Creationistenorganisatie Logos Instituut is sinds kort een pagina begonnen met “Antwoorden voor (welwillende) sceptici, critici en waarheidszoekers”, waarin ze antwoorden geven op lastige vragen van vooral mensen die hun gedachtegoed bekritiseren. Tot nu toe behandelen ze vrij triviale vragen waar vrij gemakkelijk een antwoord op te geven is. Of deze antwoorden ook overtuigend zijn, laat ik hier verder in het midden.

Hier wil ik me focussen op veel belangrijkere vragen die over veel centralere kwesties in hun gedachtegoed gaan. Veel van deze vragen heb ik al vaak gesteld aan creationisten, maar ik wacht nog steeds op de antwoorden. 

Ik ben dus erg benieuwd naar de antwoorden op deze vragen voor welwillende (jonge-aarde-)creationisten. De antwoorden moeten uiteraard niet zuiver speculatief of ad hoc zijn, maar onderbouwd. 

Met dank aan Willem Jan Blom (student aardwetenschappen en filosofie), Eelco van Kampen (astronoom), Roel Andringa (natuurkundige) en Gerdien de Jong (evolutiebiologe) voor het toevoegen van een aantal vragen uit hun vakgebied. Deze lijst wordt in de toekomst aangevuld. 

[Update: Logos is van plan te reageren op de vragen uit dit artikel. Hier geven ze een inleiding tot en overzicht van hun antwoorden. Reacties op hun antwoorden, onder andere van een deel van de vragenstellers hier, vinden plaats op hun Facebook-pagina. Ik zal de links naar deze discussies tussen vierkante haken achter de vragen hieronder plaatsen.]

[updat 7-9-2020: Ik kom er net achter dat Logos Facebook-posts aan het archiveren is, waardoor onderstaande links naar de discussies met uitgebreide kritiek van mij en anderen niet meer werken. Ze zeggen dit met posts ouder dan twee maanden te doen, maar veel oudere posts zijn nog wel zichtbaar (ze zeggen achter te lopen met archiveren). Over de reden van archiveren blijven ze ook vaag. Ze hebben ook nergens gemeld dat ze zijn gaan archiveren en reacties dus niet meer zichtbaar zijn. Dit is jammer en kwalijk, zeker gezien hun censuurverleden!]

 Algemeen:

 • Welke concrete, toetsbare voorspellingen doet het creationisme die zouden kunnen aantonen dat het onjuist is? [discussie]
 • Hoe kunnen we de grenzen tussen verschillende basistypen (‘baramins’, creationistische ‘soorten’) weten en (wetenschappelijk) bepalen, ook bij fossielen? [discussie]
 • Als de grenzen tussen basistypen zo duidelijk zijn, waarom kunnen creationisten het onderling niet eens worden of een fossiel bijvoorbeeld van een aap of een mens is? [discussie en discussie]
 • Als er (volgens creationisten) zo’n harde grens is tussen micro-evolutie (binnen de soort) en macro-evolutie (boven soortniveau), wat veroorzaakt die grens dan en hoe kunnen we die bepalen?
 • Waarom kan macro-evolutie niet een optelsom zijn van veel micro-evolutie over lange tijd?
 • Waarom hebben mensen grote (genetische, anatomische, fysiologische, embryologische) overeenkomsten met dieren, zoals je op grond van evolutie mag verwachten, als een almachtige Schepper net zo goed voor iets anders had kunnen kiezen?
 • Waarom is er zo’n grote consensus (zie hier en hier) onder wetenschappers – ook gelovige – dat het universum zeer oud en (macro-)evolutie een feit is? 
 • Waarom zijn er veel gelovige wetenschappers die geen enkele moeite hebben met een zeer oud universum en (macro-)evolutie? 
 • Waarom komen zo veel wetenschappelijke disciplines (kosmologie, astronomie, geologie, paleontologie, (evolutie)biologie, taalkunde, archeologie, Bijbelwetenschappen) met grotendeels onafhankelijke methodes allemaal op conclusies die onverenigbaar zijn met het creationisme? 
 • Waarom heeft God een universum schapen dat in alle opzichten de schijn (volgens creationisten) heeft van een hoge ouderdom?
 • Waarom achten jullie het zo onwaarschijnlijk dat de vorming van leven geen natuurlijke oorsprong heeft, terwijl in het verleden meerdere malen mechanismen zijn gevonden om processen die aanvankelijk uitermate onwaarschijnlijk of zelfs onmogelijk leken, opeens erg waarschijnlijk werden? Zie b.v. de koolstofresonantie van Fred Hoyle.

 

Genetica:

 • Waarom is genduplicatie of genoomduplicatie met daaropvolgende divergentie niet een voorbeeld van ‘toename in informatie’, wat volgens creationisten onmogelijk is?
 • Waarom hebben walvisachtigen dezelfde reukgenen als landzoogdieren, maar zijn ze defect, als ze niet afstammen van landzoogdieren?
 • Waarom hebben defecte genen (pseudogenen), bijvoorbeeld die voor de aanmaak van vitamine C (zie ook hier), overeenkomsten tussen soorten, zoals je op grond van evolutie mag verwachten, terwijl deze soorten volgen creationisten onafhankelijk van elkaar geschapen zijn? 
 • Waarom hebben zoogdieren restanten van de vitellogenine-genen nodig voor het aanmaken van dooier-eiwit?
 • Als al het junk-DNA van ons genoom wel degelijk een functie heeft, zoals veel creationisten beweren, waarom hebben verschillende soorten er dan zulke grote verschillende hoeveelheden van? Waarom heeft bijvoorbeeld de ui er 5 keer meer van dan mensen (de ui-test)?

 

Paleontologie, geologie en zondvloed:

 • Wanneer zouden jullie een fossiele accepteren als een overgangsvorm? Aan welke eisen moet het voldoen?
 • Als basistypen zo duidelijk van elkaar te onderscheiden (zouden moeten) zijn, waarom zijn er dan vele fossielen gevonden die kenmerken hebben van twee basistypen (bijvoorbeeld vis en landdier), precies zoals je op grond van evolutie mag verwachten (overgangsvormen)?
 • Waarom zijn bijvoorbeeld TiktaalikArchaeopteryxen Australopithecus geen voorbeelden van overgangsvormen?
 • Waarom zien we een geleidelijke toename in schedelinhoud bij de fossielen van mensachtigen, precies zoals je op grond van evolutie mag verwachten?
 • Waarom vinden we geen enkel spoor van amfibieën, reptielen, zoogdieren, vogels, bomen en bloemen in de oudste aardlagen? Reeds geopperde verklaringen werken niet.
 • Waarom is er nooit ook maar enige spoor van mensen gevonden in aardlagen anders dan de jongste, terwijl in oudere lagen wel vele andere fossielen en sporen gevonden zijn? Reeds geopperde verklaringen werken niet.
 • Hoe is de huidige biodiversiteit in slechts een paar duizend jaar geëvolueerd uit het zeer kleine groepje dat de vloed overleefde? Is de hoeveelheid genetische variatie in 2 of 7 paar daarvoor toereikend?
 • Hoe overleefden mensen en dieren in de tijd na de vloed, op een totaal verwoeste aarde? 
 • Als de creationistische soorten ('baramins') overeenkomen met families uit de reguliere taxonomie en de Ark geland is in het Midden-Oosten, hoe kan het dat kangoeroes alleen in Australië voorkomen? Waarom komen ook andere families uit de Australodelphia alleen in Australië voor? Hoe zijn ze daar gekomen? 
 • Voor de twee families luiaard, de twee famlies armadillo, en de twee families miereneter: hoe kwamen ze in Zuid-Amerika?
 • Voor de Eupleridae, de zoogdieren van Madagascar, hoe kwamen ze uitsluitend op dat eiland?
 • De oudste fosselen van de familie Canidae (hondachtigen) worden gevonden in Noord-Amerka: hoe kwamen ze daar?
 • De eerste vertegenwoordigers van de huidige families (de kroongroepen) worden gevonden in verschillende aardlagen. Waarom niet in dezelfde aardlaag als ze gelijk uit de Ark komen?
 • Een Cenozoische Post-Flood boundary wordt door creationisten verworpen. Als de K/Pg-grens voor Post-Flood boundary gehouden wordt, hoe kan het dan dat de baramins ovreenkomen met families? Bij de K/Pg-grens is er immers geen enkele huidige zoogdierfamilie bekend, zels geen enkele huidige zoogdierorde.
 • Genesis 7 heeft het over alle soorten (vers 14-15). Hoe kan het dan dat er soorten/groepen zijn die alleen van vóór de K/pg-grens bekend zijn? Bv Zalambdalestidae, Gorgonopsidae, Sphenacodontidae, Troodontidae, Parareptilia?
 • Waarom zien we oppervlakteverschijnselen in aardlagen die volgens creationisten afgezet zijn tijdens de zondvloed? 
 • Waar komt de gigantische hoeveelheid water van de zondvloed vandaan en waar is het nu? Reeds geopperde modellen zijn allemaal problematisch
 • Hoe kan het dat de ontwikkeling van riviertypen (van vlechtende naar meanderende naar anastomoserende rivieren) precies gelijkloopt met de ontwikkeling van planten?
 • Waarom hebben klimaat- en sedimentatiecycli vrijwel altijd een periode die overeenkomt met die van Milankovićcycli, terwijl de methodes om die periodes te berekenen volledig onafhankelijk is?
 • Waarom verschijnen taxa in het fossielenbestand over het algemeen in dezelfde volgorde als wat verwacht wordt op basis van genetische cladogrammen?
 • Waarom bevinden zich de oudste fossielen van dieren met een skelet (zoals de Chengjiang biota) in specifieke lagen (die worden geïnterpreteerd als stormafzettingen) in een fijnkorrelige matrix zonder grote fossielen? Hoe is dit gesteente ontstaan in een zondvloedcontext?
 • Waarom bevat de 'Tapeats Sandstone Formation', die door veel creationisten gezien wordt als het oudste gesteente in de Grand Canyon dat tijdens de zondvloed is gevormd, duidelijke kenmerken die erop wijzen dat het gesteente in een langdurige getijdencontext is gevormd?
 • Hoe verklaren jullie meerdere koude en warme fases met respectievelijk veel en weinig ijs tijdens het Pleistoceen, die gevonden worden in diepzeeboorkernen, ijsboorkernen, pollenreeksen, rivierterrassen en oceaanbodemspreiding (zie hieren hier)?
 • Hoe verklaren jullie dat dergelijke klimaatcycli duidelijk gecorreleerd zijn aan variaties in de CO2-concentratie in de atmosfeer? Op welke manier kan de CO2-concentratie in de atmosfeer op creationistische tijdschalen snel afnemen?

 

Embryologie en rudimentaire organen:

 

Fysica en astronomie:

 • Waarom ontkennen sommige creationisten dat we niet het verleden kunnen kijken, terwijl de lichtsnelheid eindig is?
 • Wat is het probleem met radiometrische dateringen, en dan met name de moderne isochroonmethodes, waarvan het resultaat altijd consistent is met methodes die geen enkel gebruikmaken van radiometrische dateringen (zie ook hier)?
 • We hebben ondertussen al vele zonnestelsels waargenomendie zich nog aan het vormen zijn. Waarom zou ons eigen zonnestelsel, met een standaard ster in het midden, vrijwel ‘kant-en-klaar’ gevormd moeten zijn zoals het nu is? 
 • De lichtsnelheid is een natuurconstante en kan niet veel variëren, omdat sterren schijnen door massa om te zetten in energie (straling) via E=mc2. Een veel hogere c in het verleden betekent dat verre sterren veel en veel meer energie per massa zouden produceren (gaat kwadratisch met c!). Ze zouden zich niet kunnen vormen (zichzelf al heel vroeg opblazen). Waarom zien we ze dan wel, ook nog eens in bijzonder grote aantallen?
 • Veel van de zwaardere elementen op aarde zijn gevormd in supernovae (via het r-proces) voordat ons zonnestelsel zich vormde – de zon is op z’n minst een tweede generatie ster (waarschijnlijk derde generatie). Als creationisten dat niet accepteren, hoe zijn de zwaardere elementen zoals uranium dan gevormd?
 • Als het huidige kosmologische model niet klopt, hoe kan het dan dat dit model zo uitermate nauwkeurig het vermogensspectrum van de kosmische achtergrondstraling kan fitten, inclusief de akoestische pieken? Is dit zuiver toeval, of een geval van overfitting? En waarom kan geen enkel ander alternatief kosmologisch model dit spectrum reproduceren?
 • Indien radioactief verval van C-14 in het verleden anders heeft kunnen plaatsvinden, waarom vinden we dit dan niet terug in de renormalisatie van de koppeling van de zwakke kernkracht? Wat voor restricties geeft dit op het standaardmodel?

 

Bijbel:

 • Wat zou de creationist ervan overtuigen dat de Bijbel feilbaar is?
 • Hoe weet de creationist dat zijn interpretatie van de Bijbel juist is?
 • Hoe weet de creationist welke passages we historisch/letterlijk moeten lezen en welke symbolisch? Waarom lezen ze bijvoorbeeld die over de schepping wel letterlijk/historisch, maar die over de vorm van de aardeniet?
 • Als de Bijbel het onfeilbare Woord van God is, welke manuscripten geven dat Woord dan weer, aangezien de manuscripten onderling verschillen
 

Wie zijn er online?

We hebben 40 gasten en geen leden online

Geef je mening

Welke positie over het bestaan van god(en) onderschrijft u?

Bekende atheïsten

Pat CondellPat Condell, Engelse comediant, auteur en maker van filmpjes op het internet, waarin hij het opneemt voor het secularisme en het atheïsme.

Citaat

If you talk to God, you are praying; if God talks to you, you have schizophrenia.

~ Thomas Szasz

Creationistenorganisatie Logos Instituut is sinds kort een pagina begonnen met “Antwoorden voor (welwillende) sceptici, critici en waarheidszoekers”, waarin ze antwoorden geven op lastige vragen van vooral mensen die hun gedachtegoed bekritiseren. Tot nu toe behandelen ze vrij triviale vragen waar vrij gemakkelijk een antwoord op te geven is. Of deze antwoorden ook overtuigend zijn, laat ik hier verder in het midden.

Hier wil ik me focussen op veel belangrijkere vragen die over veel centralere kwesties in hun gedachtegoed gaan. Veel van deze vragen heb ik al vaak gesteld aan creationisten, maar ik wacht nog steeds op de antwoorden. 

Ik ben dus erg benieuwd naar de antwoorden op deze vragen voor welwillende (jonge-aarde-)creationisten. De antwoorden moeten uiteraard niet zuiver speculatief of ad hoc zijn, maar onderbouwd. 

Met dank aan Willem Jan Blom (student aardwetenschappen en filosofie), Eelco van Kampen (astronoom), Roel Andringa (natuurkundige) en Gerdien de Jong (evolutiebiologe) voor het toevoegen van een aantal vragen uit hun vakgebied. Deze lijst wordt in de toekomst aangevuld. 

[Update: Logos is van plan te reageren op de vragen uit dit artikel. Hier geven ze een inleiding tot en overzicht van hun antwoorden. Reacties op hun antwoorden, onder andere van een deel van de vragenstellers hier, vinden plaats op hun Facebook-pagina. Ik zal de links naar deze discussies tussen vierkante haken achter de vragen hieronder plaatsen.]

[updat 7-9-2020: Ik kom er net achter dat Logos Facebook-posts aan het archiveren is, waardoor onderstaande links naar de discussies met uitgebreide kritiek van mij en anderen niet meer werken. Ze zeggen dit met posts ouder dan twee maanden te doen, maar veel oudere posts zijn nog wel zichtbaar (ze zeggen achter te lopen met archiveren). Over de reden van archiveren blijven ze ook vaag. Ze hebben ook nergens gemeld dat ze zijn gaan archiveren en reacties dus niet meer zichtbaar zijn. Dit is jammer en kwalijk, zeker gezien hun censuurverleden!]

 Algemeen:

 • Welke concrete, toetsbare voorspellingen doet het creationisme die zouden kunnen aantonen dat het onjuist is? [discussie]
 • Hoe kunnen we de grenzen tussen verschillende basistypen (‘baramins’, creationistische ‘soorten’) weten en (wetenschappelijk) bepalen, ook bij fossielen? [discussie]
 • Als de grenzen tussen basistypen zo duidelijk zijn, waarom kunnen creationisten het onderling niet eens worden of een fossiel bijvoorbeeld van een aap of een mens is? [discussie en discussie]
 • Als er (volgens creationisten) zo’n harde grens is tussen micro-evolutie (binnen de soort) en macro-evolutie (boven soortniveau), wat veroorzaakt die grens dan en hoe kunnen we die bepalen?
 • Waarom kan macro-evolutie niet een optelsom zijn van veel micro-evolutie over lange tijd?
 • Waarom hebben mensen grote (genetische, anatomische, fysiologische, embryologische) overeenkomsten met dieren, zoals je op grond van evolutie mag verwachten, als een almachtige Schepper net zo goed voor iets anders had kunnen kiezen?
 • Waarom is er zo’n grote consensus (zie hier en hier) onder wetenschappers – ook gelovige – dat het universum zeer oud en (macro-)evolutie een feit is? 
 • Waarom zijn er veel gelovige wetenschappers die geen enkele moeite hebben met een zeer oud universum en (macro-)evolutie? 
 • Waarom komen zo veel wetenschappelijke disciplines (kosmologie, astronomie, geologie, paleontologie, (evolutie)biologie, taalkunde, archeologie, Bijbelwetenschappen) met grotendeels onafhankelijke methodes allemaal op conclusies die onverenigbaar zijn met het creationisme? 
 • Waarom heeft God een universum schapen dat in alle opzichten de schijn (volgens creationisten) heeft van een hoge ouderdom?
 • Waarom achten jullie het zo onwaarschijnlijk dat de vorming van leven geen natuurlijke oorsprong heeft, terwijl in het verleden meerdere malen mechanismen zijn gevonden om processen die aanvankelijk uitermate onwaarschijnlijk of zelfs onmogelijk leken, opeens erg waarschijnlijk werden? Zie b.v. de koolstofresonantie van Fred Hoyle.

 

Genetica:

 • Waarom is genduplicatie of genoomduplicatie met daaropvolgende divergentie niet een voorbeeld van ‘toename in informatie’, wat volgens creationisten onmogelijk is?
 • Waarom hebben walvisachtigen dezelfde reukgenen als landzoogdieren, maar zijn ze defect, als ze niet afstammen van landzoogdieren?
 • Waarom hebben defecte genen (pseudogenen), bijvoorbeeld die voor de aanmaak van vitamine C (zie ook hier), overeenkomsten tussen soorten, zoals je op grond van evolutie mag verwachten, terwijl deze soorten volgen creationisten onafhankelijk van elkaar geschapen zijn? 
 • Waarom hebben zoogdieren restanten van de vitellogenine-genen nodig voor het aanmaken van dooier-eiwit?
 • Als al het junk-DNA van ons genoom wel degelijk een functie heeft, zoals veel creationisten beweren, waarom hebben verschillende soorten er dan zulke grote verschillende hoeveelheden van? Waarom heeft bijvoorbeeld de ui er 5 keer meer van dan mensen (de ui-test)?

 

Paleontologie, geologie en zondvloed:

 • Wanneer zouden jullie een fossiele accepteren als een overgangsvorm? Aan welke eisen moet het voldoen?
 • Als basistypen zo duidelijk van elkaar te onderscheiden (zouden moeten) zijn, waarom zijn er dan vele fossielen gevonden die kenmerken hebben van twee basistypen (bijvoorbeeld vis en landdier), precies zoals je op grond van evolutie mag verwachten (overgangsvormen)?
 • Waarom zijn bijvoorbeeld TiktaalikArchaeopteryxen Australopithecus geen voorbeelden van overgangsvormen?
 • Waarom zien we een geleidelijke toename in schedelinhoud bij de fossielen van mensachtigen, precies zoals je op grond van evolutie mag verwachten?
 • Waarom vinden we geen enkel spoor van amfibieën, reptielen, zoogdieren, vogels, bomen en bloemen in de oudste aardlagen? Reeds geopperde verklaringen werken niet.
 • Waarom is er nooit ook maar enige spoor van mensen gevonden in aardlagen anders dan de jongste, terwijl in oudere lagen wel vele andere fossielen en sporen gevonden zijn? Reeds geopperde verklaringen werken niet.
 • Hoe is de huidige biodiversiteit in slechts een paar duizend jaar geëvolueerd uit het zeer kleine groepje dat de vloed overleefde? Is de hoeveelheid genetische variatie in 2 of 7 paar daarvoor toereikend?
 • Hoe overleefden mensen en dieren in de tijd na de vloed, op een totaal verwoeste aarde? 
 • Als de creationistische soorten ('baramins') overeenkomen met families uit de reguliere taxonomie en de Ark geland is in het Midden-Oosten, hoe kan het dat kangoeroes alleen in Australië voorkomen? Waarom komen ook andere families uit de Australodelphia alleen in Australië voor? Hoe zijn ze daar gekomen? 
 • Voor de twee families luiaard, de twee famlies armadillo, en de twee families miereneter: hoe kwamen ze in Zuid-Amerika?
 • Voor de Eupleridae, de zoogdieren van Madagascar, hoe kwamen ze uitsluitend op dat eiland?
 • De oudste fosselen van de familie Canidae (hondachtigen) worden gevonden in Noord-Amerka: hoe kwamen ze daar?
 • De eerste vertegenwoordigers van de huidige families (de kroongroepen) worden gevonden in verschillende aardlagen. Waarom niet in dezelfde aardlaag als ze gelijk uit de Ark komen?
 • Een Cenozoische Post-Flood boundary wordt door creationisten verworpen. Als de K/Pg-grens voor Post-Flood boundary gehouden wordt, hoe kan het dan dat de baramins ovreenkomen met families? Bij de K/Pg-grens is er immers geen enkele huidige zoogdierfamilie bekend, zels geen enkele huidige zoogdierorde.
 • Genesis 7 heeft het over alle soorten (vers 14-15). Hoe kan het dan dat er soorten/groepen zijn die alleen van vóór de K/pg-grens bekend zijn? Bv Zalambdalestidae, Gorgonopsidae, Sphenacodontidae, Troodontidae, Parareptilia?
 • Waarom zien we oppervlakteverschijnselen in aardlagen die volgens creationisten afgezet zijn tijdens de zondvloed? 
 • Waar komt de gigantische hoeveelheid water van de zondvloed vandaan en waar is het nu? Reeds geopperde modellen zijn allemaal problematisch
 • Hoe kan het dat de ontwikkeling van riviertypen (van vlechtende naar meanderende naar anastomoserende rivieren) precies gelijkloopt met de ontwikkeling van planten?
 • Waarom hebben klimaat- en sedimentatiecycli vrijwel altijd een periode die overeenkomt met die van Milankovićcycli, terwijl de methodes om die periodes te berekenen volledig onafhankelijk is?
 • Waarom verschijnen taxa in het fossielenbestand over het algemeen in dezelfde volgorde als wat verwacht wordt op basis van genetische cladogrammen?
 • Waarom bevinden zich de oudste fossielen van dieren met een skelet (zoals de Chengjiang biota) in specifieke lagen (die worden geïnterpreteerd als stormafzettingen) in een fijnkorrelige matrix zonder grote fossielen? Hoe is dit gesteente ontstaan in een zondvloedcontext?
 • Waarom bevat de 'Tapeats Sandstone Formation', die door veel creationisten gezien wordt als het oudste gesteente in de Grand Canyon dat tijdens de zondvloed is gevormd, duidelijke kenmerken die erop wijzen dat het gesteente in een langdurige getijdencontext is gevormd?
 • Hoe verklaren jullie meerdere koude en warme fases met respectievelijk veel en weinig ijs tijdens het Pleistoceen, die gevonden worden in diepzeeboorkernen, ijsboorkernen, pollenreeksen, rivierterrassen en oceaanbodemspreiding (zie hieren hier)?
 • Hoe verklaren jullie dat dergelijke klimaatcycli duidelijk gecorreleerd zijn aan variaties in de CO2-concentratie in de atmosfeer? Op welke manier kan de CO2-concentratie in de atmosfeer op creationistische tijdschalen snel afnemen?

 

Embryologie en rudimentaire organen:

 

Fysica en astronomie:

 • Waarom ontkennen sommige creationisten dat we niet het verleden kunnen kijken, terwijl de lichtsnelheid eindig is?
 • Wat is het probleem met radiometrische dateringen, en dan met name de moderne isochroonmethodes, waarvan het resultaat altijd consistent is met methodes die geen enkel gebruikmaken van radiometrische dateringen (zie ook hier)?
 • We hebben ondertussen al vele zonnestelsels waargenomendie zich nog aan het vormen zijn. Waarom zou ons eigen zonnestelsel, met een standaard ster in het midden, vrijwel ‘kant-en-klaar’ gevormd moeten zijn zoals het nu is? 
 • De lichtsnelheid is een natuurconstante en kan niet veel variëren, omdat sterren schijnen door massa om te zetten in energie (straling) via E=mc2. Een veel hogere c in het verleden betekent dat verre sterren veel en veel meer energie per massa zouden produceren (gaat kwadratisch met c!). Ze zouden zich niet kunnen vormen (zichzelf al heel vroeg opblazen). Waarom zien we ze dan wel, ook nog eens in bijzonder grote aantallen?
 • Veel van de zwaardere elementen op aarde zijn gevormd in supernovae (via het r-proces) voordat ons zonnestelsel zich vormde – de zon is op z’n minst een tweede generatie ster (waarschijnlijk derde generatie). Als creationisten dat niet accepteren, hoe zijn de zwaardere elementen zoals uranium dan gevormd?
 • Als het huidige kosmologische model niet klopt, hoe kan het dan dat dit model zo uitermate nauwkeurig het vermogensspectrum van de kosmische achtergrondstraling kan fitten, inclusief de akoestische pieken? Is dit zuiver toeval, of een geval van overfitting? En waarom kan geen enkel ander alternatief kosmologisch model dit spectrum reproduceren?
 • Indien radioactief verval van C-14 in het verleden anders heeft kunnen plaatsvinden, waarom vinden we dit dan niet terug in de renormalisatie van de koppeling van de zwakke kernkracht? Wat voor restricties geeft dit op het standaardmodel?

 

Bijbel:

 • Wat zou de creationist ervan overtuigen dat de Bijbel feilbaar is?
 • Hoe weet de creationist dat zijn interpretatie van de Bijbel juist is?
 • Hoe weet de creationist welke passages we historisch/letterlijk moeten lezen en welke symbolisch? Waarom lezen ze bijvoorbeeld die over de schepping wel letterlijk/historisch, maar die over de vorm van de aardeniet?
 • Als de Bijbel het onfeilbare Woord van God is, welke manuscripten geven dat Woord dan weer, aangezien de manuscripten onderling verschillen

Wie zijn er online?

We hebben 40 gasten en geen leden online

Geef je mening

Welke positie over het bestaan van god(en) onderschrijft u?

Bekende atheïsten

Pat CondellPat Condell, Engelse comediant, auteur en maker van filmpjes op het internet, waarin hij het opneemt voor het secularisme en het atheïsme.

Citaat

If you talk to God, you are praying; if God talks to you, you have schizophrenia.

~ Thomas Szasz