Harrie Reinders schreef op 8 januari 2012:

Geachte hr. Brink,

Uw stuk een stukje gelezen. Nog niet alles zal vanavond ook allemaal niet lukken maar ik kom er nog wel op terug. Ook weet ik dat al zouden mijn argumenten hout snijden over dualisme, geloof vs atheïsme u zich waarschijnlijk nooit zult bekeren. GOD is in staat u te gebruiken tot een misplaatste grap tot dat u sterft en U tot de gruwelijke ontdekking komt dat u een leven is beschoren in EEUWIGE eenzaamheid, duisternis en pijn vanwege de AFWEZIGHEID van GOD. Een ieder moet zich bedenken dat alleen en dan ook maar alleen omdat de Geest van GOD is uitgestort met Pinksteren na de Hemelvaart van Christus er hier nog leven is en nog iets is van vrede en verdraagzaamheid en liefde. Trekt GOD zijn geest terug uit deze wereld dan is alles overgeleverd aan de Satan welke de vader is van de leugen en bedrog en haat en nijd en het kwaad himself is.

Mij is op meerdere malen bewezen dat als iets een legende of een verzonnen iets is het een levensduur heeft van een aantal generaties en dan vanzelf uitsterft . Legendes daar gelooft inderdaad op een gegeven niemand meer in er is geen historisch gegrond bewijs, geen medisch bewijs, geen archeologisch bewijs, geen schriftuurlijk bewijs etc.

Raar hè; sinds en tot hoe ver wij terug kunnen kijken dat er mensen zijn, historisch, medisch, archeologisch, schriftuurlijk, geschiedkundig vastgelegd is er sprake van GOD en Schepping. Nog steeds niet ontkracht als legende, want was het een door mensen verzonnen legende dan was het allang uitgestorven. Alle andere verbasteringen zijn daarna ontstaan omdat de verziekte geest van mensen als gevolg van de zondeval er niet aan wil en zijn eigen creaties gaat verzinnen. Boeddha, Allah, etc. etc. Allemaal ontstaan na dat er van oorsprong sprake was van GOD en Schepping.

Wie maakt nou zo’n ‘dom’ boek als de Bijbel geschreven en in elkaar overvloeiend in een tijdsbestek van 1500 jaar over 40 verschillende auteurs en noemt het dan verzonnen. Wie o wie en welke gek gaat er nou verder schrijven aan een sprookje dat geheel niet bestaat met zulke onzinnige teksten en al helemaal niet commercieel want vanuit het oogpunt waar een boek aan zou moeten voldoen wil het zo lang in de boekhandels blijven liggen dan zou zeker de Bijbel daar niet aan voldoen lijkt mij.

Nee geachte hr. Brink hier is iets anders aan de hand; De auteur , schrijver,  GOD de Schepper en eigenaar van alles, leeft nog en aangezien wij mensen (christenen) Hem persoonlijk kennen en persoonlijk een band met Hem hebben daarom willen wij graag zijn brieven aan ons lezen. Zo als je dat doet met de brieven van je geliefde.

Nu uw manifest zo als ik het maar even noem:

Het begint met

1 inleiding

2 beknopte geschiedenis (inderdaad erg beknopt en eenzijdig)

En dan 

3 Argumenten

 

1 en 2 laat ik voor wat het is (hoe onvolledig ook) en dus begin ik met 3

Ik citeer dan ook maar even:  3.1

“In de dualistische these bestaat de immateriële ziel/geest onafhankelijk van het materiële

lichaam (de hersenen), hetgeen noodzakelijk is om na een lichamelijke dood voort te bestaan.

Misschien wel het meest bekende voorbeeld dat in tegenspraak is met deze vermeende

onafhankelijkheid is het gebruik van alcohol. Iedereen die wel eens het nodige bier, wijn of

andere alcoholische drank heeft genuttigd, weet hoe de alcohol kan inwerken op zowel het

bewustzijn als de persoonlijkheid.”

U speelt met woorden (zeer misplaatst en onbegrijpelijk dat velen hier intrappen en het niet zien) want in plaats van persoonlijkheid (wie iemand is, zijn ik, wezen, ziel, geest des persoons of hoe je ook maar noemen wil) hoort daar te staan:

Bewustzijn en gedrag; het gedrag veranderd niet de persoon, Harrie is nog steeds Harrie hoe veel drank en drugs hij ook op heeft. U beschrijft na dit stukje namelijk ook allemaal gedragsveranderingen en geen persoonlijkheidsveranderingen kortom u spreekt u zelf tegen.

“Dit zou volgens het dualisme echter niet mogelijk zijn omdat het

bewustzijn en de persoonlijkheid onderdeel uitmaken van de immateriële ziel/geest.”

 

Waar staat dat het dualisme ontkent dat de invloed van alcohol / drugs zijn zo als ze zijn. 

Het feit dat dualisme uit gaat van scheiding tussen stoffelijk en geestelijk wil  niet zeggen dat dualisme ontkent dat alcohol en drugs er voor kunnen zorgen dat het lichaam (stoffelijk: als gevolg van niet voor het lichaam bestemde hoeveelheden (teveel alcohol), soorten (drugs=vergif) er voor zorgen dat iemand dood kan gaan. Gif van een slang heeft ook uitwerking op het lichaam en ook daardoor gaat een mens anders doen.

Als u wel eens een zeer nabije persoon heeft zien dood gaan en u kijkt tegen het stoffelijk overschot aan dan kan niemand ontkennen dat er ‘iemand’ is heen gegaan en niet dat er ‘iets’ is heen gegaan. Kortom je mist de persoon(lijkheid) en die mis je niet als iemand eens teveel alcohol of drugs gehad heeft.

Waarom staan de kranten dan vol van allerlei overlijdensadvertenties met opmerkingen ‘van ons heen gegaan’…..Waarom staan dan vele mensen te grienen bij een graf. Nergens voor nodig toch het is toch maar een iets. Als je voetbal overlijdt sta je toch ook niet te grienen (hooguit een klein kind vanwege teleurstelling). Maar daar een advertentie voor zetten en dan de bal met zijn allen te gaan begraven …..!!!!!  

Ik wil al die zogenaamde in uw stuk aangehaalde neurowetenschappers / filosofen wel eens spreken en hun vragen of er ook dierbaren van hun zijn overleden en zo waarom ze dan begraven of cremeren of de dode eer bewijzen of foto’s als dierbare herinneringen houden, zaken van hem of haar koesteren, (een dierbare ring, ketting persoonlijke eigendommen welke zo kenmerkend voor hem of haar waren.)

Verbrand die bende toch zou ik dan zeggen hem of haar was toch alleen maar een pot met hersenen, bloedcirculatie, spieren etc. en dus kon het leven en denken door de neurologische verbindingen, speling van de natuur, een toevallig ontstaan, een toevallige levensadem, een toevallige alles, een toevallig ik

Haha wat een grap

Eerst tot zover ik hoef geen antwoord want ik kom d.v. nog weer terug met nog meer argumenten tegen het Atheïsme voor wie het wil zien en voor wie GOD zo genadig is dat Hij de ogen en het hart van iemand opent. Want als de pottenbakker niet wil dat de pot ook maar iets betekent dan is het slechts nuttig om weggeworpen te worden. Moge de GOD (DE POTTENBAKKER) van alle leven U (DE POT) genadig zijn.

 

en op 26 februari:

u doet niet wat u zegt/schrijft op uw website

inzendingen worden niet geplaatst

u geeft er geen commentaar bij

atheïsme kent een grote vorm van onbetrouwbaarheid zo als elk mens wat geen norm en waarden bron buiten zichzelf zoekt en dit niet zoekt in dode goden die niks te zeggen hebben en versinsels zijn van mensen.

U verschuilt zich achter drukte als vooringenomen argument om zich overal vrij van te pleiten.

het is een website als deze onwaardig om met het belang des mensen en vragen des levens zo te rommelen. we praten hier over het leven in de eeuwigheid met GOD of het leven in de eeuwige afwezigheid van GOD. Na je dood betekent dit duisternis van GOD verlaten. Dat er op deze aarde nog een sprankje goedheid en hoop is hebben uitsluitend en alleen te danken aan dat GOD's Geest ons is uitgesort na de Hemelvaart van Christus.

Als u het te druk hebt maak er dan een open forum van of haal deze site uit de lucht.

op dit moment walg ik van het feit u stellingen poneert en u via een contactformuliertje zelf probeert uw godje te blijven ; ik bepaal wel wat er op komt. 

zit ik er naast dan bij deze mijn excuses maar verwacht ik een reactie.

 

kortom doe wat u zegt en lieg niet

 

Reactie:

Beste Harrie Reinders,

Enig geduld en fatsoen is aan u blijkbaar niet besteed. Zoals ik op mijn site uitleg, is drukte de enige reden dat het vaak even duurt voordat ik een reactie plaats en daarop reageer. Meestal kom ik er pas in de vakanties aan toe, zoals ook nu het geval is. 

Dat legendes en andere verzonnen verhalen snel uit zouden sterven, klopt niet. Dit blijkt alleen al uit de vele verschillende religieuze verhalen die elkaar dikwijls tegenspreken, maar desondanks al eeuwen geloofd worden door velen. De christelijke verhalen vormen hierop geen uitzondering, Ook deze conflicteren met moderne wetenschappelijke kennis. Daarnaast zijn er nog vele andere onzinnige ideeën waarin mensen al eeuwig geloven (astrologie en het bestaan van heksen bijvoorbeeld). 

Bewustzijn en gedrag komen volgens het dualisme voort uit de ziel/geest, want ook zonder lichaam is het volgens deze opvatting mogelijk om een bewustzijn te hebben en gedrag te vertonen. Mijn vraag aan de dualist blijft dan ook staan: hoe kunnen alcohol en drugs leiden tot veranderingen in bewustzijn en gedrag als deze voortkomen uit een immateriële ziel of geest? Daarnaast kan langdurig en overmatig gebruik wel degelijk leiden tot (ernstige) persoonlijkheidsveranderingen, zoals elke verslavingsexpert u zal kunnen uitleggen. Dit is niet vreemd gezien de veranderingen die het brein ondergaat ten gevolge van verslaving, maar wel vreemd als persoonlijkheid los zou staan van het brein. 

Als iemand overlijdt, rouwen wij omdat die persoon die wij liefhebben er niet meer is. Ik zie niet in waarom een atheïst dat niet zou doen, integendeel: waar veel gelovigen nog troost kunnen halen uit de illusie dat ze hun geliefden weer zullen zien in een hiernamaals, weet dat atheïst dat de dood definitief is. 

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

 

Wie zijn er online?

We hebben 109 gasten en geen leden online

Geef je mening

Welke positie over het bestaan van god(en) onderschrijft u?

Bekende atheïsten

Lance ArmstrongLance Armstrong, Amerikaans zevenvoudig winnaar van de Tour de France.

Citaat

Slechts een overtuiging die ik, in principe althans, met alle mensen kan delen, omdat ze vatbaar is voor universele argumentatie, is de moeite waard om na te streven en te verspreiden.

~ Etienne Vermeersch

Harrie Reinders schreef op 8 januari 2012:

Geachte hr. Brink,

Uw stuk een stukje gelezen. Nog niet alles zal vanavond ook allemaal niet lukken maar ik kom er nog wel op terug. Ook weet ik dat al zouden mijn argumenten hout snijden over dualisme, geloof vs atheïsme u zich waarschijnlijk nooit zult bekeren. GOD is in staat u te gebruiken tot een misplaatste grap tot dat u sterft en U tot de gruwelijke ontdekking komt dat u een leven is beschoren in EEUWIGE eenzaamheid, duisternis en pijn vanwege de AFWEZIGHEID van GOD. Een ieder moet zich bedenken dat alleen en dan ook maar alleen omdat de Geest van GOD is uitgestort met Pinksteren na de Hemelvaart van Christus er hier nog leven is en nog iets is van vrede en verdraagzaamheid en liefde. Trekt GOD zijn geest terug uit deze wereld dan is alles overgeleverd aan de Satan welke de vader is van de leugen en bedrog en haat en nijd en het kwaad himself is.

Mij is op meerdere malen bewezen dat als iets een legende of een verzonnen iets is het een levensduur heeft van een aantal generaties en dan vanzelf uitsterft . Legendes daar gelooft inderdaad op een gegeven niemand meer in er is geen historisch gegrond bewijs, geen medisch bewijs, geen archeologisch bewijs, geen schriftuurlijk bewijs etc.

Raar hè; sinds en tot hoe ver wij terug kunnen kijken dat er mensen zijn, historisch, medisch, archeologisch, schriftuurlijk, geschiedkundig vastgelegd is er sprake van GOD en Schepping. Nog steeds niet ontkracht als legende, want was het een door mensen verzonnen legende dan was het allang uitgestorven. Alle andere verbasteringen zijn daarna ontstaan omdat de verziekte geest van mensen als gevolg van de zondeval er niet aan wil en zijn eigen creaties gaat verzinnen. Boeddha, Allah, etc. etc. Allemaal ontstaan na dat er van oorsprong sprake was van GOD en Schepping.

Wie maakt nou zo’n ‘dom’ boek als de Bijbel geschreven en in elkaar overvloeiend in een tijdsbestek van 1500 jaar over 40 verschillende auteurs en noemt het dan verzonnen. Wie o wie en welke gek gaat er nou verder schrijven aan een sprookje dat geheel niet bestaat met zulke onzinnige teksten en al helemaal niet commercieel want vanuit het oogpunt waar een boek aan zou moeten voldoen wil het zo lang in de boekhandels blijven liggen dan zou zeker de Bijbel daar niet aan voldoen lijkt mij.

Nee geachte hr. Brink hier is iets anders aan de hand; De auteur , schrijver,  GOD de Schepper en eigenaar van alles, leeft nog en aangezien wij mensen (christenen) Hem persoonlijk kennen en persoonlijk een band met Hem hebben daarom willen wij graag zijn brieven aan ons lezen. Zo als je dat doet met de brieven van je geliefde.

Nu uw manifest zo als ik het maar even noem:

Het begint met

1 inleiding

2 beknopte geschiedenis (inderdaad erg beknopt en eenzijdig)

En dan 

3 Argumenten

 

1 en 2 laat ik voor wat het is (hoe onvolledig ook) en dus begin ik met 3

Ik citeer dan ook maar even:  3.1

“In de dualistische these bestaat de immateriële ziel/geest onafhankelijk van het materiële

lichaam (de hersenen), hetgeen noodzakelijk is om na een lichamelijke dood voort te bestaan.

Misschien wel het meest bekende voorbeeld dat in tegenspraak is met deze vermeende

onafhankelijkheid is het gebruik van alcohol. Iedereen die wel eens het nodige bier, wijn of

andere alcoholische drank heeft genuttigd, weet hoe de alcohol kan inwerken op zowel het

bewustzijn als de persoonlijkheid.”

U speelt met woorden (zeer misplaatst en onbegrijpelijk dat velen hier intrappen en het niet zien) want in plaats van persoonlijkheid (wie iemand is, zijn ik, wezen, ziel, geest des persoons of hoe je ook maar noemen wil) hoort daar te staan:

Bewustzijn en gedrag; het gedrag veranderd niet de persoon, Harrie is nog steeds Harrie hoe veel drank en drugs hij ook op heeft. U beschrijft na dit stukje namelijk ook allemaal gedragsveranderingen en geen persoonlijkheidsveranderingen kortom u spreekt u zelf tegen.

“Dit zou volgens het dualisme echter niet mogelijk zijn omdat het

bewustzijn en de persoonlijkheid onderdeel uitmaken van de immateriële ziel/geest.”

 

Waar staat dat het dualisme ontkent dat de invloed van alcohol / drugs zijn zo als ze zijn. 

Het feit dat dualisme uit gaat van scheiding tussen stoffelijk en geestelijk wil  niet zeggen dat dualisme ontkent dat alcohol en drugs er voor kunnen zorgen dat het lichaam (stoffelijk: als gevolg van niet voor het lichaam bestemde hoeveelheden (teveel alcohol), soorten (drugs=vergif) er voor zorgen dat iemand dood kan gaan. Gif van een slang heeft ook uitwerking op het lichaam en ook daardoor gaat een mens anders doen.

Als u wel eens een zeer nabije persoon heeft zien dood gaan en u kijkt tegen het stoffelijk overschot aan dan kan niemand ontkennen dat er ‘iemand’ is heen gegaan en niet dat er ‘iets’ is heen gegaan. Kortom je mist de persoon(lijkheid) en die mis je niet als iemand eens teveel alcohol of drugs gehad heeft.

Waarom staan de kranten dan vol van allerlei overlijdensadvertenties met opmerkingen ‘van ons heen gegaan’…..Waarom staan dan vele mensen te grienen bij een graf. Nergens voor nodig toch het is toch maar een iets. Als je voetbal overlijdt sta je toch ook niet te grienen (hooguit een klein kind vanwege teleurstelling). Maar daar een advertentie voor zetten en dan de bal met zijn allen te gaan begraven …..!!!!!  

Ik wil al die zogenaamde in uw stuk aangehaalde neurowetenschappers / filosofen wel eens spreken en hun vragen of er ook dierbaren van hun zijn overleden en zo waarom ze dan begraven of cremeren of de dode eer bewijzen of foto’s als dierbare herinneringen houden, zaken van hem of haar koesteren, (een dierbare ring, ketting persoonlijke eigendommen welke zo kenmerkend voor hem of haar waren.)

Verbrand die bende toch zou ik dan zeggen hem of haar was toch alleen maar een pot met hersenen, bloedcirculatie, spieren etc. en dus kon het leven en denken door de neurologische verbindingen, speling van de natuur, een toevallig ontstaan, een toevallige levensadem, een toevallige alles, een toevallig ik

Haha wat een grap

Eerst tot zover ik hoef geen antwoord want ik kom d.v. nog weer terug met nog meer argumenten tegen het Atheïsme voor wie het wil zien en voor wie GOD zo genadig is dat Hij de ogen en het hart van iemand opent. Want als de pottenbakker niet wil dat de pot ook maar iets betekent dan is het slechts nuttig om weggeworpen te worden. Moge de GOD (DE POTTENBAKKER) van alle leven U (DE POT) genadig zijn.

 

en op 26 februari:

u doet niet wat u zegt/schrijft op uw website

inzendingen worden niet geplaatst

u geeft er geen commentaar bij

atheïsme kent een grote vorm van onbetrouwbaarheid zo als elk mens wat geen norm en waarden bron buiten zichzelf zoekt en dit niet zoekt in dode goden die niks te zeggen hebben en versinsels zijn van mensen.

U verschuilt zich achter drukte als vooringenomen argument om zich overal vrij van te pleiten.

het is een website als deze onwaardig om met het belang des mensen en vragen des levens zo te rommelen. we praten hier over het leven in de eeuwigheid met GOD of het leven in de eeuwige afwezigheid van GOD. Na je dood betekent dit duisternis van GOD verlaten. Dat er op deze aarde nog een sprankje goedheid en hoop is hebben uitsluitend en alleen te danken aan dat GOD's Geest ons is uitgesort na de Hemelvaart van Christus.

Als u het te druk hebt maak er dan een open forum van of haal deze site uit de lucht.

op dit moment walg ik van het feit u stellingen poneert en u via een contactformuliertje zelf probeert uw godje te blijven ; ik bepaal wel wat er op komt. 

zit ik er naast dan bij deze mijn excuses maar verwacht ik een reactie.

 

kortom doe wat u zegt en lieg niet

 

Reactie:

Beste Harrie Reinders,

Enig geduld en fatsoen is aan u blijkbaar niet besteed. Zoals ik op mijn site uitleg, is drukte de enige reden dat het vaak even duurt voordat ik een reactie plaats en daarop reageer. Meestal kom ik er pas in de vakanties aan toe, zoals ook nu het geval is. 

Dat legendes en andere verzonnen verhalen snel uit zouden sterven, klopt niet. Dit blijkt alleen al uit de vele verschillende religieuze verhalen die elkaar dikwijls tegenspreken, maar desondanks al eeuwen geloofd worden door velen. De christelijke verhalen vormen hierop geen uitzondering, Ook deze conflicteren met moderne wetenschappelijke kennis. Daarnaast zijn er nog vele andere onzinnige ideeën waarin mensen al eeuwig geloven (astrologie en het bestaan van heksen bijvoorbeeld). 

Bewustzijn en gedrag komen volgens het dualisme voort uit de ziel/geest, want ook zonder lichaam is het volgens deze opvatting mogelijk om een bewustzijn te hebben en gedrag te vertonen. Mijn vraag aan de dualist blijft dan ook staan: hoe kunnen alcohol en drugs leiden tot veranderingen in bewustzijn en gedrag als deze voortkomen uit een immateriële ziel of geest? Daarnaast kan langdurig en overmatig gebruik wel degelijk leiden tot (ernstige) persoonlijkheidsveranderingen, zoals elke verslavingsexpert u zal kunnen uitleggen. Dit is niet vreemd gezien de veranderingen die het brein ondergaat ten gevolge van verslaving, maar wel vreemd als persoonlijkheid los zou staan van het brein. 

Als iemand overlijdt, rouwen wij omdat die persoon die wij liefhebben er niet meer is. Ik zie niet in waarom een atheïst dat niet zou doen, integendeel: waar veel gelovigen nog troost kunnen halen uit de illusie dat ze hun geliefden weer zullen zien in een hiernamaals, weet dat atheïst dat de dood definitief is. 

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

Wie zijn er online?

We hebben 109 gasten en geen leden online

Geef je mening

Welke positie over het bestaan van god(en) onderschrijft u?

Bekende atheïsten

Lance ArmstrongLance Armstrong, Amerikaans zevenvoudig winnaar van de Tour de France.

Citaat

Slechts een overtuiging die ik, in principe althans, met alle mensen kan delen, omdat ze vatbaar is voor universele argumentatie, is de moeite waard om na te streven en te verspreiden.

~ Etienne Vermeersch