Een paar dagen geleden ontving ik een e-mail van Martin de Boer waarin hij mij wees op de "Verklaring van Brussel":

"Niet alleen Amerika's identiteit als seculiere staat heeft het tegenwoordig zwaar te verduren door de druk van de Christelijke lobby, de seculiere waarden van de Europese Gemeenschap staan nu ook onder vuur dankzij de Duitse Christen-democraat en bondskanselier Angela Merkel. Merkel heeft na een bezoek aan de Duitse paus Benedictus XVI gepleit dat er meer Christelijke waarden aan de Europese grondwet moeten worden toegevoegd. Volgend jaar neemt Duitsland het voorzitterschap van Europa over en Merkel is van plan om een 'Berlijnse Verklaring" op te stellen waarin vergrendeld staat dat Europa is gebaseerd op Christelijke waarden. Als reactie hierop heeft de European Humanist Federation samen met IHEU en de ultra-liberale Catholics for a free choice een "Brusselse verklaring" opgesteld van één pagina waarin benadrukt wordt dat de vrijheden die we in Europa genieten het gevolg zijn van een strikte scheiding van staat en kerk."

Deze verklaring is een korte opsomming waarin een aantal waarden staan die waarschijnlijk iedere atheïst koestert. De Nederlandse vertaling hiervan:

Verklaring van Brussel

Wij, het volk van Europa, bevestigen hiermee onze gemeenschappelijke waarden. Deze zijn niet geworteld in één enkele cultuur of traditie maar gebaseerd op alle culturen van Europa.

Wij bevestigen de waarde, waardigheid en autonomie van elk individu en het recht voor iedereen op een zo groot mogelijke vrijheid die verenigbaar is met de rechten van anderen. Wij onderschrijven het belang van democratie en mensenrechten en proberen de meest volledige ontwikkeling van elk individu te bevorderen.

We erkennen onze plicht tot zorg voor de gehele mensheid, inclusief toekomstige generaties en onze afhankelijkheid van en verantwoordelijkheid voor de natuurlijke wereld.

Wij bevestigen de gelijkheid van mannen en vrouwen. Alle personen, onafhankelijk van ras, afkomst, religie of geloof, taal, geslacht, seksuele oriëntatie of capaciteiten moeten door de wet gelijk behandeld worden.

Wij bevestigen het recht van een ieder zijn eigen godsdienst of geloof te kiezen en te volgen. Maar het geloof van een groep mag nooit worden gebruikt om de rechten van anderen te beknotten.

Wij gaan ervan uit dat de staat neutraal moet zijn in zaken van religie en geloof, waarbij niemand wordt bevoordeeld maar ook niemand wordt gediscrimineerd

Wij gaan ervan uit dat persoonlijke vrijheid gecombineerd dient te worden met sociale verantwoordelijkheid. Wij streven een samenleving na gebaseerd op rede en medemenselijkheid, waarin elke burger ten volle tot zijn recht kan komen.

Wij bevestigen het belang van zowel tolerantie als ook vrijheid van meningsuiting.

Wij bevestigen het recht van iedereen op een open en brede opvoeding.

Wij verwerpen intimidatie, geweld, het aanzetten tot geweld bij discussies en proclameren dat conflicten moeten worden opgelost door onderhandelen en langs juridische weg.

Wij houden het vrije onderzoek hoog op alle terreinen van het leven evenals het in dienst stellen van de wetenschap voor menselijk welzijn. Wij proberen de wetenschap creatief te gebruiken, niet destructief.

Wij bevestigen de waarde van artistieke creativiteit en verbeeldingskracht en erkennen de transformerende kracht van kunst. Wij bevestigen het belang van literatuur, muziek en de visuele en uitvoerende kunsten voor de persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing.

 

De verklaring is hier te tekenen. Meer informatie is te vinden op de website van Vision for Europe.

 

Wie zijn er online?

We hebben 37 gasten en geen leden online

Geef je mening

Welke positie over het bestaan van god(en) onderschrijft u?

Bekende atheïsten

Michel OnfrayMichel Onfray, Franse filosoof.

Citaat

Religion teaches the dangerous nonsense that death is not the end.

~ Richard Dawkins

Een paar dagen geleden ontving ik een e-mail van Martin de Boer waarin hij mij wees op de "Verklaring van Brussel":

"Niet alleen Amerika's identiteit als seculiere staat heeft het tegenwoordig zwaar te verduren door de druk van de Christelijke lobby, de seculiere waarden van de Europese Gemeenschap staan nu ook onder vuur dankzij de Duitse Christen-democraat en bondskanselier Angela Merkel. Merkel heeft na een bezoek aan de Duitse paus Benedictus XVI gepleit dat er meer Christelijke waarden aan de Europese grondwet moeten worden toegevoegd. Volgend jaar neemt Duitsland het voorzitterschap van Europa over en Merkel is van plan om een 'Berlijnse Verklaring" op te stellen waarin vergrendeld staat dat Europa is gebaseerd op Christelijke waarden. Als reactie hierop heeft de European Humanist Federation samen met IHEU en de ultra-liberale Catholics for a free choice een "Brusselse verklaring" opgesteld van één pagina waarin benadrukt wordt dat de vrijheden die we in Europa genieten het gevolg zijn van een strikte scheiding van staat en kerk."

Deze verklaring is een korte opsomming waarin een aantal waarden staan die waarschijnlijk iedere atheïst koestert. De Nederlandse vertaling hiervan:

Verklaring van Brussel

Wij, het volk van Europa, bevestigen hiermee onze gemeenschappelijke waarden. Deze zijn niet geworteld in één enkele cultuur of traditie maar gebaseerd op alle culturen van Europa.

Wij bevestigen de waarde, waardigheid en autonomie van elk individu en het recht voor iedereen op een zo groot mogelijke vrijheid die verenigbaar is met de rechten van anderen. Wij onderschrijven het belang van democratie en mensenrechten en proberen de meest volledige ontwikkeling van elk individu te bevorderen.

We erkennen onze plicht tot zorg voor de gehele mensheid, inclusief toekomstige generaties en onze afhankelijkheid van en verantwoordelijkheid voor de natuurlijke wereld.

Wij bevestigen de gelijkheid van mannen en vrouwen. Alle personen, onafhankelijk van ras, afkomst, religie of geloof, taal, geslacht, seksuele oriëntatie of capaciteiten moeten door de wet gelijk behandeld worden.

Wij bevestigen het recht van een ieder zijn eigen godsdienst of geloof te kiezen en te volgen. Maar het geloof van een groep mag nooit worden gebruikt om de rechten van anderen te beknotten.

Wij gaan ervan uit dat de staat neutraal moet zijn in zaken van religie en geloof, waarbij niemand wordt bevoordeeld maar ook niemand wordt gediscrimineerd

Wij gaan ervan uit dat persoonlijke vrijheid gecombineerd dient te worden met sociale verantwoordelijkheid. Wij streven een samenleving na gebaseerd op rede en medemenselijkheid, waarin elke burger ten volle tot zijn recht kan komen.

Wij bevestigen het belang van zowel tolerantie als ook vrijheid van meningsuiting.

Wij bevestigen het recht van iedereen op een open en brede opvoeding.

Wij verwerpen intimidatie, geweld, het aanzetten tot geweld bij discussies en proclameren dat conflicten moeten worden opgelost door onderhandelen en langs juridische weg.

Wij houden het vrije onderzoek hoog op alle terreinen van het leven evenals het in dienst stellen van de wetenschap voor menselijk welzijn. Wij proberen de wetenschap creatief te gebruiken, niet destructief.

Wij bevestigen de waarde van artistieke creativiteit en verbeeldingskracht en erkennen de transformerende kracht van kunst. Wij bevestigen het belang van literatuur, muziek en de visuele en uitvoerende kunsten voor de persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing.

 

De verklaring is hier te tekenen. Meer informatie is te vinden op de website van Vision for Europe.

Wie zijn er online?

We hebben 37 gasten en geen leden online

Geef je mening

Welke positie over het bestaan van god(en) onderschrijft u?

Bekende atheïsten

Michel OnfrayMichel Onfray, Franse filosoof.

Citaat

Religion teaches the dangerous nonsense that death is not the end.

~ Richard Dawkins