De eerste vraag die hierbij oprijst is: waarom komen gelovigen hier altijd pas achteraf mee? Waarom moeten wetenschappers eerst ontdekken dat iets zo is, voordat gelovigen beweren dat het al eeuwen in hun 'heilige boek' stond? Waarom hebben wetenschappers het überhaupt moeten ontdekken, als het al eeuwen in 'heilige geschriften' te vinden is? De meest logische verklaring is dan ook dat het hier achteraf inleeswerk van gelovigen betreft. Nadat iets ontdekt is, gaan gelovigen bepaalde teksten zodanig uitleggen dat het net lijkt of de schrijver een bepaald wetenschappelijk inzicht probeerde over te brengen, terwijl men diezelfde tekst daarvoor nooit zo interpreteerde.

Dit wordt goed duidelijk wanneer de betreffende teksten goed onder de loep genomen worden en in hun culturele, literaire en tekstuele context worden gelezen. De teksten zijn vaak allerminst eenduidig en dus op vele manieren uitlegbaar. Dit blijks soms al uit verschillen tussen vertalingen. De vermeende wetenschappelijke uitleg is vaak erg ver gezocht en gezien de eerder genoemde context onwaarschijnlijk.

Een ander probleem is dat in hetzelfde boek ook passages voorkomen die strijdig zijn met wetenschappelijke ontdekkingen. Deze worden echter genegeerd, gebagatelliseerd of afgeschreven als figuurlijk. Hierdoor ontstaat een vertekend en onjuist beeld van het 'wetenschappelijke niveau' van het betreffende boek.

Ook is het mogelijk dat de schrijver over kennis bezit die wel degelijk bekend was in die tijd (maar niet gemeengoed was) of waar men door goede observatie en trail and error achter gekomen is. Dat de schrijver deze kennis bezit is dan misschien opmerkelijk, maar behoeft geen goddelijke oorsprong.

Het argument zou alleen steekhoudend zijn als aan minstens twee voorwaarden is voldaan:

  • Het betreft kennis die men destijds absoluut onmogelijk had kunnen weten.
  • De vermeende kennis moet ondubbelzinnig zijn.

Bij mijn weten zijn gelovigen er nog nooit in geslaagd aan te tonen dat de vermeende wetenschappelijke kennis in hun heilige boeken aan deze twee voorwaarden voldoet.

Zie verder:
- Moderne wetenschap in de bijbel?
- Cosmology and the Koran: A Response to Muslim Fundamentalists
- Islamic Science: Does Islamic literature contain scientific miracles?
- Predicting Modern Science: Epicurus vs. Mohammed

 

Wie zijn er online?

We hebben 232 gasten en geen leden online

Geef je mening

Welke positie over het bestaan van god(en) onderschrijft u?

Bekende atheïsten

James RandiJames Randi, Amerikaanse goochelaar, skepticus en bestrijder van pseudo-wetenschap (inclusief homeopathie) van Canadese afkomst.

Citaat

If everything must have a cause, then God must have a cause. If there can be anything without a cause, it may just as well be the world as God, so that there cannot be any validity in that argument. It is exactly of the same nature as the Indian's view, that the world rested upon an elephant and the elephant rested upon a tortoise; and when they said, 'How about the tortoise?' the Indian said, 'Suppose we change the subject.' The argument is really no better than that.

~ Bertrand Russell

De eerste vraag die hierbij oprijst is: waarom komen gelovigen hier altijd pas achteraf mee? Waarom moeten wetenschappers eerst ontdekken dat iets zo is, voordat gelovigen beweren dat het al eeuwen in hun 'heilige boek' stond? Waarom hebben wetenschappers het überhaupt moeten ontdekken, als het al eeuwen in 'heilige geschriften' te vinden is? De meest logische verklaring is dan ook dat het hier achteraf inleeswerk van gelovigen betreft. Nadat iets ontdekt is, gaan gelovigen bepaalde teksten zodanig uitleggen dat het net lijkt of de schrijver een bepaald wetenschappelijk inzicht probeerde over te brengen, terwijl men diezelfde tekst daarvoor nooit zo interpreteerde.

Dit wordt goed duidelijk wanneer de betreffende teksten goed onder de loep genomen worden en in hun culturele, literaire en tekstuele context worden gelezen. De teksten zijn vaak allerminst eenduidig en dus op vele manieren uitlegbaar. Dit blijks soms al uit verschillen tussen vertalingen. De vermeende wetenschappelijke uitleg is vaak erg ver gezocht en gezien de eerder genoemde context onwaarschijnlijk.

Een ander probleem is dat in hetzelfde boek ook passages voorkomen die strijdig zijn met wetenschappelijke ontdekkingen. Deze worden echter genegeerd, gebagatelliseerd of afgeschreven als figuurlijk. Hierdoor ontstaat een vertekend en onjuist beeld van het 'wetenschappelijke niveau' van het betreffende boek.

Ook is het mogelijk dat de schrijver over kennis bezit die wel degelijk bekend was in die tijd (maar niet gemeengoed was) of waar men door goede observatie en trail and error achter gekomen is. Dat de schrijver deze kennis bezit is dan misschien opmerkelijk, maar behoeft geen goddelijke oorsprong.

Het argument zou alleen steekhoudend zijn als aan minstens twee voorwaarden is voldaan:

  • Het betreft kennis die men destijds absoluut onmogelijk had kunnen weten.
  • De vermeende kennis moet ondubbelzinnig zijn.

Bij mijn weten zijn gelovigen er nog nooit in geslaagd aan te tonen dat de vermeende wetenschappelijke kennis in hun heilige boeken aan deze twee voorwaarden voldoet.

Zie verder:
- Moderne wetenschap in de bijbel?
- Cosmology and the Koran: A Response to Muslim Fundamentalists
- Islamic Science: Does Islamic literature contain scientific miracles?
- Predicting Modern Science: Epicurus vs. Mohammed

Wie zijn er online?

We hebben 232 gasten en geen leden online

Geef je mening

Welke positie over het bestaan van god(en) onderschrijft u?

Bekende atheïsten

James RandiJames Randi, Amerikaanse goochelaar, skepticus en bestrijder van pseudo-wetenschap (inclusief homeopathie) van Canadese afkomst.

Citaat

If everything must have a cause, then God must have a cause. If there can be anything without a cause, it may just as well be the world as God, so that there cannot be any validity in that argument. It is exactly of the same nature as the Indian's view, that the world rested upon an elephant and the elephant rested upon a tortoise; and when they said, 'How about the tortoise?' the Indian said, 'Suppose we change the subject.' The argument is really no better than that.

~ Bertrand Russell