Het Logos Instituut is naar eigen zeggen "een instituut op het terrein van geloof en wetenschap dat het vertrouwen in de historiciteit en betrouwbaarheid van de Bijbel wil bevorderen." Het is de belangrijkste creationistische club in Nederland. Omdat mijn reacties op hun site regelmatig gecensureerd en bewerkt zijn, schrijf ik hen de onderstaande open brief. Ik heb een link naar deze brief ook naar hun redactie gestuurd en ben benieuwd of ze hem zullen plaatsen. Mocht er een antwoord op komen, dan zal ik deze plaatsen op deze site - uiteraard ongecensureerd!

 

Beste redactie van Logos,

Onze levensbeschouwelijke verschillen kunnen niet groter zijn, maar dat hoeft niet te betekenen dat een eerlijke en open discussie onmogelijk is. Juist door zo’n open en eerlijke discussie is het mogelijk om een goed beeld te krijgen van elkaars standpunten – en misschien zelfs wel de ander te overtuigen. Zo’n open en eerlijke discussie gedijt echter alleen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo lijkt het me noodzakelijk dat kritische reacties niet inhoudelijk bewerkt worden, zeker niet als dit niet wordt aangegeven. Een lezer zou dan immers een andere indruk kunnen krijgen dan wat een auteur bedoelt of een belangrijk (kritiek)punt kunnen missen.

Dit is evenwel precies wat jullie doen. Sinds jullie site is opgericht, ben ik regelmatig interessante en uitdagende discussies aangegaan met creationisten op jullie site. Daar is helaas regelmatig redactioneel bij ingegrepen, waarbij mijn reactie inhoudelijk gecensureerd of gewijzigd werd. Reacties worden eerst beoordeeld en pas na goedkeurig en eventuele bewerking geplaatst. Hierdoor lopen reactie elkaars soms mis, wat onhandig en verwarrend is. Dit staat in jullie moderatiebeleid en dat respecteer ik, maar inhoudelijke wijzigingen door de redactie lijken mij buitengewoon onwenselijk voor een open en eerlijke discussie. Dit is helaas veel gebeurd, maar laat ik mij beperken tot een aantal voorbeelden.

Ruim een jaar geleden (februari 2016) voerde ik deze discussie over of de Bijbel een platte aarde leert. In de context of een exegese mogelijk is die neerkomt op de feilbaarheid van de Bijbel, schreef ik over de onmogelijkheid van een feilbare Bijbel in exegese: “Dat is niet bepaald een wetenschappelijke houding”. Dit exegetische uitgangspunt lijkt me zeer relevant, maar volgens jullie is het een beschuldiging die blijkbaar niet toegestaan en dus verwijderd is. Mijn tweede verwijderde stu