ervoor sterk genoeg is. Dat is bij de evolutietheorie zeker het geval.  

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

Nienke Wijnants schreef op 23 januari 2010:

Ha Bart,
Hier een email van Nienke Wijnants, dat zegt je hoogstwaarschijnlijk niets :) Ik ben psycholoog en loopbaanadviseur en in 2008 verscheen van mijn hand het boek "Het dertigersdilemma'. In dit boek heb ik het al even over de zin van het leven en aanverwante onderwerpen. Boek 2, waaraan ik nu werk, heeft als titel: 'Wie ben ik en wat wil ik? De zoektocht van twintigers en dertigers naar authenticiteit en geluk' en bespreekt (gechargeerd gesteld) mijn theorie dat alle twijfel bij jonge hogeropgeleiden vandaag de dag (over huizen, banen, relatie, kinderen, maar ook: welke kleur Ipod-cover moet ik kopen?) wordt veroorzaakt door existentiele twijfel. De meeste dertigers weten dat niet of willen dat niet weten, maar onbewust zijn ze op zoek naar 'de grote betekenis'. Door mijn research belandde ik op je site en ik vind dat je ongelofelijk goed en slim schrijft! Wilde dus eigenlijk niet meer zeggen dan: dank voor al je heldere teksten. En ik ben jaloers op het feit dat je zo 'zeker' achter de door jou zelf gecreeerde zin van het leven staat. Ik zelf ben absoluut atheist, maar nog altijd 'wanhopig' ;) op zoek naar de grote antwoorden, ook al weet ik dat ze er niet zijn!

Veel groeten,
Nienke!

 

Reactie:

Beste Nienke,

Bedankt voor de complimenten! Het onderwerp waar je over schrijft leeft inderdaad bij die leeftijdscategorie; ik merk dat zeker om mij heen. Wat je theorie betreft is het eerder andersom denk ik: de grote mate van autonomie (zowel financieel, maatschappelijk en moreel) en de embarras du choix die de hedendaagse maatschappij biedt (van iPod-cover tot partner), leidt tot twijfel, en misschien zelfs tot radeloosheid, zowel praktisch als existentieel. Vroeger (wat klink ik dan oud met mijn 25 jaren...) werd je leven veel meer bepaald door confessionele overtuigingen, financiële status en je ouders. Dit geeft natuurlijk minder vrijheid, maar daardoor ook minder twijfel, hetgeen sommigen ongetwijfeld als prettig ervaren. Ik zou overigens voor geen goud willen ruilen met de tijd waarin mijn opa en oma jong waren. Ik ben overigens niet zo zeker van mijn zaak als je misschien denkt hoor. Ook ik heb vele twijfels, zeker over existentiële zaken. Daarmee worstelen is een uitdaging; het is wat ons menselijk maakt.

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

Ria schreef op 19 januari 2010:

Ik heb de tijd genomen om eens de evolutiethorie te onderzoeken gegeven door wetenschappers. Wat mij opvalt is dat het stikvol aannamens staat.Ik kom termen tegen zoals:
pogingen te verklaren
tenminste een aanwijzing
verklaring die gewoonlijk wordt aangenomen
hypothese
het suggereerd
Wat ik zie is dat het in de boeken en met name ook schoolboeken wordt omgedoopt tot definitiefe gebeurtenissen. 

 

Reactie:

Beste Ria,

Wetenschappers zijn altijd voorzichtig met hun formuleringen, dat is gebruikelijk in elke wetenschappelijke discipline. Er is ook veel discussie over allerlei aspecten van evolutie, discussies binnen de evolutiebiologie, hetgeen ook gebruikelijk is in elke discipline. De kern van de evolutietheorie, dat al het leven verwant is aan elkaar via gemeenschappelijke afstamming met modificatie en dat natuurlijke selectie een belangrijk drijvend mechanisme is, staat echter buiten kijf in de wetenschappelijke wereld. Schoolboeken zijn vaak ongenuanceerd; dat is helaas didactisch vaak noodzakelijk. Dit probleem kom je echter tegen bij alle schoolboeken, niet alleen bij die voor biologie gebruikt worden.  

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

Pieter Kramer schreef op 10 januari 2010:

Bart,

je reactie op het bericht van Maurice Janssen van 9 november 2009 is niet erg geïnformeerd. Maurice heeft het helemaal niet over de ark van Noach, maar over de Sinaï.

gr Pieter 

 

 

Reactie:

Beste Pieter,

Je hebt gelijk, slordig van mij. Mijn reactie blijft overigens hetzelfde: probeer eerst de experts ervan te overtuige. Die experts zijn er al een heel tijd mee bezig en zijn er nog steeds niet uit.

Met vriendelijke groet,

Bart Klink 

John M. Deroy schreef op 1januari 2010:

Op de eerste plaats mijn beste wensen voor het nieuwe jaar.  Uw reactie op mijn mening gelezen en het viel me op dat u de Heilige Bijbel gebruikte om uw argumenten kracht bij te zetten. Dit verbaast en verraste mij omdat de Bijbel toch een soort fabeltjes krant is voor Atheisten. Dat u en uw "geestgenoten" iets tegen religie hebben kan ik begrijpen en ook nog eens waarderen. Dat jullie God nu ook nog ontkennen en zelfs bestrijden begrijp ik niet. Georganiseerde relie heeft ook voor veel onheil gezorgd. Helaas gaan atheisten geloof meten met äardse"maatstaven. Een beetje zoals het meten van het heelal met een meetlatje of oneindigheid en tijd met een stopwatch.  Het begrip geloven begint waar aardse maatstaven en instrumenten ophoud. Ook zullen jullie zien dat geloof iets heel natuurlijks is. Wat ons onderscheid van dieren is dat wij verder denken en geloven dan beesten. Waarom hebben zelfs de meest afgelegen en onbesmette mensen een geloof in een hogere macht.   Het "zelfstandig" denken en redeneren vrij van een God is ook niet alles. Kijk naar uitspattingen zoals Adolph Hitler, Mao en andere bijna goddelijke figuren. Neem b.v. Liefde Passie en dergelijke. Ook begrippen die niet wetenschappelijk gemeten kunnen worden. En toch bestaat het. Toch hebben mensen die nodig, niet alleen voor hun eigen plezier en behoefte, maar dikwijls ook om een bijdrage te leveren aan anderen en de community.  Ik denk niet dat atheisten veel bijdragen. Alsof ik er bij gebaad ben dat wat Jack Nickolson geloofd beter is dan wat Jezus voor staat. In kort, het is onmogelijk om geloof, gevoel, verwachting en ambitie met menselijke maatstaven te meten. Je komt er nooit uit.  believers gaan net dat kleine stapje verder. A thought too far zou ik bijna zeggen.  Nogmaals de beste wensen voor 2010 (na Christus!!!) greetings from John Deroy 

 

Reactie:

Beste John,

Ik beschouw de Bijbel niet als een “soort fabeltjes krant [sic]”, integendeel, ik beschouw het als een boek met grote literaire waarde. Dat neemt niet weg dar er een hoop verwerpelijke en onjuiste dingen in staan. Ik beschouw het dan ook niet als een goddelijke openbaring. Het is een zeer menselijke boek met een veelheid aan opvattingen, zelfs opvattingen waar een atheïst zich in kan vinden (vooral in het boek Prediker). Ik ben ook niet tegen religie in het algemeen (al zijn er atheïsten die dat wel zijn), maar alleen tegen die vormen waar ik last van heb, zoals de vormen die euthanasie of homohuwelijken willen verbieden.

Dat veel mensen een geloof in iets hebben, is geen argument voor het bestaan van (een) god (het is een drogreden, een argumentum ad populum). Er zijn wel meer opvattingen die mensen wereldwijd hebben of hebben gehad die onjuist zijn, zoals dat de aarde het middelpunt van de wereld is. Het pleit zelfs tegen monotheïsme: waarom zijn er zoveel verschillende godsdiensten als er maar één ware God is?

Uw punt over “Liefde Passie en dergelijke” die niet wetenschappelijk gemeten zouden kunnen worden, is conceptueel verward. Liefde en passie zijn begrippen die wij gebruiken bij het hebben van bepaalde emoties, en die emoties zijn wel degelijk te meten door hersenonderzoek. Ze bestaan niet zonder hersenactiviteit.

Met vriendelijke groet,

Bart Klink
 

Gerard schreef op 30 december 2009:

Ik las op google een versie van recensie op het boek van god delusion van Richard Dawkins

De recensie vind ik gewoon slecht.

Dawkins draagt nergens argumenten bij.

Ik ga even in op de vermeende argumenten in jouw recensie

1. Dawkins zegt: respect is niet vanzelfsprekend. Dawkins manier van ageren tegen gelovigen is zo asociaal, dat het alle goede manieren te buiten gaat. Je mag debatteren, maar wat Dawkins doet is zijn oren dichtstoppen en dezelfde mantra's over de schutting gooien.

2. Dawkins overspeelt zichzelf als hij denkt wel of niet bestaan van God te bewijzen? Wat gaat er mis in zijn hersenen?
Ikzelf weet dat je het niet kunt bewijzen, maar zelf persoonlijk heb ik wel ervaring met "God" gehad. De God van de bijbel, waarmee ik elke dag bidt en God spreekt ook tot mij (via Jezus en Zijn Geest). Dit is geen illusie, maar een persoonlijke ervaring van een Persoonlijke God. Zonde staat relatie in de weg, dus zonde opruimen (Jezus/God oprecht vergeving vragen) is voorwaarde om God te zien

3. Dawkins herhaalt dezelfde leugen weer dat christenen niet wetenschap kunnen bedrijven. Wetenschap en christelijk geloof staan niet tegenover elkaar. Het is slechts kwestie van verschillende aannames, waaruit je verschillende conclusies trekt.
Dawkins valselijke kruistocht tegen "religie" is heus oneerlijk. Hatelijk zelfs.

God als verklaring van de complexiteit ziet Dawkins als non-verklaring. DIt herhaalt dawkins over en over en over. als een mantra. Dit is een mening. Het bewijst niets.
Zelf zie ik de complexiteit als een logische verklaring voor bestaan van God. Het is geen sluitend bewijs, maar wel een erg waarschijnlijke.

Dawkins zegt: vrijwel zeker geen god? Nogmaals, als je zijn argumenten op een rij zet, echt een in elkaar stortende bouwval. Geen verklaring, alleen een mening. Veel dadadada...dadada...gehalte, met vermeende argumenten, en daarnaast een haatspui van christenen en hun vermeende verkeerde dingen.


Dawkins behaldent de "verkeerde" dingen in hun overtuiging. Zelfs vind ik het niet verkeerd om normen te hebben: niet doden, niet overspel doen, enz....
Dawkins haalt er enkele zaken boven, en ziet het als een EMOTIONEEL argument.
Emotionele argumenten zijn niet erg bevorderlijk voor wetenschap.
Daarnaast is er in elke filosofie of politiek systeem negatieve kanten te noemen. Het christelijk geloof benoemt ze zoals ze zijn:
- homofilie vernietigd langzaam familiestructuur en de familiewaarden. Zonder goede vader en moeder valt de maatschappij als individueen in elkaar. Zie de kerst toespraak van Koningin 2009
- gezag is niet verkeerd. Zolang er geen manipulatie is. De meeste mensen kiezen er vrijwillig voor christen te zijn. Een stuk of 5  christenen die ik ken vanuit mijn gemeente hebben niet-gelovige partners of kinderen. Dus nuances zijn er. Dawkins is de Wilders van de christenen


Dawkins was misschien een wetenschapper, nu de jaren verstrijken ontpopt hij zich steeds meer als een boekenschrijver met borrelpraatgehalte, en een vermeend wetenschappelijk/filosofisch sausje. Dawkins citeert heel selectief uit Werk Thomas en zet zo verkeerd plaatje neer over de theologen.

De arrogantie van Dawkins, heeft hem zeker niet intelligenter gemaakt. Voor mij geld allang

Dawkins = busted

Er luisteren velen naar hem, maar dat is meer omdat hen goed uitkomt, ik bedoel zijn gepredik, omdat ze hoe dan ook niets met een rechtvaardige God te maken wil hebben.

Tot slot: Wat dawkins zegt over anderen, zegt hij over zichzelf.
- Dawkins beschuldigd christenen ervan "niet vatbaar te zijn voor argumenten.
Jesus zegt: wat ie zegt over een ander, zegt ie over zichzelf. Dawkins is erg opzettelijk negerend over de argumenten.

- dawkins zegt dat fundamentele christenen niet logisch zijn. Geloven is erg logisch, na een openbaring van jezus, en prima te combineren met een Master in Techniek. Dit is dus echt kletspraat van Dawkins.
Creationisme is erg logisch. Evolutionisme is erg onwaarschijnlijk

Het boek heeft nergens steekhoudende argumenten tegen een God. Alleen een tirade op emotionele gronden. 

 

Reactie:

Beste Gerard,

Laat ik je punten even stuk voor stuk langslopen.

1) Waar en op wat voor manier is Dawkins precies asociaal?

2) Dawkins meent niet te kunnen bewijs dat God niet bestaat. Wel geeft hij aan dat het bestaan van God erg onwaarschijnlijk is. Daarvoor geeft hij meerdere argumenten. Als u het niet eens bent met zijn conclusie, zult u zijn argumenten moeten ontkrachten. Dat doet u echter niet.

3) Dit is zo algemeen dat ik geen idee heb waar u precies op doelt. Volgens mij beweert hij nergens dat “christenen niet wetenschap kunnen bedrijven”. Wat hij wel beweert, is dat het ontkennen van evolutie, wat nog steeds veel christenen doen, strijdig is met zeer veel goed bevestigde wetenschap. Ook hier zult u met verdere onderbouwingen moeten komen alvorens ik daar verder op in kan gaan.

Dat God geen verklaring is van complexiteit, onderbouwt Dawkins wel degelijk in zijn boek: in hoofdstuk 4 komt het uitgebreid aan bod. In het kort komt het erop neer dat een almachtige en alwetende Schepper minstens zo complex is als de schepping, waardoor er dus geen verklaring voor het ontstaan van de complexiteit is gegeven. U ontkracht dit argument op geen enkele wijze. Evenmin onderbouwt u dat homofilie schadelijk is voor de familiestructuur of de maatschappij.

Verder bevat uw schrijven nog een aantal statements die op geen enkele wijze onderbouwd zijn en staat uw reactie vol van persoonlijke aanvallen jegens Dawkins. Ironisch genoeg maakt u u dus schuldig aan wat u Dawkins verwijt.

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

John M. Deroy schreef op 29 december 2009:

Omdat atheisten geen enkele verantwoording af (durven) te leggen na hun dood is mijn stelling dat atheisten leven en sterven als beesten. Probeer daar nu eens een speld tussen te krijgen.Wat koop ik voor atheisme. Jullie nemen iets weg zonder er wat voor in de plaats te geven. Eerlijk gezegt zijn atheisten erg obsessed met God. John M. Deroy 

 

Reactie:

Beste John,

Er is geen enkele goede reden om aan te nemen dat er een leven na de dood is, en al helemaal niet een waarin verantwoording afgelegd moet worden: we zijn stof en zullen tot stof wederkeren, net als alle andere dieren. Dat we zullen sterven als de dieren staat overigens ook in de Bijbel: "Want het lot der mensenkinderen is gelijk het lot der dieren, ja, eenzelfde lot treft hen: gelijk dezen sterven, zo sterven genen, en allen hebben enerlei adem, waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren; want alles is ijdelheid, alles gaat naar één plaats, alles is geworden uit stof, en alles keert weder tot stof."(Prediker 3:19-20)

Wel zullen we verantwoording af moeten leggen aan onze medemensen en aan ons zelf; dat is voor mij genoeg. Ik heb geen Big Brother in de hemel nodig om een gelukkig en moreel verantwoord leven te leiden, daarvoor zijn mijn medemensen genoeg. Wat je koopt voor atheïsme is een realistische kijk op de wereld. Die is inderdaad soms hard, maar ik heb nog altijd liever de harde waarheid dan een zoete illusie.

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

Ronald Hünneman schreef op 29 december 2009:

Beste Bart,

Naaraanleiding van een Utrechtse arts die een vrouw in boerka weigerde te woord te staan, argumenteer ik op mijn website beargumenteer ik dat de eed van Hippocrates alle geloven in heiligheid overtreft. Wellicht vind je het aardig om te lezen.

www.liaturches.nl

Groet,
Ronald Hünneman (via Martin de Boer).

 

Reactie:

Beste Ronald,

Bedankt voor het wijzen op deze interessante blog! Hoe om te gaan met de burqa blijf ik een lastige kwestie vinden. Het is een conflict tussen iemands individuele vrijheid en maatschappelijk belang. Ik zou me daar nog eens wat meer in moeten verdiepen. Ook dit geval vind ik een lastige kwestie, zeker omdat het niet de vrouw zelf betreft, maar haar zoontje. Omdat er niet zoveel bekend is over deze zaak, wil ik wachten met het uitspreken van een oordeel. Ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen.

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

 

Ria schreef op 21 december 2009:

Dank je wel voor je wat late reactie. Maar echt antwoord op de door mij gestelde vragen geef je niet dan alleen een reactie dat je op internet geen bewijs kan vinden. Nogmaals ben je ooit wel eens in een loge geweest van de vrij metselaars? Wat weet je er nu echt van? een aanrader om te bekijken is een soort seminar wat op utube staat : The secret Behind the jesuites, freemasons etc 1.e secret societiess #1 of 9. Ja ik weet het dat hier te zien is dat de beweringen komen van een gelovige in een God. Maar los daarvan het gaat hier even over een niet te ontkennen situatie ivm de katholieke kerk . hiet wordt zeer duidelijk een feit weergegeven namelijk een tekst uit de bijbel ( en meerdere) die weergegeven wordt in de munt van het vaticaan. Durf het nu eens aan wat breder te onderzoeken dan wat je nu naar mijn mening doet. Ga eens naar zo`n loge en vraag naar de handelwijze en hun rituelen. Ik vind dat je bewust blind wil zijn voor alles wat er aan tegenargumenten komt. jammer is dat. 

 

Reactie:

Beste Ria,

Ik heb de presentatie bekeken, maar ben er niet bepaald van onder de indruk. Ook dit heeft weer een zeer hoog complotgehalte. Er worden allerlei dingen uit hun context getrokken om tot een groot complot te smeden. Aan de grote hoeveelheid Bijbelteksten te zien, is het vooral christelijke propaganda. De spreker is een voedingsfysioloog, geen expert op het gebied van geheime organisaties. Een voorbeeldje om te laten zien waarom ik dit soort complotten niet overtuigend vind. Het woord 'fides' op de munt van het Vaticaan betekent simpelweg 'geloof' in het Latijn, en is dus een heel gewoon woord voor een religieuze instelling als het Vaticaan. De link die wordt gezocht met de vrijmetselaars is dan ook zeer ver gezocht, maar past goed binnen het complotdenken. Op die manier kun je overal spoken zien.

Ik onderzoek alles zo breed mogelijk, maar scheid ook het koren van het kaf. Dat heeft niets met "bewust blind zijn" te maken. Als wetenschapper ben ik getraind om kritisch te leren denken en niet zomaar te geloven wat iemand schrijft of zegt. Ik zou u willen aanmoedigen dat ook te doen. Ik ben te overtuigen met objectief bewijsmateriaal van experts, niet met christelijke complotpropaganda. Misschien zal ik eens zo'n loge bezoeken, maar ik denk niet dat dat veel zal veranderen. Er zijn genoeg sekten met bizarre overtuigingen en rituelen. Ik kan daar echt niet wakker van liggen zolang er geen deugdelijk bewijs is dat ze werkelijk macht hebben.

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

 

Wie zijn er online?

We hebben 68 gasten en geen leden online

Geef je mening

Welke positie over het bestaan van god(en) onderschrijft u?

Bekende atheïsten

Kathy GriffinKathy Griffin, Amerikaanse actrice

Citaat

You can cite a hundred references to show that the biblical God is a bloodthirsty tyrant, but if they can dig up two or three verses that say God is love, they will claim that you are taking things out of context!

~ Dan Barker

Reacties

Reacties kunnen worden verstuurd via het contactformulier op deze website en worden hieronder geplaatst. Mocht u niet willen dat uw reactie geplaatst wordt op de site, dan kunt u dit in uw reactie vermelden. De reacties zullen eventueel voorzien worden van commentaar door mij. Vermeld bij de reactie uw naam (of nick name), levensovertuiging en eventueel een e-mailadres. Het kan zijn dat ik niet meteen reageer op reacties vanwege drukte. Ik streef ernaar om in ieder geval binnen een maand gereageerd te hebben. 

Arnoud Rop schreef op 8 februari 2010:

Beste Bart,

Met belangstelling heb ik je verhaal gelezen over biddende Haïtianen.

Het lijkt in je verhaal zo te zijn, dat mensen alleen geloven om met waarom-vragen bezig te zijn. Mijns inziens is dit een erg enge opvatting van geloof. Naast het feit, dat het onbewijsbaar is, waardoor je maar wat speculeert, ervaar ik mijn geloof in God absoluut niet in termen van 'het waarom'. God is voor mij gewoon een realiteit, die voorafgaat aan welke vraag dan ook.

De paradox van de atheïst is (althans eentje zoals jij) dat hij enerzijds compassie heeft met het leed, maar anderszijds moet leren daar totaal onverschillig onder te worden. Het afleren van vragen naar het waarom impliceert het afleren van pijn en verdriet. Dat is inderdaad een moeilijke opgave, zo niet een onmenselijke.

groeten,

Arnoud

 

Reactie:

Beste Arnoud,

Ik vrees dat je mijn stuk niet helemaal goed begrepen hebt. Ik schreef dat het een diep menselijke vraag is om de waaromvraag te stellen als je iets ergs overkomt. Een atheïst zal moeten accepteren dat die vraag onzinnig is. Voor een gelovige daarentegen is die vraag niet onzinnig (er is immers een God die deze wereld bestierd). Natuurlijk is een gelovige met meer bezig dan alleen deze vraag, maar in tijd van nood zal hij met deze vraag worstelen. Dit tref je dan ook op vele plaatsen in de Bijbel aan, het meest sprekend natuurlijk in het boek Job.

Ik snap ook niet waar je het op baseert dat een atheïst zou moeten leren “totaal onverschillig” te worden onder het leed. Juist niet! Juist omdat wij als mensen de enige zijn die er wat aan kunnen doen – er is immers geen God – is het aan ons om er zo veel mogelijk aan te doen, niet onverschillig te zijn dus. Het afleren van de waaromvraag leert dan ook helemaal niet het afleren van pijn en verdriet. Het tonen van mededogen en het helpen bij leed kun je altijd doen, ook als de oorzaak van dat leed volstrekt buiten de menselijke verantwoordelijkheid ligt. 

Met vriendelijke groet,

Bart Klink
 

Ankie schreef op 1 februari 2010:

Hallo Bart,

Naar aanleiding van je antwoord in september vorig jaar,wil ik toch nog even reageren.
De vertelling van Bram Vermeulen, 'In den beginne', is inderdaad gebaseerd op de vertalingen van Sumerische kleitabletten.   Maar wat zo jammer is, dat de meeste 'zich zelf respecterende wetenschappers'  hun nek niet uitsteken en even verder durven kijken dan hun eigen 'ingegraven putje' uit angst uitgesloten dan wel uitgelachen te worden door de rest van hun discipline?
De wetenschappelijke uitspraak:

" Alles wat niet onderzocht en bewezen is, is niet waar!  "

  is wel een beetje kort door de bocht wanneer blijkt dat er onderwerpen zijn waar gewoon geen 'officieel' onderzoek plaatsvindt, voor je het weet creëer je een soort intellectuele luiheid wat resulteert in een onvermogen van het verkennen van grenzen die voorbij de grenzen van desbetreffende wetenschap gaan.
 
Net als jij kwam ik in mijn jeugd al tot de slotsom dat het geloof in een God een prachtige manier is om jezelf voor de gek te houden, maar niet werkt voor mij.
Mijn zoon (natuurkundige), weet me te vertellen dat ik, dank zij mijn gereformeerde opvoeding, niet kan accepteren dat er alleen maar evolutie is en om die reden blijf zoeken naar een antwoord.
 
Ik ben me inderdaad gaan verdiepen in onderzoeken en uitkomsten van vertalingen van oude teksten. Tot mijn verbazing blijken er ondertussen heel veel kleitabletten doorgenomen en vertaald, de informatie die nu langzamerhand duidelijk wordt, is niet meer weg te poetsen.    De evolutietheorie lijkt  (wat de mens betreft)  niet een afdoende verklaring,  Sitchen is al lang niet meer de enige onderzoeker, er zijn inmiddels veel 'gestudeerden' uit verschillende hoeken, bezig met  kleitabletten en ook zij hebben ontzettend veel informatie en interessante antwoorden op hedendaagse vragen gevonden. (o.a. sterrekundige)
Daarnaast zijn er bewijzen in de vorm van archeologische vondsten, welke eerder verzwegen werden omdat ze niet strookten met de huidige kennis van de geschiedenis,  verder zijn er nog de Veda's.

Ik weet niet of jij je ooit hebt verdiept in deze materie, maar je doet jezelf echt tekort door de info ver weg te gooien en er vanuit te gaan, dat het 'niet kloppende verhalen' moeten zijn.   (nog niet zo lang geleden draaide de zon nog om de aarde ! , toch?)
Het zijn niet allemaal leuke antwoorden, vrij regelmatig moet ik aan de uitspraak van mijn moeder denken: ALLES TE WETEN MAAKT NIET GELUKKIG.

Niet dat ik de illusie heb veel te weten, maar nu ik de achtergronden van vele Bijbelverhalen (wat gewoon een soort uittreksels blijken van veel oudere geschriften) en andere, nog veel interessantere, soms kan begrijpen, dan bekruipt me het gevoel dat er beter het zwijgen toe gedaan wordt.

met vriendelijke groet,
Ankie.

 

Reactie:

Beste Ankie

De uitspraak "Alles wat niet onderzocht en bewezen is, is niet waar!" is geen wetenschappelijke en ik ken ook geen wetenschapper die dit beweert. Wetenschappers werken met waarschijnlijkheid: hoe waarschijnlijk is het dat opvatting X waar is gezien alle kennis die we hebben? Als de waarschijnlijkheid niet duidelijk is, moet er verder onderzoek gedaan worden.

De opvattingen van Sitchin zijn echter zeer onwaarschijnlijk. Er is geen enkele evidentie voor zijn buitenaardse wezens en astronomische ideeën. Ook zijn vertalingen van de Sumerische teksten blijken onjuist. Het wegmoffelen van bewijs lijkt mij een vorm van complotdenken. Al met al blijft er niet veel over van Sitchins opvattingen. Voor een evolutionair verleden van de mens is daarentegen zeer veel evidentie, onder andere in de vorm van vele fossiele overgangsvormen en de overeenkomsten in DNA tussen de mens en de andere apen.

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

Gauranga schreef op 28 januari 2010:

Kunnen jullie mij bewijzen of Plato heeft bestaan?

Heeft u ooit een aap zien veranderen in een mens? of is dat een theorie waar je in GELOOFT? 

 

Reactie:

Beste Gauranga,

Plato heeft de nodige boeken geschreven en een eigen school gesticht (Akademia), dus het lijkt mij vrij waarschijnlijk dat hij bestaan heeft.

De mens is een aap, dus hij kan niet veranderen in een aap. Waarschijnlijk doelt u op het evolutionarie verleden van de mens. Daarvan zijn vele overgangsvormen bekend. In een wetenschappelijke theorie hoe je niet te geloven, die moet je accepteren als het bewijs ervoor sterk genoeg is. Dat is bij de evolutietheorie zeker het geval.  

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

Nienke Wijnants schreef op 23 januari 2010:

Ha Bart,
Hier een email van Nienke Wijnants, dat zegt je hoogstwaarschijnlijk niets :) Ik ben psycholoog en loopbaanadviseur en in 2008 verscheen van mijn hand het boek "Het dertigersdilemma'. In dit boek heb ik het al even over de zin van het leven en aanverwante onderwerpen. Boek 2, waaraan ik nu werk, heeft als titel: 'Wie ben ik en wat wil ik? De zoektocht van twintigers en dertigers naar authenticiteit en geluk' en bespreekt (gechargeerd gesteld) mijn theorie dat alle twijfel bij jonge hogeropgeleiden vandaag de dag (over huizen, banen, relatie, kinderen, maar ook: welke kleur Ipod-cover moet ik kopen?) wordt veroorzaakt door existentiele twijfel. De meeste dertigers weten dat niet of willen dat niet weten, maar onbewust zijn ze op zoek naar 'de grote betekenis'. Door mijn research belandde ik op je site en ik vind dat je ongelofelijk goed en slim schrijft! Wilde dus eigenlijk niet meer zeggen dan: dank voor al je heldere teksten. En ik ben jaloers op het feit dat je zo 'zeker' achter de door jou zelf gecreeerde zin van het leven staat. Ik zelf ben absoluut atheist, maar nog altijd 'wanhopig' ;) op zoek naar de grote antwoorden, ook al weet ik dat ze er niet zijn!

Veel groeten,
Nienke!

 

Reactie:

Beste Nienke,

Bedankt voor de complimenten! Het onderwerp waar je over schrijft leeft inderdaad bij die leeftijdscategorie; ik merk dat zeker om mij heen. Wat je theorie betreft is het eerder andersom denk ik: de grote mate van autonomie (zowel financieel, maatschappelijk en moreel) en de embarras du choix die de hedendaagse maatschappij biedt (van iPod-cover tot partner), leidt tot twijfel, en misschien zelfs tot radeloosheid, zowel praktisch als existentieel. Vroeger (wat klink ik dan oud met mijn 25 jaren...) werd je leven veel meer bepaald door confessionele overtuigingen, financiële status en je ouders. Dit geeft natuurlijk minder vrijheid, maar daardoor ook minder twijfel, hetgeen sommigen ongetwijfeld als prettig ervaren. Ik zou overigens voor geen goud willen ruilen met de tijd waarin mijn opa en oma jong waren. Ik ben overigens niet zo zeker van mijn zaak als je misschien denkt hoor. Ook ik heb vele twijfels, zeker over existentiële zaken. Daarmee worstelen is een uitdaging; het is wat ons menselijk maakt.

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

Ria schreef op 19 januari 2010:

Ik heb de tijd genomen om eens de evolutiethorie te onderzoeken gegeven door wetenschappers. Wat mij opvalt is dat het stikvol aannamens staat.Ik kom termen tegen zoals:
pogingen te verklaren
tenminste een aanwijzing
verklaring die gewoonlijk wordt aangenomen
hypothese
het suggereerd
Wat ik zie is dat het in de boeken en met name ook schoolboeken wordt omgedoopt tot definitiefe gebeurtenissen. 

 

Reactie:

Beste Ria,

Wetenschappers zijn altijd voorzichtig met hun formuleringen, dat is gebruikelijk in elke wetenschappelijke discipline. Er is ook veel discussie over allerlei aspecten van evolutie, discussies binnen de evolutiebiologie, hetgeen ook gebruikelijk is in elke discipline. De kern van de evolutietheorie, dat al het leven verwant is aan elkaar via gemeenschappelijke afstamming met modificatie en dat natuurlijke selectie een belangrijk drijvend mechanisme is, staat echter buiten kijf in de wetenschappelijke wereld. Schoolboeken zijn vaak ongenuanceerd; dat is helaas didactisch vaak noodzakelijk. Dit probleem kom je echter tegen bij alle schoolboeken, niet alleen bij die voor biologie gebruikt worden.  

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

Pieter Kramer schreef op 10 januari 2010:

Bart,

je reactie op het bericht van Maurice Janssen van 9 november 2009 is niet erg geïnformeerd. Maurice heeft het helemaal niet over de ark van Noach, maar over de Sinaï.

gr Pieter 

 

 

Reactie:

Beste Pieter,

Je hebt gelijk, slordig van mij. Mijn reactie blijft overigens hetzelfde: probeer eerst de experts ervan te overtuige. Die experts zijn er al een heel tijd mee bezig en zijn er nog steeds niet uit.

Met vriendelijke groet,

Bart Klink 

John M. Deroy schreef op 1januari 2010:

Op de eerste plaats mijn beste wensen voor het nieuwe jaar.  Uw reactie op mijn mening gelezen en het viel me op dat u de Heilige Bijbel gebruikte om uw argumenten kracht bij te zetten. Dit verbaast en verraste mij omdat de Bijbel toch een soort fabeltjes krant is voor Atheisten. Dat u en uw "geestgenoten" iets tegen religie hebben kan ik begrijpen en ook nog eens waarderen. Dat jullie God nu ook nog ontkennen en zelfs bestrijden begrijp ik niet. Georganiseerde relie heeft ook voor veel onheil gezorgd. Helaas gaan atheisten geloof meten met äardse"maatstaven. Een beetje zoals het meten van het heelal met een meetlatje of oneindigheid en tijd met een stopwatch.  Het begrip geloven begint waar aardse maatstaven en instrumenten ophoud. Ook zullen jullie zien dat geloof iets heel natuurlijks is. Wat ons onderscheid van dieren is dat wij verder denken en geloven dan beesten. Waarom hebben zelfs de meest afgelegen en onbesmette mensen een geloof in een hogere macht.   Het "zelfstandig" denken en redeneren vrij van een God is ook niet alles. Kijk naar uitspattingen zoals Adolph Hitler, Mao en andere bijna goddelijke figuren. Neem b.v. Liefde Passie en dergelijke. Ook begrippen die niet wetenschappelijk gemeten kunnen worden. En toch bestaat het. Toch hebben mensen die nodig, niet alleen voor hun eigen plezier en behoefte, maar dikwijls ook om een bijdrage te leveren aan anderen en de community.  Ik denk niet dat atheisten veel bijdragen. Alsof ik er bij gebaad ben dat wat Jack Nickolson geloofd beter is dan wat Jezus voor staat. In kort, het is onmogelijk om geloof, gevoel, verwachting en ambitie met menselijke maatstaven te meten. Je komt er nooit uit.  believers gaan net dat kleine stapje verder. A thought too far zou ik bijna zeggen.  Nogmaals de beste wensen voor 2010 (na Christus!!!) greetings from John Deroy 

 

Reactie:

Beste John,

Ik beschouw de Bijbel niet als een “soort fabeltjes krant [sic]”, integendeel, ik beschouw het als een boek met grote literaire waarde. Dat neemt niet weg dar er een hoop verwerpelijke en onjuiste dingen in staan. Ik beschouw het dan ook niet als een goddelijke openbaring. Het is een zeer menselijke boek met een veelheid aan opvattingen, zelfs opvattingen waar een atheïst zich in kan vinden (vooral in het boek Prediker). Ik ben ook niet tegen religie in het algemeen (al zijn er atheïsten die dat wel zijn), maar alleen tegen die vormen waar ik last van heb, zoals de vormen die euthanasie of homohuwelijken willen verbieden.

Dat veel mensen een geloof in iets hebben, is geen argument voor het bestaan van (een) god (het is een drogreden, een argumentum ad populum). Er zijn wel meer opvattingen die mensen wereldwijd hebben of hebben gehad die onjuist zijn, zoals dat de aarde het middelpunt van de wereld is. Het pleit zelfs tegen monotheïsme: waarom zijn er zoveel verschillende godsdiensten als er maar één ware God is?

Uw punt over “Liefde Passie en dergelijke” die niet wetenschappelijk gemeten zouden kunnen worden, is conceptueel verward. Liefde en passie zijn begrippen die wij gebruiken bij het hebben van bepaalde emoties, en die emoties zijn wel degelijk te meten door hersenonderzoek. Ze bestaan niet zonder hersenactiviteit.

Met vriendelijke groet,

Bart Klink
 

Gerard schreef op 30 december 2009:

Ik las op google een versie van recensie op het boek van god delusion van Richard Dawkins

De recensie vind ik gewoon slecht.

Dawkins draagt nergens argumenten bij.

Ik ga even in op de vermeende argumenten in jouw recensie

1. Dawkins zegt: respect is niet vanzelfsprekend. Dawkins manier van ageren tegen gelovigen is zo asociaal, dat het alle goede manieren te buiten gaat. Je mag debatteren, maar wat Dawkins doet is zijn oren dichtstoppen en dezelfde mantra's over de schutting gooien.

2. Dawkins overspeelt zichzelf als hij denkt wel of niet bestaan van God te bewijzen? Wat gaat er mis in zijn hersenen?
Ikzelf weet dat je het niet kunt bewijzen, maar zelf persoonlijk heb ik wel ervaring met "God" gehad. De God van de bijbel, waarmee ik elke dag bidt en God spreekt ook tot mij (via Jezus en Zijn Geest). Dit is geen illusie, maar een persoonlijke ervaring van een Persoonlijke God. Zonde staat relatie in de weg, dus zonde opruimen (Jezus/God oprecht vergeving vragen) is voorwaarde om God te zien

3. Dawkins herhaalt dezelfde leugen weer dat christenen niet wetenschap kunnen bedrijven. Wetenschap en christelijk geloof staan niet tegenover elkaar. Het is slechts kwestie van verschillende aannames, waaruit je verschillende conclusies trekt.
Dawkins valselijke kruistocht tegen "religie" is heus oneerlijk. Hatelijk zelfs.

God als verklaring van de complexiteit ziet Dawkins als non-verklaring. DIt herhaalt dawkins over en over en over. als een mantra. Dit is een mening. Het bewijst niets.
Zelf zie ik de complexiteit als een logische verklaring voor bestaan van God. Het is geen sluitend bewijs, maar wel een erg waarschijnlijke.

Dawkins zegt: vrijwel zeker geen god? Nogmaals, als je zijn argumenten op een rij zet, echt een in elkaar stortende bouwval. Geen verklaring, alleen een mening. Veel dadadada...dadada...gehalte, met vermeende argumenten, en daarnaast een haatspui van christenen en hun vermeende verkeerde dingen.


Dawkins behaldent de "verkeerde" dingen in hun overtuiging. Zelfs vind ik het niet verkeerd om normen te hebben: niet doden, niet overspel doen, enz....
Dawkins haalt er enkele zaken boven, en ziet het als een EMOTIONEEL argument.
Emotionele argumenten zijn niet erg bevorderlijk voor wetenschap.
Daarnaast is er in elke filosofie of politiek systeem negatieve kanten te noemen. Het christelijk geloof benoemt ze zoals ze zijn:
- homofilie vernietigd langzaam familiestructuur en de familiewaarden. Zonder goede vader en moeder valt de maatschappij als individueen in elkaar. Zie de kerst toespraak van Koningin 2009
- gezag is niet verkeerd. Zolang er geen manipulatie is. De meeste mensen kiezen er vrijwillig voor christen te zijn. Een stuk of 5  christenen die ik ken vanuit mijn gemeente hebben niet-gelovige partners of kinderen. Dus nuances zijn er. Dawkins is de Wilders van de christenen


Dawkins was misschien een wetenschapper, nu de jaren verstrijken ontpopt hij zich steeds meer als een boekenschrijver met borrelpraatgehalte, en een vermeend wetenschappelijk/filosofisch sausje. Dawkins citeert heel selectief uit Werk Thomas en zet zo verkeerd plaatje neer over de theologen.

De arrogantie van Dawkins, heeft hem zeker niet intelligenter gemaakt. Voor mij geld allang

Dawkins = busted

Er luisteren velen naar hem, maar dat is meer omdat hen goed uitkomt, ik bedoel zijn gepredik, omdat ze hoe dan ook niets met een rechtvaardige God te maken wil hebben.

Tot slot: Wat dawkins zegt over anderen, zegt hij over zichzelf.
- Dawkins beschuldigd christenen ervan "niet vatbaar te zijn voor argumenten.
Jesus zegt: wat ie zegt over een ander, zegt ie over zichzelf. Dawkins is erg opzettelijk negerend over de argumenten.

- dawkins zegt dat fundamentele christenen niet logisch zijn. Geloven is erg logisch, na een openbaring van jezus, en prima te combineren met een Master in Techniek. Dit is dus echt kletspraat van Dawkins.
Creationisme is erg logisch. Evolutionisme is erg onwaarschijnlijk

Het boek heeft nergens steekhoudende argumenten tegen een God. Alleen een tirade op emotionele gronden. 

 

Reactie:

Beste Gerard,

Laat ik je punten even stuk voor stuk langslopen.

1) Waar en op wat voor manier is Dawkins precies asociaal?

2) Dawkins meent niet te kunnen bewijs dat God niet bestaat. Wel geeft hij aan dat het bestaan van God erg onwaarschijnlijk is. Daarvoor geeft hij meerdere argumenten. Als u het niet eens bent met zijn conclusie, zult u zijn argumenten moeten ontkrachten. Dat doet u echter niet.

3) Dit is zo algemeen dat ik geen idee heb waar u precies op doelt. Volgens mij beweert hij nergens dat “christenen niet wetenschap kunnen bedrijven”. Wat hij wel beweert, is dat het ontkennen van evolutie, wat nog steeds veel christenen doen, strijdig is met zeer veel goed bevestigde wetenschap. Ook hier zult u met verdere onderbouwingen moeten komen alvorens ik daar verder op in kan gaan.

Dat God geen verklaring is van complexiteit, onderbouwt Dawkins wel degelijk in zijn boek: in hoofdstuk 4 komt het uitgebreid aan bod. In het kort komt het erop neer dat een almachtige en alwetende Schepper minstens zo complex is als de schepping, waardoor er dus geen verklaring voor het ontstaan van de complexiteit is gegeven. U ontkracht dit argument op geen enkele wijze. Evenmin onderbouwt u dat homofilie schadelijk is voor de familiestructuur of de maatschappij.

Verder bevat uw schrijven nog een aantal statements die op geen enkele wijze onderbouwd zijn en staat uw reactie vol van persoonlijke aanvallen jegens Dawkins. Ironisch genoeg maakt u u dus schuldig aan wat u Dawkins verwijt.

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

John M. Deroy schreef op 29 december 2009:

Omdat atheisten geen enkele verantwoording af (durven) te leggen na hun dood is mijn stelling dat atheisten leven en sterven als beesten. Probeer daar nu eens een speld tussen te krijgen.Wat koop ik voor atheisme. Jullie nemen iets weg zonder er wat voor in de plaats te geven. Eerlijk gezegt zijn atheisten erg obsessed met God. John M. Deroy 

 

Reactie:

Beste John,

Er is geen enkele goede reden om aan te nemen dat er een leven na de dood is, en al helemaal niet een waarin verantwoording afgelegd moet worden: we zijn stof en zullen tot stof wederkeren, net als alle andere dieren. Dat we zullen sterven als de dieren staat overigens ook in de Bijbel: "Want het lot der mensenkinderen is gelijk het lot der dieren, ja, eenzelfde lot treft hen: gelijk dezen sterven, zo sterven genen, en allen hebben enerlei adem, waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren; want alles is ijdelheid, alles gaat naar één plaats, alles is geworden uit stof, en alles keert weder tot stof."(Prediker 3:19-20)

Wel zullen we verantwoording af moeten leggen aan onze medemensen en aan ons zelf; dat is voor mij genoeg. Ik heb geen Big Brother in de hemel nodig om een gelukkig en moreel verantwoord leven te leiden, daarvoor zijn mijn medemensen genoeg. Wat je koopt voor atheïsme is een realistische kijk op de wereld. Die is inderdaad soms hard, maar ik heb nog altijd liever de harde waarheid dan een zoete illusie.

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

Ronald Hünneman schreef op 29 december 2009:

Beste Bart,

Naaraanleiding van een Utrechtse arts die een vrouw in boerka weigerde te woord te staan, argumenteer ik op mijn website beargumenteer ik dat de eed van Hippocrates alle geloven in heiligheid overtreft. Wellicht vind je het aardig om te lezen.

www.liaturches.nl

Groet,
Ronald Hünneman (via Martin de Boer).

 

Reactie:

Beste Ronald,

Bedankt voor het wijzen op deze interessante blog! Hoe om te gaan met de burqa blijf ik een lastige kwestie vinden. Het is een conflict tussen iemands individuele vrijheid en maatschappelijk belang. Ik zou me daar nog eens wat meer in moeten verdiepen. Ook dit geval vind ik een lastige kwestie, zeker omdat het niet de vrouw zelf betreft, maar haar zoontje. Omdat er niet zoveel bekend is over deze zaak, wil ik wachten met het uitspreken van een oordeel. Ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen.

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

 

Ria schreef op 21 december 2009:

Dank je wel voor je wat late reactie. Maar echt antwoord op de door mij gestelde vragen geef je niet dan alleen een reactie dat je op internet geen bewijs kan vinden. Nogmaals ben je ooit wel eens in een loge geweest van de vrij metselaars? Wat weet je er nu echt van? een aanrader om te bekijken is een soort seminar wat op utube staat : The secret Behind the jesuites, freemasons etc 1.e secret societiess #1 of 9. Ja ik weet het dat hier te zien is dat de beweringen komen van een gelovige in een God. Maar los daarvan het gaat hier even over een niet te ontkennen situatie ivm de katholieke kerk . hiet wordt zeer duidelijk een feit weergegeven namelijk een tekst uit de bijbel ( en meerdere) die weergegeven wordt in de munt van het vaticaan. Durf het nu eens aan wat breder te onderzoeken dan wat je nu naar mijn mening doet. Ga eens naar zo`n loge en vraag naar de handelwijze en hun rituelen. Ik vind dat je bewust blind wil zijn voor alles wat er aan tegenargumenten komt. jammer is dat. 

 

Reactie:

Beste Ria,

Ik heb de presentatie bekeken, maar ben er niet bepaald van onder de indruk. Ook dit heeft weer een zeer hoog complotgehalte. Er worden allerlei dingen uit hun context getrokken om tot een groot complot te smeden. Aan de grote hoeveelheid Bijbelteksten te zien, is het vooral christelijke propaganda. De spreker is een voedingsfysioloog, geen expert op het gebied van geheime organisaties. Een voorbeeldje om te laten zien waarom ik dit soort complotten niet overtuigend vind. Het woord 'fides' op de munt van het Vaticaan betekent simpelweg 'geloof' in het Latijn, en is dus een heel gewoon woord voor een religieuze instelling als het Vaticaan. De link die wordt gezocht met de vrijmetselaars is dan ook zeer ver gezocht, maar past goed binnen het complotdenken. Op die manier kun je overal spoken zien.

Ik onderzoek alles zo breed mogelijk, maar scheid ook het koren van het kaf. Dat heeft niets met "bewust blind zijn" te maken. Als wetenschapper ben ik getraind om kritisch te leren denken en niet zomaar te geloven wat iemand schrijft of zegt. Ik zou u willen aanmoedigen dat ook te doen. Ik ben te overtuigen met objectief bewijsmateriaal van experts, niet met christelijke complotpropaganda. Misschien zal ik eens zo'n loge bezoeken, maar ik denk niet dat dat veel zal veranderen. Er zijn genoeg sekten met bizarre overtuigingen en rituelen. Ik kan daar echt niet wakker van liggen zolang er geen deugdelijk bewijs is dat ze werkelijk macht hebben.

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

Wie zijn er online?

We hebben 68 gasten en geen leden online

Geef je mening

Welke positie over het bestaan van god(en) onderschrijft u?

Bekende atheïsten

Kathy GriffinKathy Griffin, Amerikaanse actrice

Citaat

You can cite a hundred references to show that the biblical God is a bloodthirsty tyrant, but if they can dig up two or three verses that say God is love, they will claim that you are taking things out of context!

~ Dan Barker