Co Meijer schreef op 30 januari 2017:

Een Grote Onbekende Kracht- of Energiebron, onstoffelijk, maar onmiskenaar aanwezig in alles wat leeft, dat is een willekeurige kracht, zonder emotie en zonder of zelfs maar enig gevoel. Dat is af te leiden uit de totale willekeur waarmee mens en mensheid  door rampen, dood en verderf worden gestort. Een intelligente kracht omdat die kosmische kracht en of spirituele energie gericht te werk gaat. Steeds werkend aan de instandhouding van het leven, maar niet van ons individuele leven, wel het proces van schepping & evolutie. Deze GOD gebruikt evolutie als scheppend instrument en is tijdloos, eeuwig, en in ons geval in ons zonnestelsel tot dat de ZON is opgebrand en wij met de planeet Aarde verdwijnen in het niets over ca 7 miljard jaar, als we al niet eerder het slachtoffer zijn van een totale atoomramp. Niet HIJ God bestaat, maar HET. Het is begrijpelijk dat de mens een menselijk gezicht (beeld) wil geven, maar dat is een ouderwetse en niet werkelijk bestaand beeld (voorstelling) van God.... tenzij we ook te maken hebben met interventie van buitenaf, van een hoog ontwikkeld wezen afkomstig van een hoog ontwikkelde planeet, waar de NASA nog steeds naar op zoek is en stellig gelooft in het bestaan ervan! In die zin zou ook al is er (nog) geen bewijs sprake kunnen zijn van een teïstische God, naast de A-theïstische God, die van wat ik benoem het intrinsiek & zelfregulerend naturalistisch kosmisch beginsel, de bron van dynamische energie, welk bron onzichtbaar is, maar net als zwaartekracht, nucleaire energie en electro magnetisme zij het onzichtbaar bestaat heeft de natuurwetenschappen (her)ontdekt. mvg Co Meijer Spiritueel Raadgever op Parastars.nl (Co) en Mastermediums.nl (Gijs) SBS Teletekst 394 en 392. In mijn volgende boek Ín de Geest van God'over een weg naar Spiritueel leven ga ik nader in op de door mij verkregen (ver)nieuwde geloofsinzichten. Ik en met mij alle (mede)mensen zijn in zekere zin 'AGNOSTEN'want zelfs Richard Dawkins weet niet zeker of er een GOD al dan niet bestaat. Hoogst waarschijnlijk niet, gelooft hij. Het zou best kunnen, maar alles in de schepping & evolutie wijst op een zeker ontwerp, door creativiteit & intelligentie & energie zichtbaar en voelbaar. mvg Co Meijer te Schoorl nh 072 5091087.

En op 1 februari:

OVERDENKING... INTELLIGENT ONWERP
Niet alleen kunnen niet-reduceerbaar complexe systemen niet geleidelijk ontstaan door natuurlijke selectie van recombinaties en of mutaties. Zij wijzen op de noodzakk van ontwerp.. Zoals een ingenieurn een ontwerp maakt ,et een doel voor ogen of het nu eenwasknijper of voor een wolkenkrabber, zo kan je overal in de natuur doelbewust ontwerp zien. De informatie van elk ontwerp is in het DNA vastgelegd. Op grond van die informatie de volgorde van de nucleodiden wordt elk organisme opgebouwd. De volgorde van de nucleodiden is dan dus allerminst toevallig, maar moet zo bedoeld zijn. Ontwerp is noodzakelijkerwijs verbonden met intelligentie. Van blind toeval kan dus geen sprake zijn.Ontzagwekkend creatieve intelligentie die het menselijk vernuft ver te boven gaat. Albert Einstein 1879-1935 ontwikkelde zijn geniale relativiteitstheorieën op grond van ijn overtuiging, dat 'GOD'planmatig ontwerpt zonder 'dobbelen', dus zonder toeval. De oorzaak van het ontwerp, de aard van de ontwerpende intelligentie ligt evenalsde oorzaak van de 'BIG BANG, buiten het terrein van de natuurwetenschap. De juiste hoeveelheden licht, lucht, water en chemische elementen binnen nauwe natuurgrenzen aanwezig zijn, is buitengewoon bijzonder, zodat de mens hierin in de natuur kan bestaan. Een miniem verschil in de waarde van één van de vele natuurconstanten zou dit hele heelal inclusief een bewoonbare Aarde onmogelijk maken. Zelfs het bestaan van atomen en sterren in onze kosmos hangt van deze uiterste precisie af. Daarom nemen sommige wetenschappers, dat zo'n uiterst nauwkeurig afgestelde kosmmologische, typisch en chemische combinaties van conditie planmatig met het oog op het bestaan van de mensd in zijn specifieke milieu bepaald moet zijn. Dit zou dan net zo bijzonder krachtig,argument voor ontwerp zijn, nog één stap verder met dit zijn antropisch principe (anthropo Gr mens en je bent bij de 'Goddelijke Schepper', die de kennende en hem erkennende mens als doel voor 'zijn'schepping heeft gecreërd. Maar ook die stap kan alleen worden gezet in geloof. De wetenschap moet haar grenzen trekken en nu eenmaal niet de gehele werkelijkheid verklaren brede waarde wetenschap moet stoppen. 'GOD'heeft doelbewust de mens geschapen omdat de mens als enige van de soorten een bewustzijn heeft, waardoor het 'GOD'kan waarderen en 'GOD'in zijn liefde kan herkennen en aanbidden. Dat klinkt onwetenschappelijk, maar daarom is er de religie en de filosofie die de wetenschap aanvult op deze wijze! Het is de religie en filosofie die verklaringen biedt buiten de grenzen van de wetenschap, naar het begin van alles. Naar het onwaarschijnlijke ontstaan van het leven op Aarde, naar het proces van de ontwikkeling van leven in zijn uitbundige verscheidenheid van bouwplannen, vormen en functies, naar de niet-reduceerbare complexiteit op alle niveaus in een natuur met een planmatige doelgerichtheid, culminerend in de mens. De mens met zijn geest zijn abstraherend verstand, zijn taalgevoel en zelfbewustzijn, zijn cultuur en zijn religieuse en moreelbesef. De mens als hoogtepunt, de kroon van een bedoelde ontwikkeling, zo zien wij dat door filosofie de terreinen van geloof en wetenschap elkaar kunnen aanvullen en versterken Het bovenatuurlijke transcedente 'God' is (de) 'heilige Gees' in alles en iedereen immanent aanwezig. Deze hulp van de vorming van een wereldbeeld waarin geloof en wetenschap harmoniëren, samenkomen, met een zinvolle zienswiijze op schepping en evolutie in de levende natuur.
co Meijer Spiritueel Raadgever voor Mediummasters.nl (Gijs) en Parastars.nl (Co)

 

Reactie:

Beste Co,

Uw reactie bestaat weer grotendeels uit een verzameling vage begrippen en niet-onderbouwde stellingen. Ik zal daar dan ook verder niet op ingaan. Complexe systemen zijn niet onherleidbaar (niet-reduceerbaar) en kunnen wel degelijk via evolutionaire mechanismen ontstaan, zoals in elk handboek evolutiebiologie is na te lezen. Einsteins uitspraken over het al dan niet dobbelen van God ging over kwantummechanica, niet over zijn relativiteitstheorie. Zie wat 'finetuning' betreft hier

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

 

Wie zijn er online?

We hebben 122 gasten en geen leden online

Geef je mening

Welke positie over het bestaan van god(en) onderschrijft u?

Bekende atheïsten

Etienne VermeerschEtienne Vermeersch, moraalfilosoof, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Gent.

Citaat

Het moet toch voor ieder welingelicht mens duidelijk zijn wie de wedloop tussen de theologie en de empirische wetenschappen, die aanvankelijk nog onbeslist was, heeft gewonnen. Maar dat wensen theologen natuurlijk niet te zien. Dat is ook de reden dat ze vrijwel nooit kennis nemen van bijvoorbeeld de sterrenkunde, de evolutiebiologie, de neurowetenschap; ze zijn er niet eens in geïnteresséérd.

~ Herman Philipse

Co Meijer schreef op 30 januari 2017:

Een Grote Onbekende Kracht- of Energiebron, onstoffelijk, maar onmiskenaar aanwezig in alles wat leeft, dat is een willekeurige kracht, zonder emotie en zonder of zelfs maar enig gevoel. Dat is af te leiden uit de totale willekeur waarmee mens en mensheid  door rampen, dood en verderf worden gestort. Een intelligente kracht omdat die kosmische kracht en of spirituele energie gericht te werk gaat. Steeds werkend aan de instandhouding van het leven, maar niet van ons individuele leven, wel het proces van schepping & evolutie. Deze GOD gebruikt evolutie als scheppend instrument en is tijdloos, eeuwig, en in ons geval in ons zonnestelsel tot dat de ZON is opgebrand en wij met de planeet Aarde verdwijnen in het niets over ca 7 miljard jaar, als we al niet eerder het slachtoffer zijn van een totale atoomramp. Niet HIJ God bestaat, maar HET. Het is begrijpelijk dat de mens een menselijk gezicht (beeld) wil geven, maar dat is een ouderwetse en niet werkelijk bestaand beeld (voorstelling) van God.... tenzij we ook te maken hebben met interventie van buitenaf, van een hoog ontwikkeld wezen afkomstig van een hoog ontwikkelde planeet, waar de NASA nog steeds naar op zoek is en stellig gelooft in het bestaan ervan! In die zin zou ook al is er (nog) geen bewijs sprake kunnen zijn van een teïstische God, naast de A-theïstische God, die van wat ik benoem het intrinsiek & zelfregulerend naturalistisch kosmisch beginsel, de bron van dynamische energie, welk bron onzichtbaar is, maar net als zwaartekracht, nucleaire energie en electro magnetisme zij het onzichtbaar bestaat heeft de natuurwetenschappen (her)ontdekt. mvg Co Meijer Spiritueel Raadgever op Parastars.nl (Co) en Mastermediums.nl (Gijs) SBS Teletekst 394 en 392. In mijn volgende boek Ín de Geest van God'over een weg naar Spiritueel leven ga ik nader in op de door mij verkregen (ver)nieuwde geloofsinzichten. Ik en met mij alle (mede)mensen zijn in zekere zin 'AGNOSTEN'want zelfs Richard Dawkins weet niet zeker of er een GOD al dan niet bestaat. Hoogst waarschijnlijk niet, gelooft hij. Het zou best kunnen, maar alles in de schepping & evolutie wijst op een zeker ontwerp, door creativiteit & intelligentie & energie zichtbaar en voelbaar. mvg Co Meijer te Schoorl nh 072 5091087.

En op 1 februari:

OVERDENKING... INTELLIGENT ONWERP
Niet alleen kunnen niet-reduceerbaar complexe systemen niet geleidelijk ontstaan door natuurlijke selectie van recombinaties en of mutaties. Zij wijzen op de noodzakk van ontwerp.. Zoals een ingenieurn een ontwerp maakt ,et een doel voor ogen of het nu eenwasknijper of voor een wolkenkrabber, zo kan je overal in de natuur doelbewust ontwerp zien. De informatie van elk ontwerp is in het DNA vastgelegd. Op grond van die informatie de volgorde van de nucleodiden wordt elk organisme opgebouwd. De volgorde van de nucleodiden is dan dus allerminst toevallig, maar moet zo bedoeld zijn. Ontwerp is noodzakelijkerwijs verbonden met intelligentie. Van blind toeval kan dus geen sprake zijn.Ontzagwekkend creatieve intelligentie die het menselijk vernuft ver te boven gaat. Albert Einstein 1879-1935 ontwikkelde zijn geniale relativiteitstheorieën op grond van ijn overtuiging, dat 'GOD'planmatig ontwerpt zonder 'dobbelen', dus zonder toeval. De oorzaak van het ontwerp, de aard van de ontwerpende intelligentie ligt evenalsde oorzaak van de 'BIG BANG, buiten het terrein van de natuurwetenschap. De juiste hoeveelheden licht, lucht, water en chemische elementen binnen nauwe natuurgrenzen aanwezig zijn, is buitengewoon bijzonder, zodat de mens hierin in de natuur kan bestaan. Een miniem verschil in de waarde van één van de vele natuurconstanten zou dit hele heelal inclusief een bewoonbare Aarde onmogelijk maken. Zelfs het bestaan van atomen en sterren in onze kosmos hangt van deze uiterste precisie af. Daarom nemen sommige wetenschappers, dat zo'n uiterst nauwkeurig afgestelde kosmmologische, typisch en chemische combinaties van conditie planmatig met het oog op het bestaan van de mensd in zijn specifieke milieu bepaald moet zijn. Dit zou dan net zo bijzonder krachtig,argument voor ontwerp zijn, nog één stap verder met dit zijn antropisch principe (anthropo Gr mens en je bent bij de 'Goddelijke Schepper', die de kennende en hem erkennende mens als doel voor 'zijn'schepping heeft gecreërd. Maar ook die stap kan alleen worden gezet in geloof. De wetenschap moet haar grenzen trekken en nu eenmaal niet de gehele werkelijkheid verklaren brede waarde wetenschap moet stoppen. 'GOD'heeft doelbewust de mens geschapen omdat de mens als enige van de soorten een bewustzijn heeft, waardoor het 'GOD'kan waarderen en 'GOD'in zijn liefde kan herkennen en aanbidden. Dat klinkt onwetenschappelijk, maar daarom is er de religie en de filosofie die de wetenschap aanvult op deze wijze! Het is de religie en filosofie die verklaringen biedt buiten de grenzen van de wetenschap, naar het begin van alles. Naar het onwaarschijnlijke ontstaan van het leven op Aarde, naar het proces van de ontwikkeling van leven in zijn uitbundige verscheidenheid van bouwplannen, vormen en functies, naar de niet-reduceerbare complexiteit op alle niveaus in een natuur met een planmatige doelgerichtheid, culminerend in de mens. De mens met zijn geest zijn abstraherend verstand, zijn taalgevoel en zelfbewustzijn, zijn cultuur en zijn religieuse en moreelbesef. De mens als hoogtepunt, de kroon van een bedoelde ontwikkeling, zo zien wij dat door filosofie de terreinen van geloof en wetenschap elkaar kunnen aanvullen en versterken Het bovenatuurlijke transcedente 'God' is (de) 'heilige Gees' in alles en iedereen immanent aanwezig. Deze hulp van de vorming van een wereldbeeld waarin geloof en wetenschap harmoniëren, samenkomen, met een zinvolle zienswiijze op schepping en evolutie in de levende natuur.
co Meijer Spiritueel Raadgever voor Mediummasters.nl (Gijs) en Parastars.nl (Co)

 

Reactie:

Beste Co,

Uw reactie bestaat weer grotendeels uit een verzameling vage begrippen en niet-onderbouwde stellingen. Ik zal daar dan ook verder niet op ingaan. Complexe systemen zijn niet onherleidbaar (niet-reduceerbaar) en kunnen wel degelijk via evolutionaire mechanismen ontstaan, zoals in elk handboek evolutiebiologie is na te lezen. Einsteins uitspraken over het al dan niet dobbelen van God ging over kwantummechanica, niet over zijn relativiteitstheorie. Zie wat 'finetuning' betreft hier

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

Wie zijn er online?

We hebben 122 gasten en geen leden online

Geef je mening

Welke positie over het bestaan van god(en) onderschrijft u?

Bekende atheïsten

Etienne VermeerschEtienne Vermeersch, moraalfilosoof, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Gent.

Citaat

Het moet toch voor ieder welingelicht mens duidelijk zijn wie de wedloop tussen de theologie en de empirische wetenschappen, die aanvankelijk nog onbeslist was, heeft gewonnen. Maar dat wensen theologen natuurlijk niet te zien. Dat is ook de reden dat ze vrijwel nooit kennis nemen van bijvoorbeeld de sterrenkunde, de evolutiebiologie, de neurowetenschap; ze zijn er niet eens in geïnteresséérd.

~ Herman Philipse