Ria schreef op 27 juli 2009:

Ik ben wel geschokt door het filmpje op u tube, maar tergelijker tijd begrijp ik ook wel weer wat je probeert te zeggen.Ik wil hier niet de discussie gaan voeren of Atheïsten dom zijn of bewust tegen het idee van een schepper in willen gaan. Wel wil ik reageren op het feit dat er steeds meer geluiden komen vanuit jullie hoek dat christenen zichzelf bijna agressief op willen dringen. Er rijzen bij mij wel een aantal vragen en ik zal ze zo duidelijk mogelijk willen stellen. 1: Ik ben ook christen en heb nog nooit iemand agressief benaderd, is er bij jullie dan ook besef van dat we niet allemaal hetzelfde zijn? 2:Hoe weten jullie dan zo heel zeker dat de evolutie theorie de enige mogelijkheid is? 3:Hoe verklaard de evolutietheorie het feit dat wij een persoonlijkheid hebben, en een besef van goed en kwaad?4: Wie zijn jullie dan als mens in dat lijf van jullie?5: Hoe verklaren jullie dat alle dingen die er nu gebeuren in de bijbel als profetie wordt weergegeven, en dan bedoel ik ook echt alles.6: Hebben jullie zicht op wat voor rol de vrij metselaars spelen in de ontwikkeling van het wereldgebeuren en daaraan gekoppeld de toename van het atheïsme. Hoe verklaren jullie dat mensen die psyghotisch zijn meestal praten over duivels en demonen die zij zien. Is het niet zo dat alles wat wij in ons denken hebben en verwoorden en zien ooit een keer er echt geweest moet zijn of er nog is? En als het dan fantasie is hoe komt die fantasie daar dan zomaar uit het niets? Kennelijk is er dan toch een geestelijke wereld? Negen jaar geleden heb ik een openhart operatie gehad en het ging mis , er kwam een bloeding en na een half uur stond de monitor op een dikke vette streep , daarna heb ik ong een uur onder een wit laken gelegen helemaal toegedekt er zat geen leven meer in mij. De familie nam afscheid. Toen zij mij wilde wegrijden dacht iemand een beweging te zien en trok het laken van mij af, er kwam een zucht en ik was er weer. Ik had gedroomd (dacht Ik) dat ik in een soort koker viel waarin het onderin heel licht was met de mooiste kleuren die je maar bedenken kunt. Ik wilde daar wel heen maar er was een hand die mij weer langzaam naar boven trok de koker uit. In die gang naar beneden toe had ik in een flits gezien dat er boven op het dak een rode jas en witte gympen lagen en dat heb ik verteld, men is gaan kijken en het was zo. Wat is dit dan als het niet geestelijk is . O ja je kunt nu gaan zeggen het is verzonnen of hoe dan ook , maar nogmaals je kent mij niet en hoe kun je dan oordelen of ik het zou leigen ja dan nee? En dan nog dit over die agressieve benadering van ons als christenen, Ik heb twee kinderen (jongen/meisje van 14 jaar die als christen moeten slikken dat ze de evolutie theorie moeten leren als verplicht vak. Op alle scholen wordt het onderwezen verplicht dus. Is het hier niet zo dat er dan een opdringerig agressieve benadering is. 

 

Reactie:

Beste Ria,

Ik weet niet precies wie de “jullie” zijn uit uw reactie. Het enige wat atheïsten bindt, is dat ze niet geloven in het bestaan van god(en). Daarnaast kunnen ze in hun denken en doen veel van elkaar verschillen. Er is dus niet een gelijkgezind “jullie” aan atheïsten. Ik zal je vragen kort stuk voor stuk beantwoorden.

1) Wie zegt dat christenen allemaal hetzelfde en agressief zijn? Ik zou die uitspraak zeker niet voor mijn rekening willen nemen. Er zijn christenen die hun opvattingen duidelijk ventileren en atheïsten die daarop reageren, maar van agressiviteit is zelden sprake.
2) De evolutietheorie is tot op heden de beste wetenschappelijke verklaring voor de ontwikkeling van het leven op aarde. Deze wetenschappelijke theorie is al 150 jaar getest door kritische wetenschappers wereldwijd en is alleen maar bevestigd. De hoeveelheid bewijsmateriaal (evidentie) ervoor is overweldigend, waardoor deze theorie wereldwijd geaccepteerd wordt door biologen (waaronder christenen overigens). Het is dan ook terecht dat uw kinderen dit krijgen in de biologielessen: evolutie is de basis van de gehele moderne biologie. Dat heeft niets met opdringerigheid te maken, maar met goed wetenschappelijk onderwijs.
3) Het hebben van een persoonlijkheid en moraal is niet exclusief menselijk, maar komt in meer of mindere mate voor bij andere dieren, vooral andere mensapen. Hier is heel veel onderzoek naar gedaan en veel over bekend. Ik zou u boeken van Frans de Waal willen aanraden als u hierover meer wilt weten.
4) Deze vraag is te vaag om te beantwoorden. 
5) Vooral als achteraf inleeswerk, zie ook dit artikel van mij over vermeende uitgekomen profetieën.
6) Volgens mij is de invloed van de vrijmetselarij op “het wereldgebeuren” en de ontwikkeling van atheïsme niet erg groot, ook al wordt dat soms beweerd door complotdenkers. Ik zou daar graag serieuze literatuur voor willen zien als referentie. Wat psychotici zien en waarover ze praten is volgens mij vooral cultureel bepaald, maar ik ben geen psycholoog of antropoloog. Je hebt ook mensen die menen Napoleon of de Messias te zijn. Dergelijke waanbeelden zeggen echter weinig over de werkelijkheid buiten het hoofd van de mensen die eraan lijden. Hoe waanbeelden ontstaan in de hersenen is nog grotendeels een raadsel, maar daarvoor zult u ontwikkelingen in de neurowetenschappen moeten volgen. Wat u beschrijft over die operatie klinkt als een bijna-doodervaring (near death experience). In ken uw geval natuurlijk niet, maar in algemene zin zijn ze medisch verklaarbaar (zie bijvoorbeeld het boek “Mortal minds” van Gerard Woerlee), wat overigens niets afdoet aan de intensiteit en waarachtigheid van die ervaring. Een overtuigend bewijs voor een leven na de dood is het echter niet, zie verder hier

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

 

Wie zijn er online?

We hebben 92 gasten en geen leden online

Geef je mening

Welke positie over het bestaan van god(en) onderschrijft u?

Bekende atheïsten

Frederik II van PruisenFrederik II van Pruisen, 18e eeuwse koning.

Citaat

Faith may be defined briefly as an illogical belief in the occurrence of the improbable.

~ H.L. Mencken

Ria schreef op 27 juli 2009:

Ik ben wel geschokt door het filmpje op u tube, maar tergelijker tijd begrijp ik ook wel weer wat je probeert te zeggen.Ik wil hier niet de discussie gaan voeren of Atheïsten dom zijn of bewust tegen het idee van een schepper in willen gaan. Wel wil ik reageren op het feit dat er steeds meer geluiden komen vanuit jullie hoek dat christenen zichzelf bijna agressief op willen dringen. Er rijzen bij mij wel een aantal vragen en ik zal ze zo duidelijk mogelijk willen stellen. 1: Ik ben ook christen en heb nog nooit iemand agressief benaderd, is er bij jullie dan ook besef van dat we niet allemaal hetzelfde zijn? 2:Hoe weten jullie dan zo heel zeker dat de evolutie theorie de enige mogelijkheid is? 3:Hoe verklaard de evolutietheorie het feit dat wij een persoonlijkheid hebben, en een besef van goed en kwaad?4: Wie zijn jullie dan als mens in dat lijf van jullie?5: Hoe verklaren jullie dat alle dingen die er nu gebeuren in de bijbel als profetie wordt weergegeven, en dan bedoel ik ook echt alles.6: Hebben jullie zicht op wat voor rol de vrij metselaars spelen in de ontwikkeling van het wereldgebeuren en daaraan gekoppeld de toename van het atheïsme. Hoe verklaren jullie dat mensen die psyghotisch zijn meestal praten over duivels en demonen die zij zien. Is het niet zo dat alles wat wij in ons denken hebben en verwoorden en zien ooit een keer er echt geweest moet zijn of er nog is? En als het dan fantasie is hoe komt die fantasie daar dan zomaar uit het niets? Kennelijk is er dan toch een geestelijke wereld? Negen jaar geleden heb ik een openhart operatie gehad en het ging mis , er kwam een bloeding en na een half uur stond de monitor op een dikke vette streep , daarna heb ik ong een uur onder een wit laken gelegen helemaal toegedekt er zat geen leven meer in mij. De familie nam afscheid. Toen zij mij wilde wegrijden dacht iemand een beweging te zien en trok het laken van mij af, er kwam een zucht en ik was er weer. Ik had gedroomd (dacht Ik) dat ik in een soort koker viel waarin het onderin heel licht was met de mooiste kleuren die je maar bedenken kunt. Ik wilde daar wel heen maar er was een hand die mij weer langzaam naar boven trok de koker uit. In die gang naar beneden toe had ik in een flits gezien dat er boven op het dak een rode jas en witte gympen lagen en dat heb ik verteld, men is gaan kijken en het was zo. Wat is dit dan als het niet geestelijk is . O ja je kunt nu gaan zeggen het is verzonnen of hoe dan ook , maar nogmaals je kent mij niet en hoe kun je dan oordelen of ik het zou leigen ja dan nee? En dan nog dit over die agressieve benadering van ons als christenen, Ik heb twee kinderen (jongen/meisje van 14 jaar die als christen moeten slikken dat ze de evolutie theorie moeten leren als verplicht vak. Op alle scholen wordt het onderwezen verplicht dus. Is het hier niet zo dat er dan een opdringerig agressieve benadering is. 

 

Reactie:

Beste Ria,

Ik weet niet precies wie de “jullie” zijn uit uw reactie. Het enige wat atheïsten bindt, is dat ze niet geloven in het bestaan van god(en). Daarnaast kunnen ze in hun denken en doen veel van elkaar verschillen. Er is dus niet een gelijkgezind “jullie” aan atheïsten. Ik zal je vragen kort stuk voor stuk beantwoorden.

1) Wie zegt dat christenen allemaal hetzelfde en agressief zijn? Ik zou die uitspraak zeker niet voor mijn rekening willen nemen. Er zijn christenen die hun opvattingen duidelijk ventileren en atheïsten die daarop reageren, maar van agressiviteit is zelden sprake.
2) De evolutietheorie is tot op heden de beste wetenschappelijke verklaring voor de ontwikkeling van het leven op aarde. Deze wetenschappelijke theorie is al 150 jaar getest door kritische wetenschappers wereldwijd en is alleen maar bevestigd. De hoeveelheid bewijsmateriaal (evidentie) ervoor is overweldigend, waardoor deze theorie wereldwijd geaccepteerd wordt door biologen (waaronder christenen overigens). Het is dan ook terecht dat uw kinderen dit krijgen in de biologielessen: evolutie is de basis van de gehele moderne biologie. Dat heeft niets met opdringerigheid te maken, maar met goed wetenschappelijk onderwijs.
3) Het hebben van een persoonlijkheid en moraal is niet exclusief menselijk, maar komt in meer of mindere mate voor bij andere dieren, vooral andere mensapen. Hier is heel veel onderzoek naar gedaan en veel over bekend. Ik zou u boeken van Frans de Waal willen aanraden als u hierover meer wilt weten.
4) Deze vraag is te vaag om te beantwoorden. 
5) Vooral als achteraf inleeswerk, zie ook dit artikel van mij over vermeende uitgekomen profetieën.
6) Volgens mij is de invloed van de vrijmetselarij op “het wereldgebeuren” en de ontwikkeling van atheïsme niet erg groot, ook al wordt dat soms beweerd door complotdenkers. Ik zou daar graag serieuze literatuur voor willen zien als referentie. Wat psychotici zien en waarover ze praten is volgens mij vooral cultureel bepaald, maar ik ben geen psycholoog of antropoloog. Je hebt ook mensen die menen Napoleon of de Messias te zijn. Dergelijke waanbeelden zeggen echter weinig over de werkelijkheid buiten het hoofd van de mensen die eraan lijden. Hoe waanbeelden ontstaan in de hersenen is nog grotendeels een raadsel, maar daarvoor zult u ontwikkelingen in de neurowetenschappen moeten volgen. Wat u beschrijft over die operatie klinkt als een bijna-doodervaring (near death experience). In ken uw geval natuurlijk niet, maar in algemene zin zijn ze medisch verklaarbaar (zie bijvoorbeeld het boek “Mortal minds” van Gerard Woerlee), wat overigens niets afdoet aan de intensiteit en waarachtigheid van die ervaring. Een overtuigend bewijs voor een leven na de dood is het echter niet, zie verder hier

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

Wie zijn er online?

We hebben 92 gasten en geen leden online

Geef je mening

Welke positie over het bestaan van god(en) onderschrijft u?

Bekende atheïsten

Frederik II van PruisenFrederik II van Pruisen, 18e eeuwse koning.

Citaat

Faith may be defined briefly as an illogical belief in the occurrence of the improbable.

~ H.L. Mencken